Cursusbank logo Studiedag Ontslag en disciplinaire maatregelen wegens disfunctioneren en wangedrag

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
6
puntMfN:
6
duratie1 dag
Breukelen
650,-

MRT 2023

13

Studiedag Ontslag en disciplinaire maatregelen wegens disfunctioneren en wangedrag

Tijdens deze zeer populaire studiedag zullen onze docenten het ontslagrecht en disciplinaire maatregelen met u bespreken.

In het ochtenddeel staan het instructierecht van de werkgever en de disciplinaire maatregelen centraal. Het gaat hierbij om onderwerpen als: rol van interne regels, bereik van de instructiemogelijkheid die de werkgever heeft en betekenis van grondrechten, zoals het recht op privacy en opsporing van wangedrag. Vervolgens wordt dieper ingegaan op verschillende sancties: waarschuwing, geldboete, schorsing, degradatie, overplaatsing, rol van CAO, rol van ondernemingsraad en relatie met ontslag. De meest zware sanctie, het ontslag op staande voet, wordt nader uitgediept. Het gaat dan om onderwerpen als: de formulering van de ‘dringende reden’, de inhoud van de dringende reden, de ‘druppel-emmer’-situatie, mogelijke vergoedingen bij ontslag op staande voet en procedeertechnieken.

Tijdens het middagdeel staat de ontslagprocedure bij de kantonrechter en de ontslagvergoedingen centraal.  De ontslaggronden waaronder disfunctioneren, al dan niet in relatie tot ziekte, zullen uitgebreid aan de orde komen.  De onderwerpen worden geïllustreerd door middel van recente jurisprudentie en casuïstiek.

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop weet u onder andere:

  • welke bevoegdheden de werkgever heeft om disciplinaire maatregelen op te leggen,
  • wanneer een werknemer op non-actief mag worden gesteld,
  • wanneer een werknemer mag worden gedegradeerd,
  • wanneer een ontslag op staande voet (nog) gerechtvaardigd is,
  • hoe een toereikend ontslagdossier bij disfunctioneren wordt opgebouwd,
  • hoe arbeidsrechtelijke maatregelen zich verhouden tot strafrechtelijke vervolging,
  • hoe met ziekte na een arbeidsconflict moet worden omgegaan,
  • de wijzigingen in de nieuwste versie van de STECR-Werkwijzer Arbeidsconflicten,
  • wanneer ontslag tijdens ziekte mogelijk is

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, mediators.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.


Programma

Maandag 13 maart 2023, 9:30 uur tot 17:00 uur

PROGRAMMA

09.00 – 09.30 uur   Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

 

09.30 – 11.00 uur   Disciplinaire maatregelen

– varianten disciplinaire maatregelen

– toetsingskader

– verschil sanctie en ordemaatregel

– waarschuwing en berisping

– geldboete

– schorsing en non-actiefstelling

– loondoorbetaling bij schorsing en non-actiefstelling

– degradatie en overplaatsing

– aanpassing van andere arbeidsvoorwaarden als sanctie

– CAO-regeling en personeelshandboek

– rol van klachtenregeling en klachtencommissie

– samenloop met strafrechtelijke vervolging

 

11.00 – 11.15 uur Pauze

 

11.15 – 12.45 uur   Ontslag op staande voet

– voorwaarden rechtsgeldig ontslag op staande voet

– wat kan een dringende reden zijn?

– ‘druppel-emmer’-situatie (relatie met disciplinaire maatregelen)

– ontslag op staande voet bij ziekte, psychische aandoening en/of verslaving

– de onverwijldheidseis: hoelang wachten?

– tactische middelen

– processuele aspecten: vernietiging door de rechter

– beperking risico’s

 

Voorwaardelijke ontbinding

– Voorwaardelijke ontbinding, loonvordering en matiging

Mr. E.H. de Joode /mr. D. van Gerven*

 

12.45 – 13.45 uur Lunch

 

13.45 – 15.15 uur   Ontslag wegens disfunctioneren: kantonrechtersroute

– Wet arbeidsmarkt in balans

– ontslagroutes: instemming, toestemming en ontbinding

– ontslaggronden

– welke route bij cumulatie van gronden?

– de vaststellingsovereenkomst en de bedenktijd (twee weken)

– ontbinding

– aan welke eisen moet een dossier voldoen?

– bijzondere aandachtspunten

 

Ontslagvergoedingen:

– transitievergoeding: wie, wanneer, wat?

– transitievergoeding en contractuele vergoedingen

– exclusiviteit van de transitievergoeding

– verhouding transitievergoeding en scholing(svergoeding)

– uitzonderingen

– afwijkingsmogelijkheden bij cao

– het ‘muizengaatje’: ernstig verwijt werkgever

– billijke vergoeding

 

15.15 – 15.30 uur Pauze

 

15.30  – 17.00 uur   Disfunctioneren en relatie tot ziekte en arbeidsconflicten

– ontslag wegens disfunctioneren
– conflicten op het werk

– ‘ziekmelding’ na arbeidsconflict

– wanneer mediation

– ontslag wegens ziekte: wanneer wel; wanneer niet?

– advies artsen: wat te doen bij tegenstrijdige oordelen?

– STECR-Werkwijzer Arbeidsconflicten

Mr. D.J. Buijs/mw. mr. D. Schuurman*

 

17.00 uur Afsluiting

(*wisselend per locatie)


Docent(en)

Mr. E.H. de Joode
advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten

mevrouw mr. D. Schuurman
Advocaat bij Ten Holten/Noordam Advocaten Advocaat bij Ten Holten/Noordam Advocaten


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Arbeidsrecht & HRM
Cursustitel
Studiedag Ontslag en disciplinaire maatregelen wegens disfunctioneren en wangedrag
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
6 punt(en)
MfN
6 punt(en)
Studie uren:
6
Adres

Van der Valk Hotel Breukelen

Stationsweg 91

3621 LK Breukelen

Datum
Maandag 13 maart 2023
Prijs
€ 650,00
Cursusdagen
13-03-2023, 09:30 - 17:00