Cursusbank logo Practicum Hoger beroep in arbeidszaken

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
5
duratie1 dag
Hoofddorp
495,-

Mrt

04

Practicum Hoger beroep in arbeidszaken

De Wet werk en zekerheid heeft niet alleen het materiële arbeidsrecht ingrijpend veranderd, maar heeft in het bijzonder ook gevolgen gehad voor (de procesrechtelijke kanten van) het hoger beroep. Niet alleen is procederen in ontbindingszaken van kleur verschoten, de wetgever heeft de rechtspraktijk opgezadeld met (de gevolgen van) het schrappen van de schorsende werking van hoger beroep in ontbindingszaken. Inmiddels heeft de Hoge Raad een aantal onverwachte guidelines gegeven. Procederen in hoger beroep is een apart vak waarmee advocaten sinds de Wwz worstelen. In dit practicum geven een advocaat/raadsheer plaatsvervanger en oud-raadsheer plaatsvervanger handvatten voor het opzetten van processtukken in hoger beroep (in het bijzonder het formuleren van grieven) aan de hand van een aantal praktijkgevallen die zich sinds 1 juli 2015 hebben voorgedaan. Het materiele recht wordt daarbij niet uit het oog verloren. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij tijdens de cursus grieven formuleren in een specifieke casus.

PUNTEN

NOvA 5 PO-punten

NIVEAU

** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

CLUSTER

Ontslagrecht/WAB
Capita Selecta

UW RESULTAAT

Na afloop van dit practicum beschikt u over handvatten voor het opzetten van processtukken in hoger beroep, in het bijzonder het formuleren van grieven.

VOOR WIE

De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen met meer dan 3 jaar gerichte (praktijk)ervaring op het gebied van het arbeidsrecht. Dit practicum is zeer geschikt voor cursisten die de Masterclass Procederen reeds hebben gevolgd.

DOOR WIE

De heer mr. D.J. Buijs; oud-raadsheer plaatsvervanger
De heer mr. R.J. Voorink; advocaat bij Voorink Advocaten, raadsheer plaatsvervanger

SYLLABUS

De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

ANNULERING

Vanwege het bijzondere karakter van dit practicum is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.


Programma

Donderdag 4 maart 2021, 9:30 uur tot 16:15 uur

09.30 – 10.00 uur            Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie 

10.00-11.30 algemene inleiding

11.30-11.45 pauze

11.45- 13.15 formuleren grieven

13.15- 13.45 lunch

13.45- 15.00 bespreken grieven en andere procedurele kwesties

15.00-15.15 pauze

15.15-16.15 andere thema’s die in hoger beroep spelen


Docent(en)

Mr. D.J. Buijs
Oud-kantonrechter Oud-kantonrechter

mr. R.J. Voorink
Advocaat, raadsheer plaatsvervanger Advocaat bij Voorink Advocaten, raadsheer plaatsvervanger


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Arbeidsrecht & HRM
Cursustitel
Practicum Hoger beroep in arbeidszaken
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
5 punt(en)
Studie uren:
5
Adres

Novotel Amsterdam Schiphol Airport

Taurusavenue 12

2132 LS Hoofddorp

Datum
Donderdag 4 maart 2021
Prijs
€ 495,00
Cursusdagen
04-03-2021, 09:30 - 16:15