Cursusbank logo WEBINAR De aansprakelijkheid van de notaris als beroepsbeoefenaar

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
2
duratie1 dag
Webinar
178,-

JUN 2022

02

WEBINAR De aansprakelijkheid van de notaris als beroepsbeoefenaar

De notaris is als beroepsbeoefenaar werkzaam in opdracht van een opdrachtgever. Hij heeft bij de uitvoering van de opdracht niet alleen een verantwoordelijkheid jegens zijn (eigen) opdrachtgever, maar onder omstandigheden ook jegens derden. Er is de nodige rechtspraak –ook van de Hoge Raad– over de aansprakelijkheid van de notaris (als beroepsbeoefenaar). Tijdens dit webinar wordt op die rechtspraak ingegaan, waarbij zowel aan de (contractuele) aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever aandacht wordt besteed alsook aan de buitencontractuele aansprakelijkheid jegens derden.
Tevens wordt behandeld in hoeverre de notaris bij zijn werkzaamheden rekening behoort te houden met wettelijke voorschriften en tuchtrechtelijke normen aangaande zijn beroepsuitoefening.
Ook komt aan de orde wat de invloed is van een uitspraak van de tuchtrechter op de oordeelsvorming door de rechter in een civielrechtelijke procedure.

DOCENT(EN)

 

Mr. J.J.  Dammingh);
Mr. J.J. Dammingh

Jaap Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de rechtspositie van de makelaar in onroerende zaken. Hij heeft in de loop der jaren veel artikelen en annotaties geschreven over met name de koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden, het huurrecht en het contractenrecht in het algemeen.

Aan de universiteit doceert Dammingh contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Hij verzorgt zeer geregeld cursussen over de koop van onroerende zaken, huurrecht en contractenrecht voor advocaten en notarissen. Tevens treedt hij als docent op voor zowel de  Beroepsopleiding Advocatuur als de Law Firm School.

Dammingh is in het verleden als advocaat werkzaam geweest (alles bij elkaar omstreeks 6 jaar). Thans is hij als adviseur verbonden aan het advocatenkantoor 2BW Advocaten te Nijmegen. Daarnaast is hij geregeld (als secretaris) betrokken bij arbitrageprocedures via het Nederlands Arbitrage Instituut.

 

DOELGROEP EN NIVEAU

De doelgroep is notarissen en advocaten. Basiskennis van het Beroepsaansprakelijkheidsrecht is gewenst om de cursus met succes te kunnen volgen.

Niveau is verdieping.


Programma

Donderdag 2 juni 2022, 14:15 uur tot 16:30 uur
14.15 Aanvang
14.15 - 15.15 Deel I
15.15 - 15.30 Pauze
15.30 - 16.30 Deel I en II
16.30 Afsluiting en evaluatie

Docent(en)


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Juridische Opleidingen
Cursustitel
WEBINAR De aansprakelijkheid van de notaris als beroepsbeoefenaar
Type cursus
Webinar
Niveau
Verdieping
NOvA PO
2 punt(en)
Adres

Webinar

-

- Webinar

Datum
Donderdag 2 juni 2022
Prijs
€ 178,00
Cursusdagen
02-06-2022, 14:15 - 16:30