Cursusbank logo Wkkgz: de theorie in de praktijk

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
4
duratie1 dag
495,-

Okt

18

Wkkgz: de theorie in de praktijk

Deze cursus gaat in op de wijze waarop geschilleninstanties tot nu toe omgaan met aan hen voorgelegde geschillen. In dat verband opkomende vragen worden aan de orde gesteld evenals gesignaleerde knelpunten. De docent bespreekt met u mogelijke antwoorden en oplossingen.

Aspecten die centraal staan tijdens de cursus:

 • Eerste ervaringen met de wijze van geschilbeslechting door de geschilleninstanties (GI) onder de Wkkgz
 • Afwikkeling van zorggerelateerde schade onder de nieuwe Wkkgz
 • Welke casus lenen zich voor geschilbeslechting door een geschilleninstantie?
 • De beperkingen van de wijze van geschilbeslechting


Naar een effectieve en laagdrempelige klachten- en geschillenbehandeling

Met de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) per 1 januari 2016 wordt een verbetering van de positie van de patiënt beoogd. De verbetering zal onder andere moeten worden bereikt met een laagdrempelige klachten- en geschillenregeling.

Zelf doen of naar de geschilleninstantie?
Zorgaanbieders zijn vanaf 2017 verplicht zelf klachten te behandelen op basis van een schriftelijke regeling en zich bij een door de Minister van VWS erkende geschilleninstantie aan te sluiten. Deze geschilleninstanties beoordelen geschillen die niet bevredigend konden worden opgelost door de zorgaanbieder zelf.

Hoe gaan geschilleninstanties (GI) om met de aan hen voorgelegde geschillen?
Wat betekent de nieuwe geschillenregeling voor de patiënt? Welke aandachtspunten zijn er voor de praktijk? Wat kan een geschilleninstantie voor de patiënt en de zorgaanbieder betekenen en hoe verloopt de procedure bij de geschilleninstanties? Aan de hand van een casus en recente uitspraken van een aantal geschilleninstanties bespreekt de docent met u de juridische vragen en knelpunten en de mogelijke antwoorden en oplossingen.

Door het bijwonen van deze cursus weet u / kunt u:

 • (Beter) beoordelen of de gang naar de geschilleninstantie (GI) een goed alternatief is voor de gang naar de rechter
 • (Beter) beoordelen of een zaak voor te leggen is aan de GI
 • Anticiperen op problemen van bevoegdheid en ontvankelijkheid
 • Anticiperen op de beoordeling van het handelen van de zorgaanbieder, het causaal verband en de schade


Accreditatie

NIVRE 4 punten
NOvA 4 punten

Bestemd voor

Deze cursus (academisch niveau) is bestemd voor juristen bij:

 • Advocatenkantoren
 • Zorginstellingen
 • Letselschadebureaus
 • (Medisch) Verzekeraars
 • Overige juridisch adviseurs letselschade
 • Rechtshulpverleners
 • Rechterlijke macht

Programma

Donderdag 18 oktober 2018, 12:30 uur tot 17:00 uur
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Ontwikkelingen Wkkgz
 • Het voorleggen van een geschil aan een geschilleninstantie
 • Praktijkperikelen
 • Analyse van uitspraken van geschilleninstanties
 • Bewijslastverdeling onder de Wkkgz

Docent(en)

mr. dr. Rolinka Wijne
Juridisch adviseur, Universiteit van Amsterdam, Hoofdredacteur GZR Updates, Universitair docent Gezondheidsrecht, Universiteit van Amsterdam (UvA) Medewerker wetenschappelijk bureau ,Holla Advocaten, Eindhoven Lid-jurist tuchtcolleges Amsterdam en Den Haag, Raadsheer-plv. Hof Arnhem-Leeuwarden


Details

Cursusaanbieder
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Cursustitel
Wkkgz: de theorie in de praktijk
Type cursus
Klassikaal
Niveau
N.v.t.
NOvA PO
4 punt(en)
Studie uren:
5
Adres

 

 

   

Datum
Donderdag 18 oktober 2018
Prijs
€ 495,00
Cursusdagen
18-10-2018, 12:30 - 17:00