Cursusbank logo Schuldhulpverlening aan (ex-)ondernemers (shv module 1)

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie1 dag
Veenendaal
495,-

Sep

21

Schuldhulpverlening aan (ex-)ondernemers (shv module 1)

Accreditatie / PE punten

 • Wsnp 6.00 punten
 • NBPB 6.00 punten
 • Kiwa NEN 4.00 punten
 • Registerplein (op aanvraag)
 • HORUS 6.00 punten

Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de aandachtspunten wanneer we voor een (ex-)ondernemer een schuldregeling tot stand willen brengen?

Toename financiële problematiek (ex-)ondernemers
Met de maatschappelijke toename van het aantal ondernemers (met name de zzp'er), zien we deze doelgroep ook vaker bij de aanvragen voor schuldhulpverlening. Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de aandachtspunten wanneer we voor een (ex-)ondernemer een schuldregeling tot stand willen brengen?

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: óók voor zzp'ers en ex-ondernemers
In de rapportage van de Nationale Ombudsman over de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening valt terug te lezen dat ondernemers met een lopend bedrijf regelmatig of vaak uitgesloten worden van de schuldhulpverlening. Pas wanneer zij hun bedrijf beëindigen, kunnen zij zich aanmelden. Categoriale uitsluiting van ondernemers is echter niet in overeenstemming met de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De uitsluiting blijkt vaak voort te komen uit een gebrek aan kennis over de mogelijkheden om een (minnelijke) schuldregeling tot stand te brengen voor een ondernemer.

Voortzetting of beëindiging van de onderneming: wat adviseert u?
Voortzetting van de ondernemingsactiviteiten betekent dat betrokkene in eigen inkomsten blijft voorzien. Ook leidt dit meestal tot een hoger aanbod aan de schuldeisers. Goede schuldhulpverlening voor ondernemers biedt grote maatschappelijke voordelen. Alleen wanneer de activiteiten niet levensvatbaar zijn, is het noodzakelijk om de onderneming te beëindigen. Daarbij blijkt vaak dat achterstand in de boekhouding en belastingaangifte een schuldregeling belemmert. Ook in deze situatie is het zinvol om de aanvraag voor schuldhulpverlening in behandeling te nemen en een plan van aanpak op te stellen om de belemmeringen weg te nemen.

Doel van de cursus
Uitvoerenden en beleidsmakers van de schuldhulpverlening krijgen inzicht in de mogelijkheden om goede schuldhulpverlening uit te voeren voor (ex-)ondernemers.

Wat weet en kunt u na afloop van deze cursusmodule?

 • Onder welke voorwaarden een schuldregeling met voortzetting van de ondernemingsactiviteiten tot stand kan worden gebracht
 • Mogelijkheden en onmogelijkheden van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
 • Gevolgen van de gekozen rechtsvorm met betrekking tot de aansprakelijkheid (eenmanszaak/Zzp, VOF en BV)
 • Hoe te handelen wanneer er zekerheden zijn gesteld (pandrecht, retentierecht en eigendomsvoorbehoud)
 • Hoe u de belastingschuld definitief kunt bepalen
 • Op welke wijze een aanstaande ex-ondernemer de schuldpositie kan beperken en het perspectief op een geslaagde schuldregeling kan vergroten
 • De mogelijkheid om in te zetten op een dwangakkoord ex art. 287a Fw bij een schuldregeling voor een ondernemer

Deze cursus is ook onderdeel van de Verdiepingscursus Schuldhulpverlening

Sprekers

 • Janine Ottenhof
  Teamleider
  Zuidweg & Partners

Bestemd voor

Bestemd voor

Speciaal ontwikkeld voor (medewerkers van):

 • Schuldhulpverlening bij gemeenten
 • Bureaus Schuldhulpverlening
 • Beschermingsbewindvoerders
 • Bureaus voor inkomensbeheer
 • Kredietbanken
 • Wsnp-bewindvoerders

Programma

Dinsdag 21 september 2021, 9:00 uur tot 16:45 uur
09:00 - 09:30
Ontvangst, registratie deelnemers, koffie/thee
09:30 - 11:00
Blok I: Doorgaan of stoppen als ondernemer, wat adviseren we?
11:00 - 11:15
Pauze
11:15 - 12:45
Blok II: De mogelijkheden van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
 • Schuldsanering met inzet van een krediet op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz):
  • wat zijn de mogelijkheden?
  • wat zijn de alternatieven?
12:45 - 13:30
Lunch
13:30 - 15:00
Blok III: Rechtsvorm en zekerheidsrechten
 • Rechtsvorm van de onderneming en aansprakelijkheid; eenmanszaak (Zzp), VOF en BV
 • Risico op het ontstaan van een regresvordering
 • Zekerheidsrechten en schuldregeling (w.o. pand- en retentierecht), zowel bij voortzetting als bij beëindiging van de onderneming
15:00 - 15:15
Pauze
15:15 - 16:45
Blok IV: Boekhouding en belastingaangifte
 • Boekhouding en belastingaangifte:
  • wat zijn de complicaties wanneer hierin achterstand is ontstaan?
  • welke mogelijkheden zijn er om dit op te lossen?
 • Vaststelling belastingschuld en aangifte artikel 29 lid 7 wet OB
 • Inzet van dwangakkoord (artikel 287a Fw) en beroep op Wsnp
16:45
Afsluiting

Docent(en)

Janine Ottenhof
Janine Ottenhof


Details

Cursusaanbieder
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Cursustitel
Schuldhulpverlening aan (ex-)ondernemers (shv module 1)
Type cursus
Klassikaal, Online Cursus, SHV Cursus op locatie
Niveau
Verdieping
Studie uren:
8
Adres

Van der Valk Hotel Veenendaal

Bastion 73

3905 NJ Veenendaal

Datum
Dinsdag 21 september 2021
Prijs
€ 495,00
Cursusdagen
21-09-2021, 09:00 - 16:45