Cursusbank logo Uitleg van overeenkomsten

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
3
duratie1 dag
Nieuwegein
295,-

DEC 2022

12

Uitleg van overeenkomsten

‘Van bedoelen naar begrijpen: grenzen en kansen bij uitleg van overeenkomsten’

Uitleg van overeenkomsten wordt beheerst door het Haviltex-criterium (de ‘over-en-weer’-formule). Dat criterium heeft zich vertakt in (sub)normen voor de uitleg van cao’s, leveringsaktes, testamenten en recentelijk het kwijtingsbeding (HR 31 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:141). Daarnaast heeft de Hoge Raad normen geformuleerd voor de uitleg van commerciële contracten en het derde-beding.

Het lastige leerstuk van uitleg van contracten wordt zo praktisch mogelijk benaderd: met welke positie in de processtukken kan een bepaalde uitleg worden voorgedragen. Hoe staat het met stelplicht, bewijs en tegenbewijs? Hoe kunnen getuigenverklaringen een bepaalde uitleg ondersteunen? Welke ruimte komt bij uitleg aan partijen toe en wat moet de rechter ambtshalve oppakken?

Daarnaast wordt kort aandacht besteed aan uitleg van processtukken en de gevaren die voortvloeien uit het in beginsel ontbreken van repliek in de eerste aanleg en de ín beginsel strakke twee conclusie-regel in hoger beroep.

Dit omvattende terrein van uitleg van overeenkomsten - dat onder de koepel van ‘Haviltex’ is ontwikkeld - wordt in deze cursus inzichtelijk gemaakt. Betoogd zal worden dat het bij contractuitleg nooit gaat om de (subjectieve) bedoeling van (een der) contractanten maar om hetgeen partijen over en weer hebben mogen begrijpen.

Getoond wordt dat uitleg dus niet een historisch onderzoek vergt (‘wat wilden partijen ten tijde van contractsluiting?’) maar een systematisch en strategische werkwijze waarbij ook feitelijke vermoedens, de hoedanigheid van partijen en beschermingsgedachtes een rol spelen.

Op grond van een en ander worden tips gegeven hoe ten aanzien van uitlegvragen de processtukken effectief kunnen worden ingericht. 

DOCENT(EN)

 

Mr. dr. L.  Reurich);
Mr. dr. L. Reurich
  • Docent Beroepsopleiding Advocaten
  • Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag
  • Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland

 

DOELGROEP EN NIVEAU

De doelgroep is advocaten, notarissen en andere academisch gevormde juristen die actief zijn op het gebied van het Verbintenissen- en contractenrecht. Om de cursus met succes te kunnen volgen is basiskennis van het Verbintenissen- en contractenrecht gewenst.

Niveau is verdieping.


Programma

Maandag 12 december 2022, 14:00 uur tot 17:15 uur

Cursustijden aangepast ivm coronamaatregelen, zie www.ivjo.nl.

13.30 - 14.00

Ontvangst
14.00 - 14.30 Inleiding leerstuk contractuitleg
14.30 - 15.30 Het ontstaan van subnormen bij de uitleg van overeenkomsten
15.30 - 15.45 Pauze
15.45 - 16.45 De (strategische) werkwijze bij de uitleg van overeenkomsten: van bedoelen naar begrijpen
16.45 - 17.15 Tips voor de optimale inrichting van processtukken
17.15 Afsluiting

Docent(en)

dhr. mr. L. Reurich
Docent Beroepsopleiding Advocaten, Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag, Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Juridische Opleidingen
Cursustitel
Uitleg van overeenkomsten
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
3 punt(en)
Adres

NBC Congrescentrum

Blokhoeve 1

3438 LC Nieuwegein

Datum
Maandag 12 december 2022
Prijs
€ 295,00
Cursusdagen
12-12-2022, 14:00 - 17:15