Cursusbank logo Verdiepingscursus Passend onderwijs

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie3 dagen
Online Cursus
1.575,-

Mei

27

Verdiepingscursus Passend onderwijs

Wet passend Onderwijs
De zorgplicht voor passend onderwijs is de kern van de Wet Passend Onderwijs, die in 2013 in werking is getreden. Deze wet heeft als doel dat scholen op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier zo passend mogelijk onderwijs realiseren. Dit betekent dat scholen moeten onderzoeken of ze een leerling die extra ondersteuning nodig heeft zelf onderwijs kunnen bieden. Wanneer dit niet kan, dienen ze samen met de ouders te kijken welke school deze leerling wel onderwijs en ondersteuning kan bieden.

Inhoud van de verdiepingscursus passend onderwijs
In de verdiepingscursus passend onderwijs komen alle relevante juridische aandachtspunten inzake passend onderwijs in relatie tot de leerling aan bod. In dat kader behandelen we onder meer de volgende onderwerpen: de zorgplicht van scholen conform de Wet passend onderwijs en de Wgbh/cz, de rol van de Geschillencommissie Passend onderwijs, de Landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaringen en de Onderwijsconsulenten, alsmede strategie en aanpak bij geschillen. Zie het programma voor een uitgebreide beschrijving.

De verdiepingscursus passend onderwijs is bedoeld voor deelnemers meer willen weten over de rechtsverhouding tussen onderwijsvragers en onderwijsaanbieders in het kader van passend onderwijs.

Doelgroep
De verdiepingscursus passend onderwijs is bedoeld voor onderwijsjuristen, directeuren, coördinatoren en beleidsmedewerkers van een samenwerkingsverband, zorgcoördinatoren van scholen, bestuurssecretarissen en bestuurders, maar ook voor advocaten en rechtshulpverleners die onderwijsaanbieders in het funderend onderwijs op commercieel vlak adviseren.

Brochure verdiepingscursus passend onderwijs
Hier kun je de brochure voor de verdiepingscursus passend onderwijs downloaden. Hierin vind je alle informatie over de verdiepingscursus, het programma en de docent.

Cursusvorm
Deze verdiepingscursus bestaat uit zes dagdelen onderwijs, te volgen op drie cursusdagen.

Alle opleidingen, cursussen en trainingen die voor 1 juli plaatsvinden, worden omgezet naar online lesdagen. Bekijk hier wat deelnemers van onze online lesdagen vinden!

Wat leer je?
Na het volgen van deze verdiepingscursus kun je o.a.:
- de inhoud, de bewaartermijnen en de privacy betrekkingen van het leerlingdossier beschrijven
- de zorgplicht in het kader van toelating en verwijdering toelichten
- de voorwaarden, het wettelijk kader en de procedure van de vervangende leerplicht beschrijven
- de verschillen tussen absoluut en relatief verzuim benoemen en de bijbehorende sancties beschrijven
- de verschillen tussen de klachtencommissie en de geschillencommissie benoemen
- de klachtenprocedure binnen het primair onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs beschrijven

Afronding
Deze cursus is erkend door de NOvA. Na afloop van deze cursus ontvang je:
- 15 PO-punten.
- een certificaat.

Programma

Donderdag 27 mei 2021, 10:00 uur tot 16:30 uur
Donderdag 3 juni 2021, 10:00 uur tot 16:30 uur
Donderdag 10 juni 2021, 10:00 uur tot 16:30 uur

Docent(en)

dhr. W.D. (Dirk) Berkhout
-


Details

Cursusaanbieder
OSR Juridische Opleidingen
Cursustitel
Verdiepingscursus Passend onderwijs
Niveau
Verdieping
Adres

Online Cursus

-

- Online Cursus

Datum
Donderdag 27 mei 2021
Prijs
€ 1.575,00
Cursusdagen
27-05-2021, 10:00 - 16:30
Cursusdagen
03-06-2021, 10:00 - 16:30
Cursusdagen
10-06-2021, 10:00 - 16:30