Cursusbank logo Cursussen Sociaal Zekerheidsrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Beroep

Meer

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

Er is in Nederland veel regelgeving en wetten omtrent de sociale zekerheid. Mensen die te maken krijgen met het stelstel van de sociale zekerheid zijn werkgevers en werknemers, werklozen, arbeidsongeschikten, zelfstandigen en ouderen. De overheid zorgt voor een financieel vangnet als iemand bijvoorbeeld in financiële moeilijkheden komt. Dit doet de overheid middels sociale verzekeringen en voorzieningen.

Sociale verzekeringen

Volksverzekeringen en werknemersverzekeringen vallen onder de sociale verzekeringen. Premies voor de volksverzekeringen worden betaald over het inkomen, de hoogte van de premie is inkomensafhankelijk, en belastingen. Loonbelasting is hier een goed voorbeeld van. De verzekeringen die vallen onder de volksverzekeringen zijn onder andere de Zorgverzekeringswet, de AOW (Algemene Ouderdomswet) en de ANW (Algemene Nabestaandenwet).

Werknemersverzekeringen

De premies voor werknemersverzekeringen worden betaald door werkgevers en werknemers. Deze verzekering zorgt ervoor dat als een werknemer werkeloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt tegen inkomensverlies. Verzekeringen die vallen onder de werknemersverzekering zijn:

  •  de WW (Werkloosheidswet); als een werknemer werkeloos wordt kan het financiële verlies aan inkomen opgevangen worden met een werkloosheidsuitkering voor een bepaalde periode.
  • de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering)
  • de ZW (Ziektewet); deze uitkering geldt alleen voor personen waarbij gedurende een ziekte het arbeidscontract is afgelopen. Bijvoorbeeld bij een uitzendkracht of iemand met een tijdelijk arbeidscontract.
  • WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen); Deze wet zorgt ervoor dat als iemand arbeidsongeschikt raakt dat deze persoon recht heeft op een uitkering. Hier wordt onderscheid gemaakt in volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Als iemand gedeeltelijk arbeidsongeschikt is kan een aanvulling krijgen op het salaris. Als iemand aanspraak wil maken op deze wet dient de persoon voor minimaal 35% arbeidsongeschikt te zijn. 

Sociale voorzieningen

Een sociale voorziening kan een uitkering zijn, maar ook een product (zoals een rolstoel) of een dienst (zoals verzorging). Een sociale voorziening wordt gefinancierd door de overheid (vanuit belastingen). Per 1 januari 2015 is de Wet werk en bijstand vervangen door de Participatiewet. Iemand die in aanmerking komt voor de Participatiewet is iemand die wil werken, maar hierbij ondersteuning nodig heeft. In de Participatiewet zijn een aantal voorzieningen samengevoegd. Dit waren de Wet Werk en Bijstand, een deel van de Wajong en de Wet Sociale Werkvoorziening.

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een voorbeeld van een moderne voorziening. De ontvanger van een PGB kan naar eigen inzicht het budget besteden aan een product en/of dienst. 

Sociaal Zekerheidsrecht

Het sociaal zekerheidsrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. In het sociaal zekerheidsrecht is de regelgeving vastgelegd en maatregelen die er voor dienen te zorgen dat iemand bij arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid, ziekte, overlijden van naasten of pensioen een inkomen hebben.

55 resultaten

Sorteer op:

Accreditatie / PE puntenWsnp (in aanvraag)VeWeVe (in aanvraag)NBPB 6 lesurenKiwa NEN 6 puntenBPBI 5 puntenRegisterplein (op aanvraag)Optimaal gebruik maken van dwangmiddelen in het minnelijk traject Veel praktijkvragen De...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Veenendaal

495,-

Accreditatie / PE puntenWsnp (in aanvraag)VeWeVe (in aanvraag)NBPB 6 lesurenKiwa NEN 6 puntenBPBI 5 puntenRegisterplein (op aanvraag)Uitvoerenden en beleidsmakers van de schuldhulpverlening krijgen inzicht in de mogelijkheden om goede schuldhulpverlening...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Veenendaal

495,-

Accreditatie / PE puntenWsnp (in aanvraag)VeWeVe puntenKiwa NEN 4 puntenBPBI 4 puntenRegisterplein (op aanvraag)NBPB 4 lesurenHet stelsel van vóór en na 1 januari 2018 Kennis van huwelijksvermogensrecht noodzakelijk voor...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Veenendaal

375,-

Accreditatie / PE puntenWsnp (in aanvraag)VeWeVe (in aanvraag)NBPB 4 lesurenKiwa NEN 4 puntenBPBI 5 puntenRegisterplein (op aanvraag)Hoe berekent u het Vrij te laten bedrag correct? In een schuldregeling wordt volgens een...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Veenendaal

375,-

Met deze cursus verwerft u zeer praktische kennis van de WAO en de in 2004 ingevoerde WIA. Deze kennis kan u van pas komen bij een kwalitatief goede advisering in ontslagzaken, maar ook in andere arbeidsrechtelijke kwesties.De cursus behandelt...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

595,-

Accreditatie / PE puntenWsnp (in aanvraag)VeWeVe (in aanvraag)NBPB 4 lesurenKiwa NEN 4 puntenBPBI 4 puntenRegisterplein (op aanvraag)Omgaan met klantbeleving en emoties in het eerste klantcontact. Weinig tijd, veel informatie Soms...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Veenendaal

375,-

Ruben Houweling over de Wet Arbeidsmarkt in BalansDe Wet Arbeidsmarkt in Balans is niet zomaar een kleine wetswijziging. In onderstaande video vertelt hoogleraar Ruben Houweling, een van de docenten van deze cursus, een aantal voorbeelden van...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

695,-

Tijdens deze cursus zal worden ingaan op het aspect: ‘zorg’ dat onder het Sociaal Zekerheidsrecht valt, namelijk: De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo); De Wet Langdurige Zorg (Wlz). Gedurende deze cursus wordt...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Roermond

375,-

Accreditatie / PE puntenWsnp (in aanvraag)VeWeVe (in aanvraag)NBPB 6 lesurenKiwa NEN 6 puntenBPBI 5 puntenRegisterplein (op aanvraag)Verdiep uw kennis voor effectieve schuldhulpverlening aan schuldenaren met een koophuis ...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Veenendaal

495,-

Tijdens deze cursus zullen de laatste ontwikkelingen in het Sociaal Zekerheidsrecht worden besproken betreffende regelgeving en jurisprudentie omtrent de Wia en de Ziektewet. Uiteraard worden ook de verschillende Wia-uitkeringen en de Wia-beoordeling...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Arnhem

375,-

pijlStart