Cursusbank logo Studiemiddag Warmtenetten in de gebouwde omgeving

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
3
duratie1 dag
Utrecht
395,-

DEC 2021

02

Studiemiddag Warmtenetten in de gebouwde omgeving

De energietransitie is overal, niet in de minste plaats in de gebouwde leefomgeving, die goed is voor 1/3 van ons energiegebruik. Het Klimaatakkoord stelt ons voor een enorme opgave waarbij in de periode tot 2050 de gehele gebouwde omgeving aangepakt moet worden om tot een vermindering van het energiegebruik te komen. Dit zal onder meer gerealiseerd worden door een forse toename van het aantal warmtenetten. In deze bijeenkomst staat centraal hoe de ambitieuze toename van het aantal warmtenetten juridisch gezien tot stand kan en zal komen, en wat dat betekent voor gemeenten, woningcorporaties, warmtebedrijven en burgers.

Het is allereerst van groot belang om een goed beeld te krijgen van de transitieopgave en de verschillende strategieën voor de gebouwde omgeving. Welk beleid van de Rijksoverheid is er op dit moment en hoe dient dat in plannen en afspraken uitgewerkt te worden? Wat is het regulerend kader voor warmtenetten en hoe komt dat er met de komende Wet collectieve warmtevoorziening uit te zien, en wat is van belang voor de overgangsfase? Hoe geef je vanuit het perspectief van gemeente, corporatie, warmtebedrijf en ontwikkelaar invulling aan een duurzame warmtevoorziening? Welke rol neem je als overheid op je en wanneer moet de aanleg en exploitatie van een warmtenet aanbesteed worden of is er sprake van (geoorloofde) staatssteun? Wat kan een lokale overheid afdwingen als het gaat om alternatieve warmtevoorziening? Hoe worden afnemers van warmte beschermd en komen prijzen tot stand?

Na deze bijeenkomst bent u weer helemaal up-to-date ten aanzien van de belangrijkste juridische aspecten van warmtenetten in de gebouwde leefomgeving.

NB: omdat de planning van het conceptwetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening nog niet duidelijk is, is het programma onder voorbehoud. De voortgang van het conceptwetsvoorstel kan tot wijzigingen van het programma leiden.

Voor het volledige programma en inschrijven zie: https://www.ibr.nl/onderwijs/publiekrecht-onderwijs/studiemiddag-warmtenetten-in-de-gebouwde-omgeving/ 


Programma

Donderdag 2 december 2021, 13:30 uur tot 17:00 uur

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 14.00 uur inleiding mr. J.J. Karens over het beleidsmatig kader voor warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Wat is de stand van zaken m.b.t. tot het Klimaatakkoord en de rol van warmtenetten daarin?
14.00 - 15.00 uur inleiding mr. dr. M.A.M. Dieperink over het huidig wettelijk kader en de uitgangspunten van de komende Wet collectieve warmtevoorziening: de systematiek en centrale begrippen, de reikwijdte, de kavelsystematiek, ‘aanwijzingsprocedure’ en het eigendom van netten.
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.00 uur vervolg inleiding mr. dr. M.A.M. Dieperink inclusief overgangsrecht
16.00 - 16.45 uur inleiding mr. J.J. Karens over warmtetransport en de publiekrechtelijke rol van gemeenten bij warmtenetten; wijkgerichte aanpak, uitfasering aardgaslevering, aansluitplichten en rol van het omgevingsrecht (Opt-out/gelijkwaardigheid).
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting


Docent(en)

mr. dr. M.A.M. Dieperink
Advocaat AKD

mr. J.J. (Jacco) Karens
Wetenschappelijk medewerker Instituut voor Bouwrecht en buitenpromovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Bouwrecht
Cursustitel
Studiemiddag Warmtenetten in de gebouwde omgeving
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
3 punt(en)
Studie uren:
3
Adres

Regardz La Vie

Lange Viestraat 351

3511 BK Utrecht

Datum
Donderdag 2 december 2021
Prijs
€ 395,00
Cursusdagen
02-12-2021, 13:30 - 17:00