Cursusbank logo Strafrecht en strafprocesrecht cursussen

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Beroep

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

Strafrecht

Op Cursusbank.nl zijn tal van cursussen te vinden in zowel het commune als het bijzondere strafrecht.

Een strafbaar feit is:

  • een menselijke gedraging (die zowel door natuurlijke personen als rechtspersonen verricht kan worden),
  • die valt binnen de wettelijke delictsomschrijving
  • die wederrechtelijk is
  • die verwijtbaar is.

Of er sprake is van een bestanddeel of element is later van belang bij de einduitspraak of er vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging (ovar) volgt.

Causaliteit is onder andere van belang bij materiële delicten. Causaliteit is niet in de wet geregeld, daarom zorgt de rechtspraak voor grenzen.

In een groot aantal artikelen van het Wetboek van Strafrecht wordt ook gesproken van opzet en schuld. Het is belangrijk om de gradaties van zowel opzet als schuld te kennen en de bijbehorende arresten.

Delichtomschrijving

Er zijn rechtsgeldige redenen om aan te nemen dat bij het vervullen van een delictsomschrijving de wederrechtelijkheid of de verwijtbaarheid ontbreekt. Dergelijke redenen noemen we strafuitsluitingsgronden, die weer onder te  verdelen vallen in rechtvaardigingsgronden (bv. noodweer) en schulduitsluitingsgronden (bv. noodweerexces en ontoerekeningsvatbaarheid)

De delictsomschrijving hoeft niet altijd te worden voltooid wil er spraken zijn van een strafbare gedraging. Er kan reeds een strafbare poging of een strafbare voorbereiding zijn.

Er kunnen ook personen zijn die niet de (hele) delictsomschrijving vervullen, maar toch aansprakelijk kunnen zijn voor het strafbare feit. Er is dan sprake van deelneming. Deelnemingsvormen zijn plegen, doen plegen, medeplegen, uitlokken en medeplichtig zijn.

Het Wetboek van Strafvordering

De processuele regels van het strafrecht zijn te vinden in het Wetboek van Strafvordering.  Hierin staan verschillende bepalingen over  bepaalde rechten, plichten en vormvoorschriften van de procesdeelnemers (verdachte, deskundige, raadsman, getuige, benadeelde partij, slachtoffer, rechtbank/gerechtshof/Hoge Raad), opsporingsambtenaar, openbaar ministerie en de reclassering

Verder vinden de verschillende procesfasen (opsporingsonderzoek, onderzoek ter terechtzitting, beraadslaging en uitspraak, rechtsmiddelen en tenuitvoerlegging) hun grondslag in het Wetboek van Strafvordering.

Bijzondere strafrecht

De verschillende bevoegdheden die de verschillende partijen hebben moeten ook tot het commune dan wel bijzondere strafrecht te herleiden zijn. Denk hierbij aan de bevoegdheden van opsporingsambtenaren en aan de bevoegdheden van het OM als leider van het opsporingsonderzoek. Staande houden, aanhouding, inverzekeringstelling, voorlopige hechtenis, DNA-onderzoek, inbeslagneming, betreden van plaatsen, doorzoeken, onderzoek aan kleding en onderzoek aan en in het lichaam, infiltratie, pseudo-koop, pseudo-dienstverlening, stelselmatige observatie en opnemen van telecommunicatie en van vertrouwelijke communicatie zijn allemaal voorbeelden van dergelijke bevoegdheden.

Vervolging en het onderzoek ter terechtzitting

Verder komen nog thema’s omtrent vervolging en het onderzoek ter terechtzitting aan de orde. De beginselen van behoorlijke procesorde, vervolgingsbeletselen, vervolgingsbeslissing en opportuniteit, de transactie, de strafbeschikking, preliminaire verweren, onderbreken van de zitting, getuigen ter terechtzitting, wijziging van de tenlastelegging, afwezigheid van de verdachte en het spreekrecht van slachtoffers.

Strafrecht cursussen

Het strafrecht blijft zich continu ontwikkelen, zowel in rechtspraak als  in wetgeving. Kennis van recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving is daarom van zeer groot belang.

Straf(proces)recht

Het strafrecht wordt door velen gezien als het meest tot de beleving sprekende rechtsgebied. Vaak worden strafrechtelijke thema’s en zaken in de media belicht en zijn advocaten veelal in talkshows te zien.

 

78 resultaten

Sorteer op:

Tijdens deze Sdu straf(proces) commentaren-dag worden actuele onderwerpen in het straf(proces)recht zoals vrijheid van meningsuiting, bijstand door raadsman tijdens verhoor, voorlopige hechtenis, TBS, levenslang en onschuldig vastzitten door...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

395,-

Jurisprudentie april t/m juni 2017. Dit webinar biedt u de unieke gelegenheid om tijdens uw lunchpauze online te worden bijgepraat over de laatste jurisprudentie op het gebied van het strafrecht. Mr. dr. J.S. Nan praat u in één...
punt

NOvA PO: 1 punt

tijdsduur

1 dag

lokatie

Webinar

75,-

Mr. Nico Jörg (raadsheer Hoge raad) brengt u in een dag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het strafrecht, inclusief handige tips. De meest recente jurisprudentie zal besproken wordenAnno 2015 is het Nederlandse strafrecht...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Waardenburg

395,-

Op 1 april 2017 is de Europese richtlijn tot vaststelling van minimum-normen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, omgezet in Nederlandse regelgeving. Met de invoering van de wet ter versterking...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Nieuwegein

295,-

Het is ons gelukt om mr. Henk Peters, officier van justitie, wederom te “strikken” voor deze cursus. De cursus werd vorig jaar extreem hoog gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van een 9,1. Het begrip recent kreeg invulling doordat...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Roermond

260,-

Deze cursus is bestemd voor: advocaten, juridisch medewerkersNa het volgen van deze cursus kunt u de ‘zwakke’ punten in een arrest herkennen en de vertaalslag maken naar het formuleren van cassatiemiddelen. Er wordt aandacht besteed aan...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

695,-

Cursus actualiteiten jeugd(straf)recht, gesloten jeugdhulp en jeugd ggz - 4 juli 2017.Behandeld worden belangrijke actualiteiten in het jeugdstrafrecht, met bijzondere aandacht voor de gedragsbeïnvloedende maatregel, verruiming van combinatiemogelijkheden...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam

405,-

Bestemd voor advocaten, overheidsjuristen, leden rechterlijke macht.De Hoge Raad heeft recentelijk steeds meer arresten gewezen die zien op materieel strafrecht. Met name over het verschuiven van de grens van medeplichtigheid-medeplegen is veel...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

695,-

De taak van de strafrechtadvocaat omvat het verlenen van rechtsbijstand en persoonlijke steun aan de verdachte en het uitoefenen van controle op naleving van de strafprocessuele regels. De jeugdstrafrechtadvocaat dient daarnaast over bijzondere...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Thuisstudie

185,-

Bijstandsfraude is sinds het jaar 2000 een onderwerp van het commune strafrecht. Tot dan toe voorzagen meer dan vijftig bepalingen in diverse sociale zekerheidswetten in strafbepalingen tegen misbruik van sociale zekerheid. Wat zijn de meest...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Thuisstudie

185,-

pijlStart