Cursusbank logo Verdiepingscursus Passend onderwijs

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie3 dagen
Utrecht
1.575,-

SEP 2022

12

Verdiepingscursus Passend onderwijs

Dit is een oude cursus. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze cursus
Button-download-hier-de-brochure.png

Passend onderwijs in relatie tot de leerling

In de verdiepingscursus passend onderwijs komen alle relevante juridische aandachtspunten inzake passend onderwijs in relatie tot de leerling aan bod. In dat kader behandelen we onder meer de volgende onderwerpen: de zorgplicht van scholen conform de Wet passend onderwijs en de Wgbh/cz, de rol van de Geschillencommissie Passend onderwijs, de Landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaringen en de Onderwijsconsulenten, alsmede strategie en aanpak bij geschillen. Zie het programma voor een uitgebreide beschrijving. De verdiepingscursus passend onderwijs is bedoeld voor deelnemers meer willen weten over de rechtsverhouding tussen onderwijsvragers en onderwijsaanbieders in het kader van passend onderwijs.

Wet Passend Onderwijs

De zorgplicht voor passend onderwijs is de kern van de Wet Passend Onderwijs, die in 2013 in werking is getreden. Deze wet heeft als doel dat scholen op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier zo passend mogelijk onderwijs realiseren. Dit betekent dat scholen moeten onderzoeken of ze een leerling die extra ondersteuning nodig heeft zelf onderwijs kunnen bieden. Wanneer dit niet kan, dienen ze samen met de ouders te kijken welke school deze leerling wel onderwijs en ondersteuning kan bieden.

Wat is de doelgroep?

De verdiepingscursus passend onderwijs is bedoeld voor onderwijsjuristen, directeuren, coördinatoren en beleidsmedewerkers van een samenwerkingsverband, zorgcoördinatoren van scholen, bestuurssecretarissen en bestuurders, maar ook voor advocaten en rechtshulpverleners die onderwijsaanbieders in het funderend onderwijs op commercieel vlak adviseren.

Wat is de cursusvorm?

Deze verdiepingscursus bestaat uit drie cursusdagen.

Wie is de docent?

Dik Berkhout

Wat leer je tijdens de Verdiepingscursus passend onderwijs?

Na het volgen van deze verdiepingscursus kun je o.a.:
  • de inhoud, de bewaartermijnen en de privacy betrekkingen van het leerlingdossier beschrijven;
  • de zorgplicht in het kader van toelating en verwijdering toelichten
  • de voorwaarden, het wettelijk kader en de procedure van de vervangende leerplicht beschrijven;
  • de verschillen tussen absoluut en relatief verzuim benoemen en de bijbehorende sancties beschrijven;
  • de verschillen tussen de klachtencommissie en de geschillencommissie benoemen;
  • de klachtenprocedure binnen het primair onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs beschrijven.

Wat ontvang je na afronding van de Verdiepingscursus passend onderwijs?

  • 15 PO-punten. Deze cursus is erkend door de NOvA;
  • een certificaat.

Programma

Maandag 12 september 2022, 10:00 uur tot 16:30 uur
Maandag 19 september 2022, 10:00 uur tot 16:30 uur
Maandag 3 oktober 2022, 10:00 uur tot 16:30 uur

Docent(en)

dhr. W.D. (Dirk) Berkhout
-


Details

Cursusaanbieder
OSR Juridische Opleidingen
Cursustitel
Verdiepingscursus Passend onderwijs
Niveau
Verdieping
Adres

Space to Create

Stationsplein 90

3511 ED Utrecht

Datum
Maandag 12 september 2022
Prijs
€ 1.575,00
Cursusdagen
12-09-2022, 10:00 - 16:30
Cursusdagen
19-09-2022, 10:00 - 16:30
Cursusdagen
03-10-2022, 10:00 - 16:30