Cursusbank logo Cursussen Sociaal Zekerheidsrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Meer

Beroep

Meer

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

Er is in Nederland veel regelgeving en wetten omtrent de sociale zekerheid. Mensen die te maken krijgen met het stelstel van de sociale zekerheid zijn werkgevers en werknemers, werklozen, arbeidsongeschikten, zelfstandigen en ouderen. De overheid zorgt voor een financieel vangnet als iemand bijvoorbeeld in financiële moeilijkheden komt. Dit doet de overheid middels sociale verzekeringen en voorzieningen.

Sociale verzekeringen

Volksverzekeringen en werknemersverzekeringen vallen onder de sociale verzekeringen. Premies voor de volksverzekeringen worden betaald over het inkomen, de hoogte van de premie is inkomensafhankelijk, en belastingen. Loonbelasting is hier een goed voorbeeld van. De verzekeringen die vallen onder de volksverzekeringen zijn onder andere de Zorgverzekeringswet, de AOW (Algemene Ouderdomswet) en de ANW (Algemene Nabestaandenwet).

Werknemersverzekeringen

De premies voor werknemersverzekeringen worden betaald door werkgevers en werknemers. Deze verzekering zorgt ervoor dat als een werknemer werkeloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt tegen inkomensverlies. Verzekeringen die vallen onder de werknemersverzekering zijn:

  •  de WW (Werkloosheidswet); als een werknemer werkeloos wordt kan het financiële verlies aan inkomen opgevangen worden met een werkloosheidsuitkering voor een bepaalde periode.
  • de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering)
  • de ZW (Ziektewet); deze uitkering geldt alleen voor personen waarbij gedurende een ziekte het arbeidscontract is afgelopen. Bijvoorbeeld bij een uitzendkracht of iemand met een tijdelijk arbeidscontract.
  • WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen); Deze wet zorgt ervoor dat als iemand arbeidsongeschikt raakt dat deze persoon recht heeft op een uitkering. Hier wordt onderscheid gemaakt in volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Als iemand gedeeltelijk arbeidsongeschikt is kan een aanvulling krijgen op het salaris. Als iemand aanspraak wil maken op deze wet dient de persoon voor minimaal 35% arbeidsongeschikt te zijn. 

Sociale voorzieningen

Een sociale voorziening kan een uitkering zijn, maar ook een product (zoals een rolstoel) of een dienst (zoals verzorging). Een sociale voorziening wordt gefinancierd door de overheid (vanuit belastingen). Per 1 januari 2015 is de Wet werk en bijstand vervangen door de Participatiewet. Iemand die in aanmerking komt voor de Participatiewet is iemand die wil werken, maar hierbij ondersteuning nodig heeft. In de Participatiewet zijn een aantal voorzieningen samengevoegd. Dit waren de Wet Werk en Bijstand, een deel van de Wajong en de Wet Sociale Werkvoorziening.

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een voorbeeld van een moderne voorziening. De ontvanger van een PGB kan naar eigen inzicht het budget besteden aan een product en/of dienst. 

Sociaal Zekerheidsrecht

Het sociaal zekerheidsrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. In het sociaal zekerheidsrecht is de regelgeving vastgelegd en maatregelen die er voor dienen te zorgen dat iemand bij arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid, ziekte, overlijden van naasten of pensioen een inkomen hebben.

17 resultaten

Sorteer op:

SamenvattingIn samenwerking met de Specialisatievereniging Sociale Zekerheidsadvocaten (SSZ) organiseert OSR jaarlijks vier bijeenkomsten Kennisnet sociale zekerheid. Afhankelijk van de ontwikkelingen in het sociale zekerheidsrecht, kan in...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Online Cursus

250,-

Accreditatie / PE puntenWsnp 4.00 puntenVeWeVe (in aanvraag)NBPB 5.00 lesurenKiwa NEN 4.00 puntenBPBI 5.00 puntenRegisterplein (op aanvraag)Hoe berekent u het Vrij te laten bedrag correct? In een schuldregeling wordt volgens...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Online Cursus

375,-

Na 1 dagdeel weten wanneer er een verblijfsrecht en een recht op uitkering bestaat!In deze unieke online cursus staat de Unieburger, het koppelingsbeginsel en het recht op een uitkering centraal. Na een korte inleiding wordt verkend onder welke...
tijdsduur

1 dag

375,-

Gedurende deze training wordt nader ingegaan op het begrip: ‘eigenrisicodragerschap’ voor de ZW en de Wia. Allereerst zal het re-integratietraject 1e en 2e ziektejaar worden besproken, waarbij de Wia-beoordeling nog wordt aangestipt...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Zwolle

375,-

Deze cursus is erop gericht meer verdiepende kennis op te doen rondom het sociale zekerheidsrecht en meer specifiek rondom de Wia. De cursus behandelt de stand van zaken in de ‘WIA praktijk’, met de laatste jurisprudentie over de...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Breda

375,-

Procederen in sociale zekerheidszakenIn deze cursus verken je de finesses van het huidige sociale zekerheidsrecht. Na afloop van de cursusdag weet je hoe je in een sociale zekerheidszaak effectief procedeert voor je cliënt. Je leert ook inschatten...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

625,-

Hoe formuleer ik een WAB-proof oproepovereenkomst? Hoe reken ik in 2020 af met slapende dienstverbanden voor en vanaf 2020 en wat krijg ik dan via UWV gecompenseerd? Moet ik nu de i-grond wel of niet aanvoeren en zo ja, als eerste of als...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

395,-

Accreditatie / PE puntenWsnp 4.00 puntenVeWeVe (in aanvraag)NBPB 4.00 lesurenKiwa NEN 4.00 puntenBPBI 4.00 puntenRegisterplein (op aanvraag)Omgaan met klantbeleving en emoties in het eerste klantcontact. Weinig tijd, veel...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Online Cursus

375,-

Ray Geerling over de ParticiptiewetDe participatiewet is het vangnet van het sociale zekerheidsstelsel. Jaarlijks doen meer dan 500.000 mensen een beroep op deze wet. In onderstaande video vertelt Ray Geerling, een van de docenten van deze cursus,...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Online Cursus

375,-

Volledig up-to-date in sociale zekerheidBen je een advocaat of jurist die veelvuldig te maken heeft het sociale zekerheidsrecht? En wil je op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen? Met deze actualiteitenbijeenkomst ben je in één dag...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Bunnik

625,-

pijlStart