Cursusbank logo Zieke werknemer - tweedaagse, dag 1

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
6
puntMfN:
6
duratie1 dag
Rotterdam
650,-

MRT 2023

21

Zieke werknemer - tweedaagse, dag 1

De zieke werknemer…een dossier om hoofdpijn van te krijgen. Maar dat kan anders!

De zieke werknemer…een dossier om hoofdpijn van te krijgen. Maar dat kan anders!

Hoe zorg je voor optimale begeleiding en oplossingen? Wat moet, mag en kan?

Vanuit een arbeidsrechtelijke invalshoek worden tijdens deze tweedaagse cursus de uitgangspunten voor een goede behandeling van deze dossiers besproken en wordt ingegaan op relevante actualiteiten en rechtspraak.

Tijdens dag één wordt ingegaan op de rol van de bedrijfsarts, het ziektebegrip, de verplichting van de werknemer om ziekte te voorkomen en (mee) te werken aan herstel, de reikwijdte van de mededelingsplicht van de werknemer bij sollicitatie, de verzuimbegeleiding, het begrip passende arbeid en (nieuw) bedongen arbeid en de do’s en dont’s in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

De tweede dag staan de (aanpassing van de) arbeidsvoorwaarden en het het ontslag van de zieke werknemer centraal. Ook wordt ingegaan op de rol van de mediator. Zo krijgt u in twee dagen een volledig beeld van de zieke werknemer!

PUNTEN
Dag 1:
NOvA 6 PO-punten
MfN 6 punten cat. 2
AbSg 6 uur arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Hobéon SKO 3 punten

Dag 2:
NOvA 6 PO-punten
MfN 6 punten cat. 2
AbSg 6 uur arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Hobéon SKO 3 punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze tweedaagse cursus heeft u een volledig beeld hoe te handelen in geval van een zieke werknemer.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.
Niet-juristen: arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM’ers, leden van de ondernemingsraad, mediators en P&O medewerkers.

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.


Programma

Dinsdag 21 maart 2023, 9:30 uur tot 17:00 uur

PROGRAMMA

CURSUSDAG 1

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

              

09.30 - 11.30  Ziekmelding en verzuimbegeleiding

– ziekmelding, privacy en controlevoorschriften

– ziektebegrip: juridisch

Ziekte bij sollicitatie

– aanstellingskeuring, mededelingsverplichting

– afwijzen op grond van medische aandoening en gelijke behandeling

Arbeidsongeschiktheid voorkomen, meewerken aan herstel

- ziekte door opzet of toedoen ontstaan

- zorgplicht werkgever

- behandelvrijheid van werknemer en de plicht tot re-integratie en meewerken aan herstel

Mw. mr. dr. P.H. Burger

              

11.30 - 12.30   Lunch

              

12.30 - 14.00 Re-integratie: Wet Verbetering Poortwachter

- waaruit bestaat het re-integratiedossier?

- toetsing van het re-integratieverslag door het UWV

- beleidsregels UWV

- problemen met tijdelijke dienstverbanden/einde dienstverband tijdens ziekte

- passende arbeid en (nieuw) bedongen arbeid

- arbeidsconflict

- wanneer een deskundig oordeel aanvragen en waarvoor?

- re-integratie in het eerste en tweede spoor

- (verlenging) opzegverbod

- sancties (op te leggen door UWV of door werkgever)

Mw. mr. dr. P.H. Burger/mw. mr. Chr. Kehrer-Bot*

              

14.00 - 14.15 Pauze

 

              

14.15 - 15.15 Vervolg Re-integratie: Wet Verbetering Poortwachter

WIA/ervaringen

Mw. mr. dr. P.H. Burger/mw. mr. Chr. Kehrer-Bot*             

 

15.15 - 15.30 Pauze

 

15.30 - 17.00 Wat kan en moet de bedrijfsarts?

- taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bedrijfsarts

- handelen van bedrijfsarts bij veel voorkomende problemen op spreekuur (psychische klachten, conflicten)

- belastbaarheid; arbeidsbelasting en herstel belemmerende factoren (second opinion, deskundigenoordeel)

- rapporteren: wat wel en wat niet (beroepsgeheim en adviesplicht)

De heer dr. B. Sorgdrager

              

17.00 Afsluiting


Docent(en)

mr. C. (Christine) Kehrer
Christine Kehrer is sinds 1 januari 2012 als advocaat verbonden aan AKD. Zij houdt zich bezig met het arbeidsrecht in brede zin. Zij behandelt individuele ontslagprocedures voor zowel werkgevers als werknemers, en stelt arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen en andere aan de arbeidsverhouding gerelateerde documenten op. Zij adviseert nationale en internationale cliënten over een breed scala aan onderwerpen zoals wijziging van arbeidsvoorwaarden, concurrentiebeding, het opzetten van een ondernemingsraad, de kwalificatie van de arbeidsverhouding etc. Binnen het arbeidsrecht is Christine gespecialiseerd in de ‘zieke werknemer’ in de brede zin van het woord, inclusief alle sociaal verzekeringsrechtelijke aspecten. Christine is annotator voor de JAR en mede auteur van SDU Commentaar Arbeidsrecht en de eind 2013 nieuw te verschijnen SDU Arbeidsrecht Artikelsgewijs. Christine verzorgt de Signalering Wetgeving op Arbeidsrechtelijk terrein voor de Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA), Rechtbank Amsterdam en Rechtbank Utrecht. Christine is lid van de Vereniging voor arbeidsrecht (‘VvA’), waar zij onderdeel uitmaakt van de werkgroep gelijke behandeling en van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten ('VRAA')

Dr. B. Sorgdrager
Zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ

mevrouw mr. dr. P.H. Burger
Advocaat Advocaat


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Arbeidsrecht & HRM
Cursustitel
Zieke werknemer - tweedaagse, dag 1
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
6 punt(en)
MfN
6 punt(en)
Studie uren:
6
Adres

Novotel Brainpark

K.P. van der Mandelelaan 150

3062 MB Rotterdam

Datum
Dinsdag 21 maart 2023
Prijs
€ 650,00
Cursusdagen
21-03-2023, 09:30 - 17:00