Cursusbank logo Studiemiddag Schaarse rechten en het bouwrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
3
duratie1 dag
Den Haag
395,-

NOV 2021

18

Studiemiddag Schaarse rechten en het bouwrecht

Dit is een oude cursus. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze cursus

Het vraagstuk van de schaarse publieke rechten staat volop in de belangstelling. Ruimte is schaars in Nederland en bij de verdeling ervan kan vaak een beperkt aantal rechten worden toegekend. Dit kan aan de orde zijn bij besluitvorming inzake bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen en inpassingsplannen met gebruiksruimte, maar ook bij de verdeling van gebruiksruimte in het milieurecht.

Op 2 november 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2927) heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat bij de verdeling van schaarse publieke rechten het beginsel van gelijke kansen in acht moet worden genomen. Sindsdien is het onderwerp in de rechtspraak veelvuldig aan de orde geweest. Op 19 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:4198) heeft de Afdeling de vraag of bij een ruimtelijk besluit sprake is van schaarse publieke rechten in beginsel ontkennend beantwoord. Volgens de A-G kan dit in bepaalde gevallen echter anders zijn (ECLI:NL:RVS:2018: 1847). Het vraagstuk van de verdeling van schaarse rechten raakt aan zowel het omgevingsrecht als aan het aanbestedingsrecht; de regels en beginselen voor een procedure voor de verdeling van schaarse rechten komen immers voort uit het aanbestedingsrecht.

Ingegaan zal worden op de vraag in hoeverre de overheid bij de verdeling van andere schaarse rechten rekening moet houden met regels en beginselen uit het aanbestedingsrecht. In hoeverre dient de overheid in het kader van de verdeling van andere schaarse rechten mededingingsruimte te creëren? En hoe richt je het verdelingsproces dan in vanuit het aanbestedingsrecht bezien?

Aan de hand van de conclusies van de A-G en de tot nu toe gedane jurisprudentie wordt ingegaan op de betekenis van het schaarse rechtenvraagstuk voor het omgevingsrecht. Om welke besluiten gaat het dan, en hoe ga je om met samenlopende besluiten zoals exploitatievergunningen en omgevingsvergunningen waarin aparte regelingen opgenomen zijn? Hoe ver reikt het transparantiebeginsel? Moet je verdelingsregels opnemen in het plan? Wat betekent dat voor de procedure en rechtsbescherming?

Afgesloten wordt met een vooruitblik naar de toekomst. Is de verdeling van schaarse rechten het hete hangijzer van het omgevingsrecht voor de komende jaren? En wat betekent dit alles in het licht van de Omgevingswet (waarin verordeningsbepalingen en regels omtrent functietoedeling in één omgevingsplan komen)?

Voor het volledige programma en inschrijven zie: https://www.ibr.nl/onderwijs/publiekrecht-onderwijs/studiemiddag-schaarse-rechten-en-het-bouwrecht-2/ 


Programma

Donderdag 18 november 2021, 13:30 uur tot 17:00 uur

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding prof. mr. J.M. Hebly over relatie tussen het aanbestedingsrecht en schaarse rechten
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.45 uur inleiding mr. dr. A. Drahmann over de betekenis van schaarse rechten voor (ruimtelijke) besluiten
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting


Docent(en)

mr. dr. A. (Annemarie) Drahmann
Universitair hoofddocent Universitair hoofddocent Leiden University

prof. mr. J.M. (Jan-Michiel) Hebly
Advocaat / Hoogleraar Bouw- en aanbestedingsrecht Advocaat / Hoogleraar Bouw- en aanbestedingsrecht, Benthem Gratama Advocaten


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Bouwrecht
Cursustitel
Studiemiddag Schaarse rechten en het bouwrecht
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
3 punt(en)
Studie uren:
3
Adres

Eden Babylon Hotel

Bezuidenhoutseweg 53

2594 AC Den Haag

Datum
Donderdag 18 november 2021
Prijs
€ 395,00
Cursusdagen
18-11-2021, 13:30 - 17:00