Cursusbank logo Voorlopige voorzieningen in kort geding en hoofdzaak (223 Rv)

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
4
duratie1 dag
Nieuwegein
395,-

NOV 2021

03

Voorlopige voorzieningen in kort geding en hoofdzaak (223 Rv)

Dit is een oude cursus. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze cursus

Deze cursus geeft, naast actualiteiten over dit onderwerp, een stevige juridische basis voor allerlei algemene aspecten van het civiele kort geding en de incidentele vordering van art. 223 Rv. De beide aspecten van spoedeisend belang worden belicht, alsmede de (on)mogelijkheden van te vorderen voorzieningen. Het belang van de bodemprocedure wordt benadrukt, waarbij ook de geldigheidsduur van de verschillende onderdelen van het kort geding vonnis wordt uiteengezet. Enkele procedureregels passeren de revue (waaronder het bewijsrecht) en ook de vraag naar de (on)geschiktheid van een vordering voor behandeling in kort geding en het (ontbrekende) gezag van gewijsde. Afgesloten wordt met enkele veelvoorkomende kort geding en (executiegeschillen en dwangsommen).

DOCENT(EN)

 

Mr. S.M.A.M.  Venhuizen);
Mr. S.M.A.M. Venhuizen
  • Senior raadsheer in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
  • Docent Burgerlijk procesrecht

 

DOELGROEP EN NIVEAU

De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen, civiele-procesjuristen van bedrijven en andere academisch geschoolde juristen. Om de cursus met succes te kunnen volgen moeten cursisten basiskennis van het Burgerlijk procesrecht bezitten.

Niveau is verdieping.


Programma

Woensdag 3 november 2021, 13:30 uur tot 18:00 uur
13.00 - 13.30 Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00 De twee aspecten van spoedeisend belang
Soorten voorlopige voorzieningen
Geldvordering in kort geding
Belang bodemzaak en afstemmingsregel
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.30 Geldigheidsduur voorziening, dwangsom en kosten
Geschikt voor beoordeling in kort geding?
Geen gezag van gewijsde en principiële uitspraken
16.30 - 16.45 Pauze
16.45 - 18.00 Procedure, bewijsrecht en rechtsmiddelen
Executiegeschillen (summier)
Beslag en dwangsommen (summier)
18.00 Afsluiting

Docent(en)

mr. S.M.A.M. (Steven) Venhuizen
Na een start als juridisch medewerker op het kantoor van een gerechtsdeurwaarder werkt mr. Steven Venhuizen sinds 1985 in de rechterlijke macht. Na het doorlopen van de Raio-opleiding in Arnhem en Nijmegen, werkte hij vanaf 1991 bij de rechtbank 's-Hertogenbosch. Vanaf 2001 is hij werkzaam als senior raadsheer bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch. Daarnaast verzorgt hij vanaf 1984 juridisch onderwijs. Aanvankelijk betrof dit diverse rechtsgebieden. Daarna kwam de focus te liggen op het burgerlijk recht en vanaf 2001 beperkt hij zich tot het burgerlijk procesrecht. Op dat terrein verzorgt hij thans een breed scala aan cursussen. Gelet op zijn ervaring op de 'werkvloer' weet hij daarbij de theorie op een onderhoudende manier in verbinding te brengen met de praktijk. Vanuit zijn directe eigen ervaring weet hij de, soms lastige, procesrechtelijke regels tot leven te brengen. De cursist, die ook civiele procedures voert, kan de tijdens de cursus opgedane kennis daarna onmiddellijk toepassen in de praktijk.


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Juridische Opleidingen
Cursustitel
Voorlopige voorzieningen in kort geding en hoofdzaak (223 Rv)
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
4 punt(en)
Adres

NBC Congrescentrum

Blokhoeve 1

3438 LC Nieuwegein

Datum
Woensdag 3 november 2021
Prijs
€ 395,00
Cursusdagen
03-11-2021, 13:30 - 18:00