Cursusbank logo Studiemiddag Betalingsverplichtingen: hoe, wanneer en hoeveel? (IX) (onderdeel Modulaire cursus)

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
3
duratie1 dag
Utrecht
395,-

NOV 2021

09

Studiemiddag Betalingsverplichtingen: hoe, wanneer en hoeveel? (IX) (onderdeel Modulaire cursus)

Dit is een oude cursus. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze cursus

De financiële bepalingen van de UAV 2012 (1989) en de UAV-GC 2005 (en/of 2021?) zijn voor de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer/opdrachtnemer van groot belang. In deze bijeenkomst wordt het financiële systeem van deze algemene voorwaarden onder de loep genomen. Centraal staan de volgende vragen: hoe moet de opdrachtgever betalen voor de prestatie van de aannemer? Wanneer moet hij betalen? Hoeveel moet hij betalen? Wat is rechtens wanneer hij te laat of te weinig betaalt? Wat houdt het systeem van termijnbetalingen in? Hoe moet betaald worden als vervroegd afscheid genomen wordt van elkaar? Wat is de relatie onder de UAV-GC 2005 (en/of 2021?) van de prestatieverklaring met de betaling? Wie moet waarvoor en hoe zekerheid stellen? Wat voor machtsmiddelen hebben opdrachtgever en opdrachtnemer/aannemer om de andere partij tot betaling te dwingen? Denk hierbij ook aan mogelijkheden ten aanzien van opschorting, inhouding en het retentierecht.

Deze bijeenkomst is onderdeel van de Modulaire Cursus De juridische aspecten van een bouwproject van initiatief tot de gebruiksfase (I t/m XII). In deze modulaire cursus (12 dagdelen) worden de belangrijkste onderwerpen uit het privaatrechtelijk bouwrecht benaderd vanuit één en dezelfde casus. De cursus en de casus zijn zo opgezet dat dagdelen afzonderlijk gevolgd kunnen worden.

Voor het volledige programma en inschrijven zie: https://www.ibr.nl/onderwijs/privaatrecht-onderwijs/studiemiddag-betalingsverplichtingen-hoe-wanneer-en-hoeveel-ix-onderdeel-modulaire-cursus/ 


Programma

Dinsdag 9 november 2021, 13:30 uur tot 17:00 uur

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.05 uur inleiding mr. H.W. Gierman
15.05 - 15.25 uur pauze
15.25 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting


Docent(en)

mr. H.W. Gierman
advocaat Severijn Hulshof Advocaten te Den Haag


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Bouwrecht
Cursustitel
Studiemiddag Betalingsverplichtingen: hoe, wanneer en hoeveel? (IX) (onderdeel Modulaire cursus)
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
3 punt(en)
Studie uren:
3
Adres

BCN Utrecht CS

Catharijnesingel 48

3511 GC Utrecht

Datum
Dinsdag 9 november 2021
Prijs
€ 395,00
Cursusdagen
09-11-2021, 13:30 - 17:00