Cursusbank logo Vonnis schrijven voor advocaten

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
6
duratie1 dag
Nieuwegein
595,-

MEI 2022

31

Vonnis schrijven voor advocaten

In deze cursus wordt aan cursisten de technieken van het schrijven van een vonnis bijgebracht. Leer hoe de inrichting van de eigen processtukken het rechterlijk oordeel kunnen vormen en sturen!

Vrijwel elke advocaat denkt vanzelfsprekend vanuit de vraag hoe te reageren op de stellingen van de wederpartij.
In deze cursus wordt inzichtelijk gemaakt hoe de rechter het partijendebat verwerkt in een vonnis. Welke feiten dient de rechter te selecteren? Hoe komt hij tot zijn oordeel? In welke volgorde wordt de beoordeling inhoudelijk opgebouwd? Welke verweren gaan voor andere verweren? Als een advocaat inzicht heeft in de werkwijze van de rechter, kan hij daaraan - spiegelbeeldig - de instrumenten ontlenen om de eigen processtukken te verbeteren. Wie bijvoorbeeld, als schadevergoeding wordt gevorderd, recht heeft op een abstracte berekening van schade, behoeft de facturen niet over te leggen. Tal van dergelijke technieken die inspelen op de werkwijze van de rechter passeren de revue. 

De cursus kent tevens een aantal praktische oefeningen en besteedt tevens aandacht aan een aantal procesrechtelijke complicaties die daarbij een rol spelen. Het verworven praktisch inzicht in de rechtsvinding door de eerstelijns feitenrechter maakt het mogelijk om zelf effectiever te procederen.

DOCENT(EN)

 

Mr. dr. L.  Reurich);
Mr. dr. L. Reurich
  • Docent Beroepsopleiding Advocaten
  • Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag
  • Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland

 

DOELGROEP EN NIVEAU

De doelgroep is advocaten en andere academisch gevormde juristen die actief zijn op het gebied van het Vermogensrecht en regelmatig procederen. Om de cursus met succes te kunnen volgen is basiskennis van het Vermogensrecht en ervaring met de civielrechtelijke procespraktijk gewenst.

Niveau is verdieping.


Programma

Dinsdag 31 mei 2022, 9:30 uur tot 16:45 uur
09.00 - 09.30 Ontvangst
09.30 - 11.00 Inleiding tot het schrijven van een vonnis
Het selecteren van de relevante feiten
11.00 - 11.15 Pauze
11.15 - 12.45 Vervolg van Het selecteren van de relevante feiten
Het formuleren van de vordering en het onderzoek naar de grondslagen daarvan
12.45 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 De opbouw van de inhoudelijke beoordeling van het geschil, mede gelet op gevoerde verweren en de vordering in reconventie
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.45 Vervolg van De opbouw van de inhoudelijke beoordeling
Samenvatting
16.45 Afsluiting

Docent(en)

dhr. mr. L. Reurich
Docent Beroepsopleiding Advocaten, Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag, Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Juridische Opleidingen
Cursustitel
Vonnis schrijven voor advocaten
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
6 punt(en)
Adres

NBC Congrescentrum

Blokhoeve 1

3438 LC Nieuwegein

Datum
Dinsdag 31 mei 2022
Prijs
€ 595,00
Cursusdagen
31-05-2022, 09:30 - 16:45