Cursusbank logo Cursussen Vreemdelingenrecht en Asielrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Beroep

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

 

Asielrecht of reguliere vreemdelingerecht

Het vreemdelingenrecht is opgedeeld in het reguliere vreemdelingenrecht en het asielrecht. Als het gaat om asielrecht dan wordt er gekeken naar de situatie van de vreemdeling of de vreemdeling bijvoorbeeld niet naar zijn land kan terugkeren vanwege veiligheidsredenen. Als een asielzoeker niet veilig kan terugkeren naar zijn land en dus gevlucht is kan er asiel worden aangevraagd door de asielzoeker bij een asielzoekerscentrum. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt de aanvraag. Mocht de aanvraag door de IND afgewezen worden, kan een asielzoeker zich wenden tot de rechter om een beroep in te dienen.

Als het bij een vreemdeling niet gaat om asiel dan wordt er gesproken over regulier vreemdelingenrecht. Hierbij kan het gaan om een buitenlander die gaat studeren in Nederland of een gezinshereniging. Een reguliere immigrant kan een machtiging of een visum aanvragen voor een tijdelijk verblijf. Als de immigrant in Nederland wil gaan werken in loondienst. Zal de immigrant een tewerkstelling dienen te krijgen van de werkgever en daarnaast dient de immigrant een machtiging voor voorlopig verblijf aan te vragen.

Wanneer is iemand een vreemdeling?

Kort door de bocht is iemand een vreemdeling als zijn of haar nationaliteit niet Nederlandse is. Het kan ook voorkomen dat iemand stateloos is. Ook in deze gevallen wordt iemand in Nederland als vreemdeling gezien. Veel vreemdelingen in Nederland zijn vluchteling, familie van mensen die woonachtig zijn in Nederland, iemand die in Nederland komt werken of studeren.

Het vreemdelingenrecht is zoals hiervoor al aangegeven een onderdeel van het bestuursrecht. Hierdoor is op het vreemdelingenrecht de Algemene wet bestuursrecht van toepassing mochten er beslissingen genomen worden of procedures aangespannen worden. Vooraanstaande regels in het vreemdelingenrecht zijn vastgelegd in:

  • Vreemdelingenwet 2000
  • Vreemdelingenbesluit
  • Voorschrift Vreemdelingen
  • Vreemdelingencirculaire

In de vreemdelingenwet zijn duidelijke regels opgesteld wanneer een vreemdeling in Nederland rechtmatig mag verblijven. Vanzelfsprekend is een vreemdeling onrechtmatig (illegaal) in Nederland als er geen toestemming is verleend om in Nederland te verblijven. Als een vreemdeling illegaal in Nederland verblijft heeft degene geen recht op onderdak en kan ook niet gebruik maken van de sociale voorzieningen. De onrechtmatige vreemdeling dient op eigen initiatief Nederland te verlaten. Mocht de vreemdeling dit niet doen, kan de Vreemdelingenpolitie optreden en de vreemdeling alsnog het land uitzetten.

Als de vreemdeling met instemming van bevoegd gezag rechtmatig mag verblijven een Nederland, is de vreemdeling in het bezit van:

  • Een verblijfsvergunning, dit kan voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn
  • Asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd
  • Verblijfskaart

Dit document wordt afgegeven door het IND.

Als een vreemdeling van buiten de EU komt kan de vreemdeling in aanmerking komen voor de status EU langdurig ingezetene. Met deze status heeft de vreemdeling een EU-verblijfsvergunning welke recht geeft op een permanent verblijf in Nederland. Dit houdt tevens in dat de vreemdeling recht heeft op gelijke behandeling als andere personen met de Nederlandse nationaliteit. Als iemand van buiten Nederland op bezoek gaat of op vakantie in Nederland (toerist), dan gebeurd dit in het algemeen in het kader van de vrije termijn.

Vreemdelingen- en asielrecht

 

Het vreemdelingenrecht in Nederland is een onderdeel van het bestuursrecht, in het bijzonder in het kader van migratie en asielrecht. In het vreemdelingenrecht staat de verhouding tussen de overheid van het land en haar burgers centraal. In het vreemdelingenrecht staan de rechtsregels beschreven die betrekking hebben op de toelating, het verblijf en de uitzetting van vreemdelingen.

19 resultaten

Sorteer op:

SamenvattingDeze module A maakt deel uit van de Basisopleiding voor de Vreemdelingenpraktijk die speciaal voor de advocatuur is ontwikkeld. De Basisopleiding bestaat uit de Modules A, B en C. De eerste twee modules, A en B, geven je de basis...
punt

NOvA PO: 15 punten

tijdsduur

3 dagen

lokatie

Utrecht

1.155,-

SamenvattingHeb je een goede en actuele basiskennis van en een redelijke praktijkervaring in het vreemdelingenrecht en ervaring in het vreemdelingenprocesrecht, dan kun je hier instappen. Heb je geen of weinig basiskennis van het vreemdelingenrecht,...
punt

NOvA PO: 10 punten

tijdsduur

2 dagen

lokatie

Utrecht

865,-

SamenvattingAls vreemdelingenpiketadvocaat heb je een zware verantwoordelijkheid. Door jouw cliënt zo goed mogelijk bij te staan, hoeft deze niet langer gedetineerd te blijven dan strikt noodzakelijk. Een groot belang, waarbij een eenvoudige...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amersfoort

495,-

SamenvattingJaarlijks zijn wereldwijd 750.000 mensen slachtoffer van enige vorm van mensenhandel; moderne slavernij. Deze lucratieve handel breidt zich zodanig uit dat de bestrijding ervan door de VN, de EU en ook nationaal tot een speerpunt...
punt

NOvA PO: 10 punten

tijdsduur

2 dagen

lokatie

Utrecht

795,-

Start woensdag 1 november 2017 van 13:30 tot 21:30 uur, te Leiden48 PO NOvA In de voorbije maanden werden talloze terroristische aanslagen gepleegd in verschillende landen. Ook Europa wordt in toenemende mate geconfronteerd met de terroristische...
punt

NOvA PO: 48 punten

tijdsduur

8 dagen

lokatie

Leiden

3.750,-

Vrijdag 10 november 2017 van 09.30 tot 16.45 uur, te Leiden6 PO NOvA, RvRActieprijs: €295,- voor 6 PO NOvA Het migratie- en asielrecht is volop in ontwikkeling. Toegenomen vluchtelingenstromen en de ontwikkeling van de EU zorgen voor een...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Leiden

295,-

SamenvattingIn deze interactieve cursus ga je, in enkele qua professionele achtergrond gemengde groepen, praktijkvragen met een hoog realiteitsgehalte bespreken en oplossen. De uitkomsten worden telkens plenair nabesproken.TypeCursusDeze cursus...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

495,-

Vanwege de toenemende invloed van het Europese recht en het ontbreken van constitutionele toetsing in Nederland krijgen Nederlandse advocaten steeds vaker te maken met procedures voor de gerechtshoven in Straatsburg en Luxemburg en quasi-gerechtelijke...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

590,-

SamenvattingAls vreemdelingenpiketadvocaat heb je een zware verantwoordelijkheid. Door uw cliënt zo goed mogelijk bij te staan, hoeft deze niet langer gedetineerd te blijven dan strikt noodzakelijk. Een groot belang, waarbij een eenvoudige...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

495,-

Actualiteiten vluchtelingenrecht - 23 november 2017 Wat u écht moet weten over wetgeving, rechtspraak en cao’s in het onderwijs In deze PO cursus komen actuele ontwikkelingen in het vluchtelingenrecht aan de orde. Uit de aard...
punt

NOvA PO: 6 punten

punt

MfN: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam

580,-

pijlStart