Cursusbank logo Piketcursus Psychiatrisch Patiëntenrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
20
duratie4 dagen
Bunnik
2.250,-

Sep

07

Piketcursus Psychiatrisch Patiëntenrecht

Praktijkgerichte kennis voor juridische bijstand aan psychiatrische patiënten


Advocaten, die bereid zijn rechtsbijstand in het kader van de WVGGZ en WZD te verlenen en willen starten bij het psychiatrische patiëntenpiket moeten op de hoogte zijn van thema’s en ontwikkelingen in het psychiatrische patiëntenrecht.

Het deelnemen aan het psychiatrische patiëntenpiket geeft zo zijn eigen uitdagingen binnen het juridisch werkveld. Voor psychiatrische patiënten, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening die te maken krijgen met verplichte zorg is het van groot belang dat zij deskundige begeleiding krijgen van hun rechtspositie. Daarbij is het uitgangspunt dat de toegewezen advocaat de rechten van de cliënt bespreekt en verdedigt ter zitting.

Deze vierdaagse specialisatiecursus bereidt je voor op de complexe en soms weerbarstige praktijk. Vanzelfsprekend komen het juridisch kader en de nieuwe wet- en regelgeving rondom de WVGGZ en WZD aan bod. Op dag 1 wordt uitgebreid in gegaan op de systematiek van de WVGGZ, de zorgmaatregel en de crisismaatregel. Op dag 2 wordt de WZD behandeld en wordt de samenhang tussen de nieuwe wetten toegelicht. Ook wordt de veranderde rechtspositie van de psychiatrische patiënt belicht. Op dag 3 staan de achtergronden zoals ziektebeelden, medicijnen en de rol van de psychiater op het programma. Dag 4 staat in het kader van de omgang met psychiatrisch patiënten en communicatieve vaardigheden.

De Raad voor Rechtsbijstand stelt daarom niet alleen deskundigheidseisen op, maar toetst deze ook. OSR juridische opleidingen biedt als enige de specialisatieopleiding waarmee je voldoet aan een van de eisen voor toegang tot het psychiatrische patiëntenpiket. Daadwerkelijke toelating tot dit piket is hiermee niet gegarandeerd; dit is mede afhankelijk van een open plaats. Nadere informatie over toelatingsvoorwaarden tot het piket en de situatie in jouw arrondissement kun je inwinnen bij de Raad voor de Rechtsbijstand te Utrecht.

Raad voor Rechtsbijstand

Wat is de doelgroep?


Deze cursus is bedoeld voor advocaten, die bereid zijn rechtsbijstand in het kader van de WVGGZ en WZD te verlenen en willen starten bij het psychiatrische patiëntenpiket.

Wat is de cursusvorm?


Deze specialisatieopleiding bestaat uit vier bijeenkomsten van elk een dag.

Wie is/zijn de docenten?


Frank Westenberg
Aart Hendriks
Rembrandt Zuijderhoudt
Erik Sikkens
Miranda Vanbrabant


Wat leer je tijdens de Piketcursus Psychiatrisch Patiëntenrecht?


Na het volgen van deze basiscursus:

  • kun je de systematiek en criteria van de Wvggz en Wzd benoemen;
  • kun je de procedures tot toepassing van onvrijwilige zorg toepassen;
  • kun je de taken en rol van de advocaat in de procedures duiden;
  • kun je beargumenteren op welke momenten rechtsbijstand van belang is;
  • kun je de belangen van de cliënt ter zitting behartigen;
  • kun je benoemen welke manieren van communiceren het beste bij jezelf, de cliënt en de situatie passen;
  • kun je de communicatie met cliënt in goede banen leidt.


Wat ontvang je na afronding van de Piketcursus Psychiatrisch Patiëntenrecht?


Na afronding ontvang je:

  • 20 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
  • een certificaat.

Programma

Dinsdag 7 september 2021, 10:00 uur tot 16:30 uur
Dinsdag 14 september 2021, 10:00 uur tot 16:30 uur
Dinsdag 21 september 2021, 10:00 uur tot 16:30 uur
Dinsdag 28 september 2021, 10:00 uur tot 16:30 uur

Docent(en)

dhr. mr. drs. F. Westenberg
advocaat bij Westenberg, Heijnen & Maruanaya in Hoorn

dhr. dr. mr. K. Blankman
universitair docent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en rechter-plaatsvervanger in Zutphen

prof. dr. Aart Hendriks
Hoogleraar Gezondheidsrecht, Universiteit Leiden

mr. drs. R.H. (Rembrandt) Zuijderhoudt
Psychiater/Psychotherapeut/Gezondheidsjurist Zuijderhoudt Consultancy Rembrandt Zuijderhoudt studeerde als jurist af op het medisch tuchtprocesrecht en werd arts, psychiater / psychotherapeut en mediator. Hij werkte ruim 25 jaar in diverse functies in de (geestelijke) gezondheidszorg, onder andere als opnamepsychiater en geneesheer-directeur.

E. Sikkens
Psychiater bij Arkin, SPA/Crisisdienst, FPC Oostvaarderskliniek

M. Vanbrabant
Miranda Vanbrabant

mevr. L. van Groenendael
Psychiater


Details

Cursusaanbieder
OSR Juridische Opleidingen
Cursustitel
Piketcursus Psychiatrisch Patiëntenrecht
Niveau
Basis
NOvA PO
20 punt(en)
Adres

Postillion Bunnik,

Baan van Fectio 1

3981 HZ Bunnik

Datum
Dinsdag 7 september 2021
Prijs
€ 2.250,00
Cursusdagen
07-09-2021, 10:00 - 16:30
Cursusdagen
14-09-2021, 10:00 - 16:30
Cursusdagen
21-09-2021, 10:00 - 16:30
Cursusdagen
28-09-2021, 10:00 - 16:30