Cursusbank logo VBR-A/IBR Cursus Omgevingsrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
36
duratie9 dagen
Utrecht
3.172,-

Sep

28

VBR-A/IBR Cursus Omgevingsrecht

In deze meerdaagse verdiepingscursus (9 dagdelen) worden zowel de grondslagen, de systematiek van het omgevingsrecht en de instrumenten als de werking ervan in de praktijk aan de orde gesteld. Nu de Omgevingswet per 1 januari 2022 naar verwachting in werking zal treden zal de cursus toegespitst zijn op het nieuwe omgevingsrecht en de overgang van de Wro, Wabo en sectorale wetgeving naar de Omgevingswet.

De volgende onderwerpen komen aan de orde: Uitgangspunten omgevingsrecht en hoofdlijnen van de Omgevingswet, het omgevingsplan, de omgevingsvergunning en het projectbesluit, doorwerking van algemene regels in het omgevingsplan en omgevingsvergunning, milieueffectrapportage, grondbeleid en kostenverhaal, nadeelcompensatie en onrechtmatige overheidsdaad. Centraal staat de regulering van het bouwen en gebruiken in het nieuwe stelsel.

Na het volgen van deze al jaren hoog gewaardeerde IBR klassieker heeft u een diepgaand overzicht en inzicht in het brede gebied van het omgevingsrecht en de werking van de nieuwe Omgevingswet. Een casus over gebiedsontwikkeling zal de rode draad vormen tussen de verschillende onderdelen. Aan de docenten van de verschillende cursusonderdelen wordt de mogelijkheid gegeven om het betreffende onderdeel te behandelen aan de hand van verschillende relevante vragen uit de casus.

De cursus wordt gegeven in de vorm van interactieve hoorcolleges met discussies in combinatie met zelfwerkzaamheid (voorbereiding van de colleges) door de deelnemers.

Voor het volledige programma en inschrijven zie: https://www.ibr.nl/onderwijs/publiekrecht-onderwijs/vbr-a-ibr-cursus-omgevingsrecht-3/ 


Programma

Dinsdag 28 september 2021, 16:00 uur tot 21:00 uur

Hoofdlijnen en grondslagen van de Omgevingswet
Inleiding in het stelsel van het omgevingsrecht, in het bijzonder de Omgevingswet. Aan de orde komen: de geschiedenis van het omgevingsrecht, kernbeginselen, reikwijdte, taak- en bevoegdheidsverdeling, verhouding Rijk, provincie en gemeente, beleidsinstrumenten, aspecten van planvorming en vergunningverlening, handhaving.
DOCENT: prof. mr. J. (Jan) Struiksma, Emeritus hoogleraar bestuursrecht VU Amsterdam

Dinsdag 5 oktober 2021, 16:00 uur tot 21:00 uur

Het omgevingsplan als integratie van decentrale regels voor de fysieke leefomgeving
Opzet, functie en reikwijdte van het omgevingsplan, evenwichtige toedeling van functies aan locaties, soorten regulering en flexibiliteit, waaronder binnenplanse vergunningstelsels, de positie van gemeenteraad, beleidsdoorwerking, interventie en functietoedeling door provincie en Rijk, Europeesrechtelijke vereisten, procedurele vereisten, overgang tijdelijk naar permanent deel.
DOCENT: mr. dr. C.P. (Constantijn) Hageman, Jurist omgevingsrecht/bestuursrecht Ministerie van BZK

Dinsdag 12 oktober 2021, 16:00 uur tot 21:00 uur

Algemene en decentrale regulering van omgevingskwaliteit
De Omgevingswet integreert regels voor de fysieke leefomgeving, zoals dat wat van origine natuurbeschermingsrecht, erfgoed en milieurecht is. In dit onderdeel staat de doorwerking van milieuregels (Bkl) in het omgevingsplan en de omgevingsvergunning centraal. Daarbij komt ook de verhouding tussen milieuregels voor milieubelastende activiteiten in het Bal en deze instrumenten aan de orde.
DOCENT: mr. J.C. (Jan) van Oosten, Advocaat Stibbe N.V.

Dinsdag 2 november 2021, 16:00 uur tot 21:00 uur

Milieueffectrapportage en verdieping milieu: geluid
Zowel de milieueffectrapportage voor plannen en besluiten als de betekenis van geluidsregulering komen aan de orde.
DOCENTEN: mr. S.M. (Selma) van Velsen, Zelfstandig adviseur omgevingsrecht en mr. R. (Rachid) Benhadi, Advocaat Hekkelman Advocaten N.V.

Woensdag 10 november 2021, 16:00 uur tot 21:00 uur

Natuurbescherming binnen het stelsel van de Omgevingswet
De betekenis van de Omgevingswet voor het stelsel van Natuurbescherming. Ingegaan wordt op planvorming en vergunningverlening..
DOCENT: mr. N.H. (Nicolien) van den Biggelaar, Advocaat De Brauw Blackstone Westbroek N.V.

Dinsdag 16 november 2021, 16:00 uur tot 21:00 uur

De omgevingsvergunning en projectbesluit onder de Omgevingswet
Hoofdlijnen en op onderdelen een verdieping van het vergunnings- en toezichtstelsel van de Omgevingswet, inclusief de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit, knip en vergunningvrij bouwen.
DOCENTEN: mr. A.M. (Anne-Marie) Klijn, Advocaat NewGround Law B.V. en mr. I.J. (Ingeborg) Wind-Middel, Advocaat / Partner Trip Advocaten & Notarissen B.V.

Dinsdag 23 november 2021, 16:00 uur tot 21:00 uur

Planrealisatie en grondbeleid
Realisatie van ruimtelijke plannen, samenwerkingsvormen, voorkeursrecht, onteigening en het verhaal van kosten.
DOCENTEN: mr. J.F. (Jan Frans) de Groot, Advocaat Houthoff en mr. J. (Jaap) Hoekstra, Staatsraad / Lid Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

Dinsdag 30 november 2021, 16:00 uur tot 21:00 uur

Nadeelcompensatie
Planschade en nadeelcompensatie waren voorheen strikt gescheiden stelsels, maar in de recente jurisprudentie is een convergerende tendens zichtbaar. Daarbij staat de regeling in de Omgevingswet en de verhouding tot de Awb centraal. Na afloop van de cursusdag heeft u een overzicht van de systematiek en actuele jurisprudentie over het normaal maatschappelijk risico (omzetdrempels, forfait bij waardevermindering, kortingen), de risicoaanvaarding, het schadebegrip en causaal verband, de schadebegroting en de rol van deskundigen.
DOCENT: mr. dr. J.H.M. Huijts, universitair docent Staats- en Bestuursrecht Universiteit Leiden

Dinsdag 7 december 2021, 16:00 uur tot 21:00 uur

Onrechtmatige overheidsdaad
De onrechtmatige overheidsdaad in het omgevingsrecht, waaronder besluitenaansprakelijkheid bij de burgerlijke rechter en de bestuursrechter, toezeggingen en onjuiste informatieverstrekking, de overschrijding van beslistermijnen en toezichthoudersaansprakelijkheid.
DOCENT: mr. dr. S.A.L. (Stefan) van de Sande, Advocaat AKD


Docent(en)

dhr. mr. J. Hoekstra
staatsraad, lid Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State te Den Haag

Prof. mr. J. Struiksma
hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Vrije Universiteit Amsterdam

mr. N.H. van den Biggelaar
advocaat De Brauw Blackstone Westbroek N.V. te Amsterdam

mevr. mr. A.R. Klijn
advocaat / partner NautaDutilh N.V. te Amsterdam

mr. J.C. van Oosten
Advocaat Stibbe B.V.

mr. dr. C.P. Hageman
Jurist omgevingsrecht/bestuursrecht Ministerie van BZK

mr. I.J. (Ingeborg) Wind-Middel
Advocaat Trip Advocaten & Notarissen

mr. R. (Rachid) Benhadi
Advocaat Advocaat Hekkelman Advocaten

mr. S.M. (Selma) van Velsen
Zelfstandig adviseur omgevingsrecht Zelfstandig adviseur omgevingsrecht

mr. J.F. (Jan Frans) de Groot
Advocaat Advocaat Houthoff

mr. J.H.M. (Jonathan) Huijts
Universitair docent Universitair docent, Universiteit Leiden (Afdeling staats- en bestuursrecht)

mr. dr. S.A.L. (Stefan) van de Sande
Advocaat Advocaat AKD


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Bouwrecht
Cursustitel
VBR-A/IBR Cursus Omgevingsrecht
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
36 punt(en)
Studie uren:
36
Adres

BCN Utrecht CS

Catharijnesingel 48

3511 GC Utrecht

Datum
Dinsdag 28 september 2021
Prijs
€ 3.172,00
Cursusdagen
28-09-2021, 16:00 - 21:00
Cursusdagen
05-10-2021, 16:00 - 21:00
Cursusdagen
12-10-2021, 16:00 - 21:00
Cursusdagen
02-11-2021, 16:00 - 21:00
Cursusdagen
10-11-2021, 16:00 - 21:00
Cursusdagen
16-11-2021, 16:00 - 21:00
Cursusdagen
23-11-2021, 16:00 - 21:00
Cursusdagen
30-11-2021, 16:00 - 21:00
Cursusdagen
07-12-2021, 16:00 - 21:00