Cursusbank logo Procederen in civiel hoger beroep

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
6
duratie1 dag
Rotterdam
595,-

NOV 2021

08

Procederen in civiel hoger beroep

De cursus ‘Procederen in civiel hoger beroep’ valt in twee delen uiteen. Deel I wordt behandeld tijdens de voormiddag en ziet op de noodzakelijke kennis vóór het instellen van hoger beroep. Deel II wordt besproken gedurende de namiddag, ziet op de omvang van de rechtsstrijd en bespreekt hoe de procedure nu eigenlijk gaat. 

Hoger beroep: noodzakelijke kennis vóór het instellen van hoger beroep (Deel I) 

In deel I komen veel belangrijke voorvragen van het civiele hoger beroep aan de orde. Wat is het doel van het hoger beroep? Recht op twee feitelijke instanties? Controle- en herstelfunctie? Welke uitspraken zijn vatbaar voor hoger beroep? De (on)mogelijkheid van tussentijds appel. De 1x schietenregel. Appeltermijnen en de schaarse voorbeelden van toegestane termijnoverschrijding. Wat zijn de gevolgen van het hoger beroep? Afgesloten wordt met een belangrijk en lastig thema: wie kunnen/ moeten partij in hoger beroep zijn en wat te doen bij complicaties bij overlijden of fusie/ splitsing en wijziging van hoedanigheid (curatele, cessie, etc.)? En hoe zit het met de processueel ondeelbare rechtsverhouding?

Hoger beroep: omvang rechtsstrijd en hoe gaat de procedure nu eigenlijk? (Deel II)

De omvang van de rechtsstrijd in hoger beroep vormt de kern van het appelprocesrecht. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen het overkoepelende begrip van de algemene devolutieve werking en de onderverdeling daarvan in de negatieve (grievenstelsel) en positieve zijde van de devolutieve werking. Al deze begrippen hebben hun eigen betekenis en gevolgen. Aan de hand van voorbeelden wordt het verschil duidelijk. Ook duidelijk wordt wat het hof ambtshalve zal doen maar vooral ook waar de partij absoluut zelf voor moet zorgen. Hiermee hangt nauw samen de vraag of incidenteel hoger beroep wenselijk of zelfs noodzakelijk is. Door de gehele stof zit de wijze van procederen in hoger beroep vervlochten. Afgesloten wordt met de soorten van uitspraken in hoger beroep en evocatie/ prorogatie.

DOCENT(EN)

 

Mr. S.M.A.M.  Venhuizen);
Mr. S.M.A.M. Venhuizen
  • Senior raadsheer in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
  • Docent Burgerlijk procesrecht

 

DOELGROEP EN NIVEAU

De doelgroep van deze cursus is advocaten. Het niveau is verdieping. Om deze cursus met succes te kunnen volgen moet u basiskennis bezitten van het Burgerlijk procesrecht en enige ervaring hebben opgedaan met het procederen in hoger beroep.

Niveau is verdieping.


Programma

Maandag 8 november 2021, 9:30 uur tot 16:45 uur
09.00 - 09.30 Ontvangst
09.30 - 11.00 Deel I
11.00 - 11.15 Pauze
11.15 - 12.45 Deel I (vervolg)
12.45 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 Deel II
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.45 Deel II (vervolg)
16.45 Afsluiting

Docent(en)

mr. S.M.A.M. (Steven) Venhuizen
Na een start als juridisch medewerker op het kantoor van een gerechtsdeurwaarder werkt mr. Steven Venhuizen sinds 1985 in de rechterlijke macht. Na het doorlopen van de Raio-opleiding in Arnhem en Nijmegen, werkte hij vanaf 1991 bij de rechtbank 's-Hertogenbosch. Vanaf 2001 is hij werkzaam als senior raadsheer bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch. Daarnaast verzorgt hij vanaf 1984 juridisch onderwijs. Aanvankelijk betrof dit diverse rechtsgebieden. Daarna kwam de focus te liggen op het burgerlijk recht en vanaf 2001 beperkt hij zich tot het burgerlijk procesrecht. Op dat terrein verzorgt hij thans een breed scala aan cursussen. Gelet op zijn ervaring op de 'werkvloer' weet hij daarbij de theorie op een onderhoudende manier in verbinding te brengen met de praktijk. Vanuit zijn directe eigen ervaring weet hij de, soms lastige, procesrechtelijke regels tot leven te brengen. De cursist, die ook civiele procedures voert, kan de tijdens de cursus opgedane kennis daarna onmiddellijk toepassen in de praktijk.


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Juridische Opleidingen
Cursustitel
Procederen in civiel hoger beroep
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
6 punt(en)
Adres

Novotel Brainpark

K.P. van der Mandelelaan 150

3062 MB Rotterdam

Datum
Maandag 8 november 2021
Prijs
€ 595,00
Cursusdagen
08-11-2021, 09:30 - 16:45