Cursusbank logo Webinar Procesafspraken in financieel-economische strafzaken

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
1
puntKNB:
1
puntNOAB:
1
puntNBPB/BPBI:
1
puntKBvG:
1
duratie1 dag
Den Haag
75,-

JUN 2022

02

Webinar Procesafspraken in financieel-economische strafzaken

Dit is een oude cursus. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze cursus

In het najaar van 2021 kwamen ze plots op en sinds de eerste goedkeurende vonnissen uit Limburg en Rotterdam zijn ze nu al bijna niet meer weg te denken uit de rechtspraktijk: procesafspraken in strafzaken. Het betreft een nieuwe manier om sneller te procederen in complexe – ook: financieel-economische – strafzaken. In plaats van een conflictueuze stijl van procesvoering die doorgaans veel tijd kost, zoeken officieren van justitie en advocaten naar consensus over de afdoening. Na informele gesprekken leggen zij een gezamenlijk afdoeningsvoorstel voor aan de rechtbank of het gerechtshof, die het akkoord kan goedkeuren of afwijzen. Inmiddels zien we dat procesafspraken in verschillende termen en met een verschillende vorm en inhoud in de rechtspraak verschijnen. Er worden bijvoorbeeld onderling afspraken gemaakt over de omvang van de strafzaak, de strafeis, de betaling van wederrechtelijk verkregen voordeel dan wel het afzien van het instellen van hoger beroep.

Maar wat is nu juridisch mogelijk en waar liggen de grenzen? Hoewel er al wat eerste rechtspraak is verschenen, betreft het thema procesafspraken in Nederland nog vrij onontgonnen gebied. Andere landen zijn hiermee al veel verder. Wat kunnen we van deze landen leren? Welke ruimte bestaat er binnen ons eigen strafsysteem om procesafspraken te maken, met name op het terrein van de financieel-economische criminaliteit? En, hoe verhoudt het maken van procesafspraken zich tot andere alternatieve procedures, zoals de hoge transactie (met mogelijk toekomstige rechterlijke toetsing)? Tijdens dit webinar komen deze vragen aan bod, evenals een korte bespreking van de nieuwste actualiteiten op het gebied van procesafspraken.


Programma

Donderdag 2 juni 2022, 13:00 uur tot 14:00 uur

Introductie procesafspraken

  • Terminologie

  • Basismodel voor procesafspraken

  • Inzichten uit het buitenland

 

Procesafspraken in Nederland

  • Grenzen en voorwaarden

  • Verhouding tot andere procesmodaliteiten

 

Bespreking actualiteiten

  • Rechtspraak eerste aanleg

  • Rechtspraak hoger beroep


Docent(en)


Details

Cursusaanbieder
BijzonderStrafrecht.nl Academie
Cursustitel
Webinar Procesafspraken in financieel-economische strafzaken
Type cursus
E-learning, Webinar, Online Cursus
Niveau
Verdieping
NOvA PO
1 punt(en)
KNB
1 punt(en)
NOAB
1 punt(en)
NBPB/BPBI
1 punt(en)
KBvG
1 punt(en)
Studie uren:
1
Adres

BijzonderStrafrecht cursuslocatie

Koninginnegracht 60

2541 AE Den Haag

Datum
Donderdag 2 juni 2022
Prijs
€ 75,00
Cursusdagen
02-06-2022, 13:00 - 14:00