Cursusbank logo WEBINAR Schadevaststelling en tijd

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
2
duratie1 dag
Webinar
138,-

Sep

21

WEBINAR Schadevaststelling en tijd

Nu eens wat anders! Cursussen en webinars van IvJO zien doorgaans op ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie. De Proefschriftenreeks verlegt de focus. Recent gepromoveerden bespreken in een webinar van twee uur de vraagstelling van hun proefschrift, laten zien wat hun bevindingen zijn en geven aan wat de waarde ervan is voor de juridische praktijk. Kortom, geen wetgeving of jurisprudentie maar interessante en relevante problemen goed uitgediept en besproken met focus op de betekenis voor de praktijk. 

Schadevergoeding strekt ertoe de benadeelde zoveel mogelijk in de positie te brengen waarin hij zou hebben verkeerd zonder aansprakelijkheidscheppende gebeurtenis. Vergoeding van schade vergt vroeg of laat een oordeel omtrent de vraag in hoeverre schade is geleden. De gebeurtenis kan evenwel oorzaak zijn van allerlei feitelijke ontwikkelingen die zich gaandeweg ontvouwen met het verstrijken van de tijd. Dit webinar gaat over de rol van de factor tijd bij vaststelling van schade, en gaat in op een aantal kernvragen: met welke feiten en omstandigheden moet de rechter rekening houden bij de vaststelling van schade, welk moment heeft voor zijn oordeel als beslissend te gelden, en hoe verhoudt een en ander zich tot andere leerstukken van schadevergoedingsrecht? Dit webinar draagt bij aan een grondiger begrip van het schadevergoedingsrecht en biedt bovendien praktische inzichten voor hen die te maken krijgen met juridische vraagstukken van schade.

DOCENT(EN)

 

Mr. dr. M.R.  Hebly);
Mr. dr. M.R. Hebly
  • Universitair docent Burgerlijk recht aan Erasmus School of Law Rotterdam
  • Gepromoveerd op het proefschrift ‘Schadevaststelling en tijd’
  • Doceert en publiceert op het terrein van het Civiele Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht

 

DOELGROEP EN NIVEAU

De doelgroep is advocaten.

Niveau is verdieping.


Programma

Dinsdag 21 september 2021, 14:30 uur tot 16:45 uur
14.30 Aanvang
14.30 - 15.30 Algemeen
  • Uitgangspunten van schadevergoedingsrecht
  • Momentschade en duurschade
  • Toekomstige schade
15.30 - 15.45 Pauze
15.45 - 16.45 Drie deelterreinen
  • Zaakschade
  • Personenschade
  • Winstderving
16.45 Afsluiting en evaluatie

Docent(en)

De heer mr. dr. M.R. Hebly
Universitair docent Burgerlijk recht aan Erasmus School of Law Rotterdam Gepromoveerd op het proefschrift ‘Schadevaststelling en tijd’ Doceert en publiceert op het terrein van het Civiele Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Juridische Opleidingen
Cursustitel
WEBINAR Schadevaststelling en tijd
Type cursus
Webinar
Niveau
Verdieping
NOvA PO
2 punt(en)
Adres

Webinar

-

- Webinar

Datum
Dinsdag 21 september 2021
Prijs
€ 138,00
Cursusdagen
21-09-2021, 14:30 - 16:45