Cursusbank logo Privacy en gegevensuitwisseling in de schuldhulpverlening (AVG) (shv module 2)

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie1 dag
Veenendaal
375,-

Dec

07

Privacy en gegevensuitwisseling in de schuldhulpverlening (AVG) (shv module 2)

Accreditatie / PE punten

 • Wsnp 4.00 punten
 • NBPB 4.00 punten
 • Kiwa NEN 6.00 punten
 • Registerplein (op aanvraag)
 • HORUS 4.00 punten

Toepassing van de AVG-wetgeving in de dagelijkse praktijk van schuldhulpverlening. U kunt deze module zowel op locatie als online volgen. Als u zich via deze pagina inschrijft, dan neemt u op locatie deel.

Privacy van schuldenaren een belangrijk aandachtspunt
Sinds 25 mei 2018 is de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en UAVG (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming) van toepassing. Privacy is een belangrijk aandachtspunt binnen de schuldhulpverlening. Verschillende ontwikkelingen spelen daarin een rol, zoals integrale hulpverlening, preventie, vroegsignalering en aandacht voor het gedrag en de motivatie van schuldenaar. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat meer en gevoeliger gegevens worden verwerkt en dat gegevens vaker domein- en organisatie-overstijgend worden uitgewisseld.

Toepassing van de AVG-wetgeving in de dagelijkse praktijk van schuldhulpverlening
De docent bespreekt hoe u moet omgaan met de verwerking en bewaring van (bijzondere) persoonsgegevens, welke informatie mag worden verstrekt aan derden en wat de rechten zijn van de betrokkene.

Wat weet en kunt u na afloop van deze cursusmodule?

 • De basisprincipes van de privacywetgeving (AVG en UAVG)
 • Hoe u conform de AVG (bijzondere) persoonsgegevens verantwoord kunt vastleggen, verwerken, bewaren en verstrekken
 • De verschillende spelers die een rol spelen bij de privacybescherming
 • De rechten van de betrokkene zijn en hoe u daar mee dient om te gaan
 • Inzicht in praktische vraagstukken, zoals het uitwisselen van gegevens in het kader van vroegsignalering
 • Kennis van de beveiligingseisen die voortvloeien uit de AVG
 • Uw verantwoordelijkheden ten aanzien van het melden van datalekken
 • De rol van de Autoriteit Persoonsgegevens en het handhavingsbeleid

Uitwisseling van gegevens: hoe werkt u 'AVG-proof'?
In de praktijk hebben veel mensen het idee dat er, sinds de inwerkingtreding van de nieuwe AVG en UAVG, niks meer mag worden gedeeld. Maar er zijn wel degelijk mogelijkheden om gegevens van cliënten met verschillende afdelingen of organisaties uit te wisselen. Wat mag je bijvoorbeeld doen op het gebied van gegevensuitwisseling met collega’s van de afdeling Werk en inkomen en samenwerkingspartners uit wijkteams? En wat en hoe mogen persoonsgegevens worden uitgewisseld met derden?

Privacy en vroegsignalering: wat mag nog wel en wat niet?
Met de toenemende aandacht voor preventie, vroegsignalering en outreachend werken worden gegevens uitgewisseld van personen waarvan de schuldenproblematiek nog beperkt is. Onder welke voorwaarden is uitwisseling van gegevens dan mogelijk? En met welke partijen?

Tijdens de cursus krijgt u ‘tips en tricks' voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens in uw dagelijkse praktijk. Zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de mogelijkheden in plaats van de beperkende werking van de privacywetgeving.

Deze cursus is ook onderdeel van de Verdiepingscursus Schuldhulpverlening

Sprekers

 • mr. Saskia Lang
  Advocaat/partner
  Langblok advocaten

Bestemd voor

Bestemd voor

Speciaal ontwikkeld voor (medewerkers van):

 • Schuldhulpverlening bij gemeenten
 • Bureaus Schuldhulpverlening
 • Beschermingsbewindvoerders
 • Bureaus voor inkomensbeheer
 • Kredietbanken
 • Wsnp-bewindvoerders

Programma

Dinsdag 7 december 2021, 12:00 uur tot 17:00 uur
12:00 - 12:30
Ontvangst met broodjes, registratie deelnemers
12:30 - 13:00
Wat zijn de ins & outs van de nieuwe privacyregels (AVG)?
 • Achtergrond, doel en reikwijdte van de AVG
 • Wat zijn persoonsgegevens onder de AVG?
 • Hoe moet u (bijzondere) persoonsgegevens vastleggen onder de AVG?
 • Wat zijn de gevolgen van de AVG voor het verwerken van persoonsgegevens?
 • Welke regels heeft de AVG ten aanzien van het bewaren van persoonsgegevens?
13:00 - 13:30
Welke spelers onderscheidt de AVG?
 • Betrokkene
 • Verwerkingsverantwoordelijke
 • Verwerker
 • Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
 • Functionaris Gegevensbescherming (FG)
13:30 - 13:45
Pauze
13:45 - 14:30
Doeleinden, grondslag en bewaartermijn
 • Wat is het doel van de verwerking van persoonsgegevens?
 • Wanneer mogen (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt (grondslag)?
 • Hoe lang mogen persoonsgegevens worden bewaard (bewaartermijn)?
14:30 - 15:00
Welke rechten heeft de betrokkene?
 • Recht op informatie, inzage, rectificatie en aanvulling, vergetelheid, dataportabiliteit, beperking van de verwerking, geautomatiseerde besluitvorming en profilering, bezwaar
15:00 - 15:45
Gegevensuitwisseling met ….
 • Cliënt
 • Gemeente
 • Samenwerkingspartner
 • Sociale wijkteam
 • (Zorg)instantie
 • Schuldeiser
 • Werkgever
15:45 - 16:00
Pauze
16:00 - 16:15
Vroegsignalering, outreachend werken en privacy
 • Hoe kunnen het uitwisselen van persoonsgegevens bij vroegsinalering worden gefaciliteerd?
 • Wat zijn de mogelijkheden vanuit de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS)?
16:15 - 17:00
Met welke beveiligingsaspecten komt u onder de AVG in aanraking?
 • Beveiligingsplicht: hoe bescherm je gegevensuitwisseling in de organisatie?
 • Meldplicht en datalekken
 • Verwerkersovereenkomsten
 • Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en sancties
17:00
Aflsuiting

Docent(en)

mr. Saskia Lang
Advocaat/partner, Langblok advocaten. Zij is ruim 20 jaar werkzaam in de advocatuur. Haar specialisme is arbeidsrecht. De vraagstukken over verzuim en privacy betreffen een groot deel van haar werkzaamheden. In haar praktijk werkt zij veelvuldig samen met bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en verzuimbureaus. Saskia verzorgt regelmatig cursussen en trainingen. Zij is onder meer aangesloten bij de Vereniging Privacyrecht (VPR).


Details

Cursusaanbieder
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Cursustitel
Privacy en gegevensuitwisseling in de schuldhulpverlening (AVG) (shv module 2)
Type cursus
Klassikaal, Online Cursus, SHV Cursus op locatie
Niveau
Verdieping
Studie uren:
5
Adres

Van der Valk Hotel Veenendaal

Bastion 73

3905 NJ Veenendaal

Datum
Dinsdag 7 december 2021
Prijs
€ 375,00
Cursusdagen
07-12-2021, 12:00 - 17:00