Cursusbank logo Stichtingen, verenigingen en coöperaties

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
6
puntKNB:
6
duratie1 dag
Breukelen
795,-

Sep

19

Stichtingen, verenigingen en coöperaties

Voor- en nadelen van alternatieve ondernemingsrechtsvormen

Stichtingen, verenigingen en coöperaties nemen als rechtsvorm voor ondernemings- en maatschappelijke activiteiten aan populariteit en aantal toe. Deze hard groeiende rechtspersonen, waar niet direct aan wordt gedacht en die in eerste instantie niet meteen voor de hand liggen, bieden onverwachts veel voordelen om ondernemingsactiviteiten in onder te brengen. Bij welke nieuwe ondernemings- en maatschappelijke activiteiten moet u denken aan een stichting, vereniging of coöperatie? Wanneer en onder welke omstandigheden is omzetting naar een stichting, vereniging of coöperatie gunstig? Wat zijn de mogelijke nadelen van deze rechtsvormen en waar moet u speciaal op letten bij joint ventures en andere samenwerkingsverbanden?

Tijdens deze cursus krijgt u van experts in het vak een compleet en goed overzicht van alle voor- en nadelen en (on)mogelijkheden die de stichting, vereniging of coöperatie bieden. Tevens zullen de belangrijkste actuele ontwikkelingen en jurisprudentie rondom deze rechtsvormen samen met u worden doorgenomen. De vele praktische informatie en tips die u deze dag krijgt te horen kunt u de volgende dag meteen toepassen in de praktijk.

Bestemd voor: advocaten, notarissen en (bedrijfs)juristen  


Programma

Donderdag 19 september 2019, 9:30 uur tot 16:45 uur

09:00 – 09:30 uur            
Ontvangst en inschrijving

09:30 – 11:00 uur            
De stichting

 • Nieuwe (sector)wetgeving en governancebeleid overheid
 • Modernisering governancecodes corporatie-, onderwijs- en zorgsector
 • Bestuursmodellen en one-tier board
 • Inrichting intern en extern toezicht
 • Beperking aantal toezichtfuncties
 • Waarneming bij belet en ontstentenis
 • Ontslag stichtingsbestuurder en quasi-enquête
 • Wetgeving en jurisprudentie enquêterecht: Meavita
 • Aansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders

prof. mr. L. (Louis) Houwen

11:00 – 11:15 uur            
Pauze 

11:15 – 12:45 uur            
Actuele ontwikkelingen wetgeving en praktijk

 • Herzieningswet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen:

- Wettelijke grondslag toezichthoudend orgaan
- Uniformering gedragsnormen bestuur en toezicht
- Algemene tegenstrijdig belangregeling
- Harmonisering interne en externe aansprakelijkheid
- Uitbreiding ontslagvoorziening bestuurders en toezichthouders

 • Concernverhoudingen, joint ventures en herstructurering:

- Uitkerings- en ledenverbod
- Stichting versus flex-BV
- Opmars coöperatie

prof. mr. L. (Louis) Houwen

12:45 – 13:30 uur            
Lunch

13:30 – 15:00 uur            
De vereniging

 • Oprichting en statutaire inrichtingsvrijheid
 • Organen van de vereniging
 • Bestuur, vertegenwoordiging en aansprakelijkheid
 • Rekening en verantwoording en financiële verslaglegging
 • Vormgeving van het lidmaatschap
 • Rechten en verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap
 • Ledencontracten
 • Beëindiging van het lidmaatschap
 • Complexe verenigingsstructuren (federatie, ondernemende vereniging)
 • Samenwerking, fusie en ontbinding van de vereniging

mr. dr. G. (Ger) van der Sangen

15:00 – 15:15 uur           
Pauze

15:15 – 16:45 uur            
De coöperatie

 • Oprichting en statutaire inrichtingsvrijheid
 • Juridische kenmerken van de coöperatie
 • Inrichting en governance van de coöperatie
 • Bestuur, vertegenwoordiging en aansprakelijkheid
 • Rekening en verantwoording en financiële verslaglegging
 • Financiering van de coöperatie door leden
 • Opleggen van verplichtingen (contributies, naheffingen voor balans- en exploitatie tekorten
 • Financiering van de coöperatie door niet-leden/investeerders
 • Uittreedvoorwaarden
 • Mededingingsrechtelijke, effectenrechtelijke en fiscale aspecten
 • Fusie en reorganisatie van coöperaties

mr. dr. G. (Ger) van der Sangen


Docent(en)

prof. mr. dr. L. (Louis) Houwen
Louis Houwen studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit (cum laude) en promoveerde eveneens in Nijmegen op een rechtsvergelijkende studie naar de positie van crediteuren van concernafhankelijke vennootschappen. Sinds 1993 is hij werkzaam als advocaat ondernemings- en gezondheidsrecht en als vennoot verbonden aan Dirkzwager advocaten en notarissen in Nijmegen en Arnhem. Houwen adviseert voornamelijk zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties en hun brancheorganisaties op het gebied van ondernemingsstructuren, governance- en aansprakelijkheidsvraagstukken en het ontwikkelen van private initiatieven. De Universiteit van Tilburg heeft Louis Houwen met ingang van 1 januari 2011 benoemd tot bijzonder hoogleraar Privaat-publiek ondernemingsrecht bij TiasNimbas Business School. Louis Houwen gaat onderzoek doen naar de juridische aspecten van maatschappelijk ondernemerschap.

mr. dr. G.J.H. (Ger) van der Sangen
Universitair hoofddocent Ondernemingsrecht bij het departement Business Law van de Universiteit van Tilburg


Details

Cursusaanbieder
SDU Juridische Opleidingen
Cursustitel
Stichtingen, verenigingen en coöperaties
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
6 punt(en)
KNB
6 punt(en)
Adres

Hotel Van der Valk

Stationsweg 91

3621 LK Breukelen

Datum
Donderdag 19 september 2019
Prijs
€ 795,00
Cursusdagen
19-09-2019, 09:30 - 16:45