Cursusbank logo Procederen in eerste aanleg

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
12
duratie3 dagen
Rotterdam
995,-

SEP 2022

20

Procederen in eerste aanleg

De cliënt verwacht van zijn advocaat dat deze op verantwoorde en efficiënte wijze de procedure voert. Van u wordt dan ook veel kennis verwacht van uiteenlopende procesregels zoals bepaald in de wet en uitgelegd en toegepast in de jurisprudentie.

Verspreid over drie bijeenkomsten van vier contacturen behandelt deze leerlijn het gehele spectrum, te beginnen bij de dagvaarding, daarna het verloop van de procedure en eindigend bij het vonnis/de beschikking. Naast de algemene aspecten wordt ook een aantal bijzondere aspecten behandeld. Te denken valt onder meer aan de geldigheid van de exploten, het rol- en regierecht en diverse incidenten. Alhoewel ook enkele algemene aspecten van de verzoekschriftprocedure aan de orde komen, ligt de nadruk op de dagvaardingsprocedure. De gedeeltelijke invoering van KEI-bepalingen en de nieuwe Mondelinge Behandeling conform de Spoedwet 2019 zijn in de te bespreken onderwerpen verwerkt.

DOCENT(EN)

 

Mr. S.M.A.M.  Venhuizen);
Mr. S.M.A.M. Venhuizen
  • Senior raadsheer in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
  • Docent Burgerlijk procesrecht

 

DOELGROEP EN NIVEAU

De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen, civiele-procesjuristen van bedrijven en andere academisch geschoolde juristen. Om de cursus met succes te kunnen volgen moeten cursisten basiskennis van het Burgerlijk procesrecht bezitten.

Niveau is verdieping.


Programma

Dinsdag 20 september 2022, 13:30 uur tot 18:00 uur
13.00 - 13.30 Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00 Cursus
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.30 Cursus
16.30 - 16.45 Pauze
16.45 - 18.00 Cursus
18.00 Afsluiting


DAG 1: DE AANVANG VAN DE PROCEDURE IN EERSTE AANLEG
KEI: wat is wel ingevoerd en wat niet? 
Procesinleiding plus 69-wissel
Kanton of niet-kanton plus 71-wissel
Substantiërings- en informatieplicht
Inschrijven op de rol
Herstelexploten
Anticipatie
Griffierechten
Verstek of tegenspraak?
Verweermiddelen
Excepties
Incidenten bij aanvang van de procedure
Incidenten: procedureregels


DAG 2: HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE IN DE EERSTE AANLEG (O.A.) 
Basisprocedure
Regiebevoegdheid rechter
Verweerschrift: termijnen
Uitstellen voor proceshandelingen
Verweermiddelen
Incidenten 
Verval van recht
Wat is er nog mogelijk na verval van recht?
Concentratie van verweer 
Verdere conclusies en akten
Zittingen, pleidooi en mondelinge behandeling
Producties / bewijsstukken
Verdere zittingen
Wijziging vordering of verzoek
Hoor en wederhoor (art. 19 lid 1 Rv) 
Grenzen rechtsstrijd (art. 24, 25 en 149 lid 1 Rv)
Procesmedewerkingsverplichtingen 


DAG 3: HET EINDE VAN DE PROCEDURE IN DE EERSTE AANLEG (O.A.)
Incidenten die de instantie tijdelijk of definitief beëindigen
Effect faillissement en overige schorsingsgronden 
Parkeerrol
Uitspraak vragen of ambtshalve?
Eindvonnissen en tussenvonnissen
Bindende eindbeslissingen en de gevolgen daarvan
Mondelinge en schriftelijke uitspraken
Hersteluitspraken (art. 31 en 32 Rv)
Proceskosten
Verzet

 

Dinsdag 27 september 2022, 13:30 uur tot 18:00 uur
13.00 - 13.30 Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00 Cursus
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.30 Cursus
16.30 - 16.45 Pauze
16.45 - 18.00 Cursus
18.00 Afsluiting


DAG 1: DE AANVANG VAN DE PROCEDURE IN EERSTE AANLEG
KEI: wat is wel ingevoerd en wat niet? 
Procesinleiding plus 69-wissel
Kanton of niet-kanton plus 71-wissel
Substantiërings- en informatieplicht
Inschrijven op de rol
Herstelexploten
Anticipatie
Griffierechten
Verstek of tegenspraak?
Verweermiddelen
Excepties
Incidenten bij aanvang van de procedure
Incidenten: procedureregels


DAG 2: HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE IN DE EERSTE AANLEG (O.A.) 
Basisprocedure
Regiebevoegdheid rechter
Verweerschrift: termijnen
Uitstellen voor proceshandelingen
Verweermiddelen
Incidenten 
Verval van recht
Wat is er nog mogelijk na verval van recht?
Concentratie van verweer 
Verdere conclusies en akten
Zittingen, pleidooi en mondelinge behandeling
Producties / bewijsstukken
Verdere zittingen
Wijziging vordering of verzoek
Hoor en wederhoor (art. 19 lid 1 Rv) 
Grenzen rechtsstrijd (art. 24, 25 en 149 lid 1 Rv)
Procesmedewerkingsverplichtingen 


DAG 3: HET EINDE VAN DE PROCEDURE IN DE EERSTE AANLEG (O.A.)
Incidenten die de instantie tijdelijk of definitief beëindigen
Effect faillissement en overige schorsingsgronden 
Parkeerrol
Uitspraak vragen of ambtshalve?
Eindvonnissen en tussenvonnissen
Bindende eindbeslissingen en de gevolgen daarvan
Mondelinge en schriftelijke uitspraken
Hersteluitspraken (art. 31 en 32 Rv)
Proceskosten
Verzet

 

Vrijdag 7 oktober 2022, 13:30 uur tot 18:00 uur
13.00 - 13.30 Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00 Cursus
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.30 Cursus
16.30 - 16.45 Pauze
16.45 - 18.00 Cursus
18.00 Afsluiting


DAG 1: DE AANVANG VAN DE PROCEDURE IN EERSTE AANLEG
KEI: wat is wel ingevoerd en wat niet? 
Procesinleiding plus 69-wissel
Kanton of niet-kanton plus 71-wissel
Substantiërings- en informatieplicht
Inschrijven op de rol
Herstelexploten
Anticipatie
Griffierechten
Verstek of tegenspraak?
Verweermiddelen
Excepties
Incidenten bij aanvang van de procedure
Incidenten: procedureregels


DAG 2: HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE IN DE EERSTE AANLEG (O.A.) 
Basisprocedure
Regiebevoegdheid rechter
Verweerschrift: termijnen
Uitstellen voor proceshandelingen
Verweermiddelen
Incidenten 
Verval van recht
Wat is er nog mogelijk na verval van recht?
Concentratie van verweer 
Verdere conclusies en akten
Zittingen, pleidooi en mondelinge behandeling
Producties / bewijsstukken
Verdere zittingen
Wijziging vordering of verzoek
Hoor en wederhoor (art. 19 lid 1 Rv) 
Grenzen rechtsstrijd (art. 24, 25 en 149 lid 1 Rv)
Procesmedewerkingsverplichtingen 


DAG 3: HET EINDE VAN DE PROCEDURE IN DE EERSTE AANLEG (O.A.)
Incidenten die de instantie tijdelijk of definitief beëindigen
Effect faillissement en overige schorsingsgronden 
Parkeerrol
Uitspraak vragen of ambtshalve?
Eindvonnissen en tussenvonnissen
Bindende eindbeslissingen en de gevolgen daarvan
Mondelinge en schriftelijke uitspraken
Hersteluitspraken (art. 31 en 32 Rv)
Proceskosten
Verzet

 


Docent(en)

Mr. S.M.A.M. (Steven) Venhuizen
is senior raadsheer Gerechtshof ’s-Hertogenbosch en al sinds 1985 werkzaam in de rechterlijke macht. Na het doorlopen van de Raio-opleiding in Arnhem en Nijmegen, werkte hij vanaf 1991 bij de rechtbank ‘s-Hertogenbosch. Vanaf 2001 is hij werkzaam bij het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. Hiernaast verzorgt hij cursussen, welke gericht zijn op het burgerlijk procesrecht. Mede door de ervaring die hij tijdens zijn werk heeft opgedaan, weet hij de theorie op een onderhoudende manier te verbinden aan de praktijk.


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Juridische Opleidingen
Cursustitel
Procederen in eerste aanleg
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
12 punt(en)
Adres

Novotel Brainpark

K.P. van der Mandelelaan 150

3062 MB Rotterdam

Datum
Dinsdag 20 september 2022
Prijs
€ 995,00
Cursusdagen
20-09-2022, 13:30 - 18:00
Cursusdagen
27-09-2022, 13:30 - 18:00
Cursusdagen
07-10-2022, 13:30 - 18:00