Cursusbank logo WWFT en de nieuwe UBO registratie in het handelsregister

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
4
duratie1 dag
Rotterdam
280,-

Mrt

27

WWFT en de nieuwe UBO registratie in het handelsregister

Zeer actueel! De nieuwe WWFT is op 25 juli jl. in werking getreden. De aanpassing van de Handelsregisterwet volgt waarschijnlijk in 2019. Ook is een separaat wetsvoorstel aangekondigd voor UBO’s van trusts en soortgelijke juridische constructies. Daarnaast is op 11 december jl. de implementatiewet van de wijziging vierde anti-witwasrichtlijn in consultatie gegaan. Die consultatie is op 15 januari jl. gesloten. De (op handen zijnde) wetswijzigingen roepen veel vragen op. Wat betekent dit alles voor uw kantoor én voor uw cliënten? Birgit Snijder-Kuipers geeft u op de cursus "WWFT en de nieuwe UBO-registratie in het handelsregister" duidelijkheid!  De gevolgen van de nieuwe UBO registratie in het handelsregister zijn groot, vooral voor de UBO (uiteindelijk belanghebbende). Anonimiseren wordt moeilijker. Zeker nu Nederland en nu ook Europa ervoor heeft gekozen om het UBO-register openbaar te maken. En hoe zit het eigenlijk met de privacy? Is deze nieuwe regelgeving daarmee niet in strijd? De op handen zijnde wetswijzigingen roepen veel vragen op. Bent u al op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen?
  • Weet u bijvoorbeeld dat de grotere advocaten- en notariskantoren, nadat de richtlijn is geïmplementeerd verplicht zijn een Wwft compliance officer te hebben
  • Weet u dat een risico-analyse en monitoring verplicht zijn?
  • Kent u de nieuwe UBO-definitie?
  • Weet u hoe groot de impact van het nieuwe UBO-register op de privacy is?
  • Bent u ervan op de hoogte dat er minder vereenvoudigd onderzoek en meer verscherpt cliëntenonderzoek zal zijn?
  • Bent u bekend met het verscherpt cliëntenonderzoek en wanneer daarvan sprake is?
  • En weet u dat de reikwijdte van de Wwft uitbreidt?
Dit is slechts een greep uit de wijzigingen. Wilt u volledig op de hoogte zijn van alle wijzigingen en hoe u en uw cliënten daarop kunnen anticiperen? En wilt u weten hoe u boetes voorkomt en hoe u uw kantoorbeleid aanpast aan de nieuwe regels? Kom dan naar de cursus "WWFT en de nieuwe UBO-registratie in het handelsregister". U krijgt van de zeer ervaren docent mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers van de Rijksuniversiteit Groningen en werkzaam in de praktijk antwoord op uw vragen.  Zij nodigt u van harte uit om uw vragen uiterlijk een week voor aanvang van de cursus in te dienen bij info@legalplanet.nl. Zij behandelt deze op de cursus. Doelgroep: advocaten, (kandidaat-)notarissen, accountants en belastingadviseurs die Wwft-plichtig zijn. Niveau: actualiteiten

Programma

Woensdag 27 maart 2019, 1:00 uur tot 1:00 uur
15:30Ontvangst met verse koffie en thee

16:00Algemene inleiding

Stand van zaken implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbende.
Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
Wat kan, mag en moet u (nog) doen voor uw cliënt als de UBO registratie in het handelsregister een feit is en de implementatiewet in werking treedt?
Waar zit het risico?
Hoe te anticiperen op de komst van de nieuwe wetgeving?
Het toepassingsbereik
Actualiteiten Wwft/jurisprudentie/belangrijkste wijzigingen. O.a. aandelenoverdracht, check op herkomst koopsom, contante storting en ABC transacties
Uw eigen vragen

17:00Identificeren

Hoe voldoet u aan de eisen van identificatie bij verscherpt toezicht?
Hoe ver strekt de extraterritoriale werking?
Wist u dat dit ook gevolgen kan hebben voor concerns met vestigingen buiten de EU?
Hoe kunt u identificatie uitbesteden en wat zijn hier de gevolgen van?

18:00Diner

18:45Ongebruikelijke transacties

Welke transacties zijn wel en niet ongebruikelijk? Wat moet u doen als u twijfelt of een transactie ongebruikelijk is?
Wanneer wordt vervolging ingezet en wat betekent dit voor u?
Hoe gaat de overheid met het strafdossier om? Wat betekent dit voor de verhouding tussen u als melder, en uw cliënt?
Wat houdt “onverwijld” melden precies in? Wat zijn de meest gemaakt fouten en hoe voorkomt u deze?
Mag u uw cliënt informeren bij een melding? En wat zijn de gevolgen als u hier een fout bij maakt?
Reputatieschade
Boetes bij overtreding

19:45Kantoorbeleid

Wanneer eenvoudig, gewoon en verscherpt toezicht?
Wat te doen bij verscherpt onderzoek?
Stappenplan voor uw kantoorbeleid: waar moet dit aan voldoen en hoe doet u dit in de praktijk?
Welke eisen stellen banken aan de Wwft?

21:00Einde


Docent(en)

mr. dr. B. Snijder-Kuipers
mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek, docent vakgroep privaatrecht en notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen en fellow Radboud Universiteit Nijmegen. Birgit maakt deel uit van de werkgroep WWFT van de KNB en het BFT. Zij publiceert regelmatig over de WWFT en verzorgt cursussen over de WWFT.


Details

Cursusaanbieder
Legal Planet
Cursustitel
WWFT en de nieuwe UBO registratie in het handelsregister
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Basis
NOvA PO
4 punt(en)
Adres

Novotel Brainpark

K.P. van der Mandelelaan 150

3062 MB Rotterdam

Datum
Woensdag 27 maart 2019
Prijs
€ 280,00
Cursusdagen
27-03-2019, 01:00 - 01:00