Cursusbank logo Cursussen Sociaal Zekerheidsrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Beroep

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

Er is in Nederland veel regelgeving en wetten omtrent de sociale zekerheid. Mensen die te maken krijgen met het stelstel van de sociale zekerheid zijn werkgevers en werknemers, werklozen, arbeidsongeschikten, zelfstandigen en ouderen. De overheid zorgt voor een financieel vangnet als iemand bijvoorbeeld in financiële moeilijkheden komt. Dit doet de overheid middels sociale verzekeringen en voorzieningen.

Sociale verzekeringen

Volksverzekeringen en werknemersverzekeringen vallen onder de sociale verzekeringen. Premies voor de volksverzekeringen worden betaald over het inkomen, de hoogte van de premie is inkomensafhankelijk, en belastingen. Loonbelasting is hier een goed voorbeeld van. De verzekeringen die vallen onder de volksverzekeringen zijn onder andere de Zorgverzekeringswet, de AOW (Algemene Ouderdomswet) en de ANW (Algemene Nabestaandenwet).

Werknemersverzekeringen

De premies voor werknemersverzekeringen worden betaald door werkgevers en werknemers. Deze verzekering zorgt ervoor dat als een werknemer werkeloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt tegen inkomensverlies. Verzekeringen die vallen onder de werknemersverzekering zijn:

  •  de WW (Werkloosheidswet); als een werknemer werkeloos wordt kan het financiële verlies aan inkomen opgevangen worden met een werkloosheidsuitkering voor een bepaalde periode.
  • de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering)
  • de ZW (Ziektewet); deze uitkering geldt alleen voor personen waarbij gedurende een ziekte het arbeidscontract is afgelopen. Bijvoorbeeld bij een uitzendkracht of iemand met een tijdelijk arbeidscontract.
  • WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen); Deze wet zorgt ervoor dat als iemand arbeidsongeschikt raakt dat deze persoon recht heeft op een uitkering. Hier wordt onderscheid gemaakt in volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Als iemand gedeeltelijk arbeidsongeschikt is kan een aanvulling krijgen op het salaris. Als iemand aanspraak wil maken op deze wet dient de persoon voor minimaal 35% arbeidsongeschikt te zijn. 

Sociale voorzieningen

Een sociale voorziening kan een uitkering zijn, maar ook een product (zoals een rolstoel) of een dienst (zoals verzorging). Een sociale voorziening wordt gefinancierd door de overheid (vanuit belastingen). Per 1 januari 2015 is de Wet werk en bijstand vervangen door de Participatiewet. Iemand die in aanmerking komt voor de Participatiewet is iemand die wil werken, maar hierbij ondersteuning nodig heeft. In de Participatiewet zijn een aantal voorzieningen samengevoegd. Dit waren de Wet Werk en Bijstand, een deel van de Wajong en de Wet Sociale Werkvoorziening.

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een voorbeeld van een moderne voorziening. De ontvanger van een PGB kan naar eigen inzicht het budget besteden aan een product en/of dienst. 

Sociaal Zekerheidsrecht

Het sociaal zekerheidsrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. In het sociaal zekerheidsrecht is de regelgeving vastgelegd en maatregelen die er voor dienen te zorgen dat iemand bij arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid, ziekte, overlijden van naasten of pensioen een inkomen hebben.

17 resultaten

Sorteer op:

SamenvattingIn deze bijeenkomst is veel aandacht voor:1. De nieuwe Wmo van waaruit gemeenten ondersteuning kunnen bieden om te participeren in eigen omgeving;2. De aangepaste Zvw voor verzekerbare samenhangende en herstelgerichte zorg;3....
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

420,-

SamenvattingDe Jeugdwet stelt hoge eisen aan de uitvoering en ook aan de juridische deskundigheid van de uitvoerders. Ook hebben wetswijzigingen op verwante terreinen hun invloed hebben op de uitvoering. Hierbij kun je denken aan de wijzigingen...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

420,-

SamenvattingIn arbeidsongeschiktheidsprocedures moet je juridische kennis natuurlijk in orde zijn. Maar daarmee alleen kom je er niet. Want ook niet-juridische afwegingen, van zowel arbeidskundige als medische aard, kunnen de uitkomst van de...
punt

NOvA PO: 10 punten

tijdsduur

2 dagen

lokatie

Utrecht

865,-

Dit webinar biedt u de unieke gelegenheid om tijdens uw lunchpauze online te worden bijgepraat over de laatste jurisprudentie op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht. Prof. dr. Vonk praat u in één uur ‘live’ bij...
punt

NOvA PO: 1 punt

tijdsduur

1 dag

lokatie

Webinar

75,-

Prof. mr. Ruben Houweling verzorgt deze actualiteitencursus in 2017 tweemaal; in november in Enschede bij The Gallery en in december wordt de cursus herhaald in Deventer bij het Postillion Hotel. Tijdens deze verdiepingscursus, die bedoeld...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Enschede

375,-

Doelgroep: advocaten en rechtsbijstandsjuristen die zich bezig houden met socialezekerheidsrecht, Wmo-juristen, specialisten en beleidsmedewerkers bij gemeenten en zorginstellingen (academisch niveau). Niveau: actualiteitencursus waarbij juridische...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

320,-

Zijn alle door Asscher in 2016 aangekondigde maatregelen op het gebied van afschaffing tweede spoor, versoepeling aanvraag verkorte wachttijd IVA etc. daadwerkelijk wet geworden? Wat is de jurisprudentie op het gebied van de WW , WIA en ZW het...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Deventer

375,-

Vanaf januari 2009 heeft de Centrale Raad van Beroep zich uitgelaten over de Wet WIA. De Raad spreekt zich uit over het overgangsrecht, over arbeidsongeschiktheid bij aanvang van de verzekering en over duurzame arbeidsongeschiktheid volgens...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

495,-

In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel kennen we diverse werknemersverzekeringen. Voor een goed begrip van deze verschillende verzekeringen is kennis en overzicht van het totaal noodzakelijk. Bent u werkzaam in de sociale zekerheid dan...
tijdsduur

2 dagen

lokatie

Utrecht

645,-

SamenvattingDeze cursus gaat in op de vraag welke plaats de Wmo en de Wlz wetten innemen in het zorgstelsel in Nederland. Een aantal essentiële onderdelen staan hierbij centraal, zoals de inhoud van de begrippen ondersteuning in de WMO en zorg...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Onbekend

495,-

pijlStart