Cursusbank logo Studiemiddag Verjarings- en vervaltermijnen in het bouwrecht (XI) (onderdeel Modulaire cursus)

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
3
duratie1 dag
Utrecht
395,-

NOV 2021

16

Studiemiddag Verjarings- en vervaltermijnen in het bouwrecht (XI) (onderdeel Modulaire cursus)

Dit is een oude cursus. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze cursus

Alle rechtsvorderingen zijn onderhevig aan de in de wet opgenomen verjaringstermijnen. In alle gebruikelijke algemene voorwaarden in de bouw komen in aanvulling op de wettelijke verjaringstermijnen contractuele vervaltermijnen voor. Sommige contractuele vervaltermijnen zijn korter dan de wettelijke verjaringstermijnen, andere zijn langer dan de wettelijke verjaringstermijnen. Welke verjarings- of vervaltermijn is in welk geval van toepassing? Zijn ze wellicht allebei van toepassing en zo ja, hoe werkt dan het samenspel tussen de wettelijke verjaringstermijnen en de contractuele vervaltermijnen?

In veel bepalingen in algemene voorwaarden wordt verlangd, dat er onmiddellijk of binnen bekwame tijd iets wordt gemeld door de ene aan de andere partij. Daarnaast spelen verjarings- en vervaltermijnen een belangrijke rol in het traject van het aansprakelijk houden van de wederpartij. Hoe ziet dat traject eruit? Hoe zwaar wordt er getild aan het naleven van voorschriften inzake de ingebrekestelling? En wat is rechtens indien termijnen worden overschreden?
Deze vragen worden besproken aan de hand van het BW, de UAV 2012 (1989) en de UAV-GC 2005 (en/of 2021?).

Deze bijeenkomst is onderdeel van de Modulaire Cursus De juridische aspecten van een bouwproject van initiatief tot de gebruiksfase (I t/m XII). In deze modulaire cursus (12 dagdelen) worden de belangrijkste onderwerpen uit het privaatrechtelijk bouwrecht benaderd vanuit één en dezelfde casus. De cursus en de casus zijn zo opgezet dat dagdelen afzonderlijk gevolgd kunnen worden.

Voor het volledige programma en inschrijven zie: https://www.ibr.nl/onderwijs/privaatrecht-onderwijs/studiemiddag-verjarings-en-vervaltermijnen-in-het-bouwrecht-xi-2/ 


Programma

Dinsdag 16 november 2021, 13:30 uur tot 17:00 uur

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.05 uur inleiding mr. S.J.H. Rutten
15.05 - 15.25 uur pauze
15.25 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting


Docent(en)

mr. S.J.H. (Sjoerd) Rutten
Advcoaat Advocaat Habraken Rutten Advocaten


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Bouwrecht
Cursustitel
Studiemiddag Verjarings- en vervaltermijnen in het bouwrecht (XI) (onderdeel Modulaire cursus)
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
3 punt(en)
Studie uren:
3
Adres

BCN Utrecht CS

Catharijnesingel 48

3511 GC Utrecht

Datum
Dinsdag 16 november 2021
Prijs
€ 395,00
Cursusdagen
16-11-2021, 13:30 - 17:00