Cursusbank logo Cursussen Vreemdelingenrecht en Asielrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Beroep

Meer

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

 

Asielrecht of reguliere vreemdelingerecht

Het vreemdelingenrecht is opgedeeld in het reguliere vreemdelingenrecht en het asielrecht. Als het gaat om asielrecht dan wordt er gekeken naar de situatie van de vreemdeling of de vreemdeling bijvoorbeeld niet naar zijn land kan terugkeren vanwege veiligheidsredenen. Als een asielzoeker niet veilig kan terugkeren naar zijn land en dus gevlucht is kan er asiel worden aangevraagd door de asielzoeker bij een asielzoekerscentrum. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt de aanvraag. Mocht de aanvraag door de IND afgewezen worden, kan een asielzoeker zich wenden tot de rechter om een beroep in te dienen.

Als het bij een vreemdeling niet gaat om asiel dan wordt er gesproken over regulier vreemdelingenrecht. Hierbij kan het gaan om een buitenlander die gaat studeren in Nederland of een gezinshereniging. Een reguliere immigrant kan een machtiging of een visum aanvragen voor een tijdelijk verblijf. Als de immigrant in Nederland wil gaan werken in loondienst. Zal de immigrant een tewerkstelling dienen te krijgen van de werkgever en daarnaast dient de immigrant een machtiging voor voorlopig verblijf aan te vragen.

Wanneer is iemand een vreemdeling?

Kort door de bocht is iemand een vreemdeling als zijn of haar nationaliteit niet Nederlandse is. Het kan ook voorkomen dat iemand stateloos is. Ook in deze gevallen wordt iemand in Nederland als vreemdeling gezien. Veel vreemdelingen in Nederland zijn vluchteling, familie van mensen die woonachtig zijn in Nederland, iemand die in Nederland komt werken of studeren.

Het vreemdelingenrecht is zoals hiervoor al aangegeven een onderdeel van het bestuursrecht. Hierdoor is op het vreemdelingenrecht de Algemene wet bestuursrecht van toepassing mochten er beslissingen genomen worden of procedures aangespannen worden. Vooraanstaande regels in het vreemdelingenrecht zijn vastgelegd in:

  • Vreemdelingenwet 2000
  • Vreemdelingenbesluit
  • Voorschrift Vreemdelingen
  • Vreemdelingencirculaire

In de vreemdelingenwet zijn duidelijke regels opgesteld wanneer een vreemdeling in Nederland rechtmatig mag verblijven. Vanzelfsprekend is een vreemdeling onrechtmatig (illegaal) in Nederland als er geen toestemming is verleend om in Nederland te verblijven. Als een vreemdeling illegaal in Nederland verblijft heeft degene geen recht op onderdak en kan ook niet gebruik maken van de sociale voorzieningen. De onrechtmatige vreemdeling dient op eigen initiatief Nederland te verlaten. Mocht de vreemdeling dit niet doen, kan de Vreemdelingenpolitie optreden en de vreemdeling alsnog het land uitzetten.

Als de vreemdeling met instemming van bevoegd gezag rechtmatig mag verblijven een Nederland, is de vreemdeling in het bezit van:

  • Een verblijfsvergunning, dit kan voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn
  • Asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd
  • Verblijfskaart

Dit document wordt afgegeven door het IND.

Als een vreemdeling van buiten de EU komt kan de vreemdeling in aanmerking komen voor de status EU langdurig ingezetene. Met deze status heeft de vreemdeling een EU-verblijfsvergunning welke recht geeft op een permanent verblijf in Nederland. Dit houdt tevens in dat de vreemdeling recht heeft op gelijke behandeling als andere personen met de Nederlandse nationaliteit. Als iemand van buiten Nederland op bezoek gaat of op vakantie in Nederland (toerist), dan gebeurd dit in het algemeen in het kader van de vrije termijn.

Vreemdelingen- en asielrecht

 

Het vreemdelingenrecht in Nederland is een onderdeel van het bestuursrecht, in het bijzonder in het kader van migratie en asielrecht. In het vreemdelingenrecht staat de verhouding tussen de overheid van het land en haar burgers centraal. In het vreemdelingenrecht staan de rechtsregels beschreven die betrekking hebben op de toelating, het verblijf en de uitzetting van vreemdelingen.

18 resultaten

Sorteer op:

Actualiteiten vluchtelingenrecht - 23 november 2017 Wat u écht moet weten over wetgeving, rechtspraak en cao’s in het onderwijs In deze PO cursus komen actuele ontwikkelingen in het vluchtelingenrecht aan de orde. Uit de aard...
punt

NOvA PO: 6 punten

punt

MfN: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam

580,-

Helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen in het Europees migratierechtAls ervaren vreemdelingenadvocaat weet je dat het EU-migratierecht steeds meer bepalend wordt voor de rechtspositie van burgers in Nederland. Dat zogenaamde toekomstige...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

495,-

Op de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children (DCI) komen jaarlijks meer dan 600 vragen binnen van kinderen, ouders en veel advocaten over de rechten van migrantenkinderen.Vanuit een praktische invalshoek worden alle facetten behandeld...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

495,-

SamenvattingAlle in en outs van het inreisverbod komen in deze cursus aan de orde. Het Europese inreisverbod is een administratieve maatregel om ongewenste vreemdelingen uit Nederland te weren. Het terugkeerbesluit dat aan illegale vreemdelingen...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

325,-

Actuele ontwikkelingen vreemdelingenrechtAls vreemdelingenpiketadvocaat moet je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het vreemdelingenrecht. Actuele kennis beschermt je cliënt. Met deze opleiding ben je inéén dag weer...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam

495,-

Vrijdag 8 december 2017 van 09.30 tot 17.00 uur, te LeidenNOvA 6 PO, RvRActieprijs: €250,- voor 6 PO NOvA Tijdens deze praktijkcursus wordt u volledig bijgepraat over actuele thema’s en ontwikkelingen in wetgeving, jurisprudentie...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

250,-

Actuele ontwikkelingen Europees migratierechtAls ervaren vreemdelingenadvocaat wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het Europees migratierecht. Met deze opleiding ben je in één dag weer helemaal up-to-date. Zo...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

495,-

Ons zeer ervaren docentenduo (advocaat en officier van justitie, beiden gespecialiseerd in mensenhandel/-smokkel) bespreekt met u de laatste ontwikkelingen op het gebied van strafrechtelijke en vreemdelingenrechtelijke jurisprudentie, wet- en...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

450,-

SamenvattingDeze unieke cursus is bedoeld voor advocaten en juristen die meer kennis willen vergaren en meer inzicht willen krijgen in de doorwerking van het EU-Handvest en de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de nationale...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

295,-

Kennis, inzicht en vaardigheden opdoen over hoe medische en psychische problematiek een rol speelt in de asielprocedure en hoe hier als rechtshulpverlener mee om te gaan.LeerdoelenHet doel van deze eendaagse specialisatiecursus is om effectief...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

450,-

pijlStart