Cursusbank logo Stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie onder de Omgevingswet

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie1 dag
Utrecht
599,-

SEP 2022

20

Stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie onder de Omgevingswet

Dit is een oude cursus. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze cursus

Extreme weersomstandigheden doen zich steeds vaker voor. We herinneren ons zowel de situaties van wateroverlast door extreme neerslag als de extreme droogte uit 2018 en 2019. Er is hier een grote maatschappelijke opgave die niet alleen op het bordje ligt van de gezamenlijke overheden. Weliswaar kan de overheid veel doen – zie bijvoorbeeld het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie – maar ook van burgers en bedrijven mogen maatregelen worden verwacht. In dit verband wijzen wij ook op de grote woonopgave in ons land: 75.000 nieuwe woningen per jaar die als het even kan waterrobuust gebouwd moeten worden.

Voor zowel bestuursorganen als particulieren is het van belang te weten hoe de verantwoordelijkheden en zorgplichten zijn verdeeld, ook onder de Omgevingswet.
Vragen die daarbij spelen zijn:

 • Wat mag er bijvoorbeeld van de gemeente als riool- en wegbeheerder worden verwacht?
 • Tot waar strekt de wettelijke zorgplicht van het waterschap?
 • Welke verantwoordelijkheid heeft een perceel-/gebouweigenaar zelf?
 • Wat leert het nieuwe stelsel ons hierover; welke wijzigingen zijn er doorgevoerd die we moeten kennen?
 • Waarom is de watertoets juridisch steviger teruggekomen en wat betekent dit voor gemeenten en waterschappen?

Op deze dag leert u hoe u met het instrumentarium van de Omgevingswet werk kunt maken van het stedelijk waterbeheer in het algemeen en klimaatadaptatie in het bijzonder. Hierbij is oog voor met name het instrumentarium van provincies, gemeenten en waterschappen. De werelden van de ruimtelijke ordening (‘evenwichtige toedeling van functies’), waterbeheer en bouwen komen hier samen, wetende dat de Omgevingswet onderlinge samenwerking en afstemming verlangt bij het vormgeven van lokaal en regionaal beleid.

Door deze training te volgen raakt u thuis in het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. U weet welke onderdelen van de Omgevingswet relevant zijn voor uw werk. Daarbij leert u welke beleidsmatige en juridische mogelijkheden er zijn concreet werk te maken van de bij jou levende ideeën om invulling te geven aan stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie. Zo wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de juridische mogelijkheden van het omgevingsplan om particulieren en bedrijven te verplichten mee te werken aan gemeentelijke afkoppelinitiatieven en het creëren van waterberging op particulier terrein. Niet onbelangrijk is vooral ook dat burgers en bedrijven gemakkelijker betrokken kunnen en moeten worden om de grote maatschappelijke opgaven te realiseren. Participatie is een sleutelbegrip van de Omgevingswet.


Programma

Dinsdag 20 september 2022, 9:30 uur tot 16:30 uur
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur
 • Omgevingswet in een notendop
- Toegespitst op stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie
- Relatie ruimtelijke ordening, waterbeheer en bouwregelgeving
- Overeenkomsten en verschillen met oude stelsel
- Lozingsregels: riolering, hemelwater en grondwater (incl. ‘bruidsschat’)
- Verhouding omgevingsvisie, rioleringsprogramma en regelgeving

 • Relatie gemeentelijke en waterschapstaken
 • Samen waterrobuuste maatregelen inventariseren
 • Oefenen met nieuwbouwcasus
 • Lessen uit de casus
 • Quiz om de opgedane kennis te testen

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl.
Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Docent(en)

Peter de Putter
Peter de Putter is binnen Sterk Consulting actief op het gebied van strategische, beleidsmatige en bestuurlijk-juridische adviesopdrachten in het (stedelijk) waterbeheer. Hij is beleidsmatig en juridisch gespecialiseerd op het terrein van het omgevingsrecht. Hij was nauw betrokken bij het maken en implementeren van de Waterwet, de Wet gemeentelijke watertaken en de Omgevingswet. Behalve voor het rijk is Peter met name ook actief voor provincies, gemeenten en waterschappen. Peter is in staat om de vaak toch complexe wet- en regelgeving simpel uit te leggen en toe te passen, zowel praktisch als organisatorisch. Peter publiceert regelmatig over zijn vakgebied, geeft vaak les en is veel te zien op symposia e.d. Hij is tevens rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.


Details

Cursusaanbieder
Wolters Kluwer Schulinck Opleidingen
Cursustitel
Stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie onder de Omgevingswet
Type cursus
Klassikaal, In-company, Online Cursus
Niveau
N.v.t.
Adres

Utrecht

-

- Utrecht

Datum
Dinsdag 20 september 2022
Prijs
€ 599,00
Cursusdagen
20-09-2022, 09:30 - 16:30