Cursusbank logo WEBINAR Procederen in hoger beroep en de nieuwe maximumregel voor de processtukken (25/15 pagina's)

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
3
duratie1 dag
Webinar
295,-

OKT 2021

29

WEBINAR Procederen in hoger beroep en de nieuwe maximumregel voor de processtukken (25/15 pagina's)

IvjO biedt deze cursus ook aan op locatie op 22-11-2021.

Op 1 april 2021 is het Rolreglement voor het procederen in hoger beroep aangepast. Op grond van art. 2.11 mogen de processtukken in hoger beroep maximaal 25 resp. 15 pagina’s bedragen.

Deze eenvoudige regel heeft grote gevolgen. De regel roept principiële vragen op ten aanzien van het beginsel van hoor- en wederhoor en de in art. 6 EVRM gewaarborgde toegang tot de rechter. Voorts stelt de regel de advocaat voor schier onoverkomelijke praktische problemen bij de (efficiënte) inrichting van de processtukken in hoger beroep en de optimale verdediging van de belangen van cliënt. Pogingen vanuit de advocatuur om de gelding van deze regel op te schorten – onder meer via een kort geding tegen de Staat – zijn mislukt. Intussen heeft de kort geding-rechter over deze regel prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld.

In deze cursus wordt in de eerste plaats de toelaatbaarheid van voornoemde regel besproken, mede in het licht van het Europese recht en het karakter van de appelprocedure die op ‘eindigheid’ is gericht. Hierbij komt tevens aan de orde welke argumenten kunnen worden aangevoerd in het verzoek aan het Hof om een uitzondering op deze regel te maken wegens ‘feitelijke of juridische complexiteit’. 

Vervolgens komt de toepasselijkheid van de regel aan de orde. De vele praktische problemen die de invoering van deze regel oproept worden besproken en de diverse technieken om daarmee creatief om te gaan. Zo kan bijvoorbeeld de zeer korte omvang van 15 pagina’s voor de memorie in het incidenteel appel worden voorkomen door zelf in principaal appel te gaan. Voorts wordt inzichtelijk gemaakt hoe deze regel samenhangt met (i) het grievenstelsel, (ii) de devolutieve werking en (iii) het ontbreken van het ne bis in idem in het civiele recht. Een en ander voert tot een groot aantal praktische tips voor een optimale inrichting van de processtukken en strategische technieken om deze regel te omzeilen.

DOCENT(EN)

 

Mr. dr. L.  Reurich);
Mr. dr. L. Reurich
  • Docent Beroepsopleiding Advocaten
  • Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag
  • Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland

 

DOELGROEP EN NIVEAU

De doelgroep is advocaten. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen basiskennis van het Burgerlijk Procesrecht bezitten.

Niveau is verdieping. Basale voorkennis Procesrecht vereist.


Programma

Vrijdag 29 oktober 2021, 13:30 uur tot 16:45 uur

Het webinar op 29-10-2021 is een middagcursus. Het webinar op 07-12-2021 is een ochtendcursus.

13.30 Aanvang
13.30 - 15.00 Inhoud en achtergrond van de ‘maximum’-regel in hoger beroep
De ‘maximum’-regel, hoor en wederhoor en de toegang tot de rechter
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.45 De (mogelijk) inhoud van het verzoek om een uitzondering op grond van ‘feitelijke of juridische complexiteit’
Het effectief afstemmen van de processtukken op de ‘maximum’-regel
16.45 Afsluiting en evaluatie

Docent(en)

Mr. dr. L. Reurich
Docent Beroepsopleiding Advocaten, Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag, Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Juridische Opleidingen
Cursustitel
WEBINAR Procederen in hoger beroep en de nieuwe maximumregel voor de processtukken (25/15 pagina's)
Type cursus
Webinar
Niveau
Verdieping
NOvA PO
3 punt(en)
Adres

Webinar

-

- Webinar

Datum
Vrijdag 29 oktober 2021
Prijs
€ 295,00
Cursusdagen
29-10-2021, 13:30 - 16:45