Cursusbank logo Oplossingen voor problemen met betrekking tot de beperkte huwelijksgemeenschap

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
4
puntKNB:
4
duratie1 dag
Zeist
495,-

Mrt

24

Oplossingen voor problemen met betrekking tot de beperkte huwelijksgemeenschap

Praktijktips en jurisprudentie
Met de invoering van de beperkte gemeenschap van goederen gelden er nieuwe regels. De eerste zaken beginnen te komen van echtgenoten die onder het nieuwe stelsel zijn gehuwd en nu (al) gaan scheiden. Advocaten, notarissen en mediators worden daarbij geconfronteerd met vragen over de gevolgen van dit nieuwe stelsel. Nu in vrijwel al deze zaken voorhuwelijks vermogen aanwezig is, dient u bij de vermogensrechtelijke afwikkeling te beoordelen welke goederen en schulden deel uitmaken van de beperkte gemeenschap van goederen en welke niet.  Daarbij doen zich complexe vragen voor betreffende zaaksvervanging en vergoedingsrechten. Ook rijzen er vragen betreffende de saldi van de voorhuwelijkse bankrekeningen, de en/of rekening en de betalingen die tijdens het huwelijk zijn gedaan en de draagplicht van de schulden. In deze cursus zal Bart Breederveld ingaan op de problematiek die voortvloeit uit de beperkte gemeenschap van goederen. Bovendien bespreekt hij recente rechtspraak  die, zowel voor de algehele gemeenschap van goederen als voor de beperkte gemeenschap van goederen, van belang is. Aan de orde komen: - De nieuwe regels over goederen en schulden van de beperkte gemeenschap van goederen - Zaaksvervanging en vergoedingsrechten - Erfenissen en giften en de gevolgen ervan - Schulden en de draagplicht ervan - Banksaldi en verdeling - Rechtspraak - Casuïstiek

Programma

Woensdag 24 maart 2021, 13:00 uur tot 17:15 uur

12.30 uur Ontvangst met koffie, thee en inlooplunch

13.00 uur Cursus

15.00 Koffie- en theepauze

15.15 uur Vervolg cursus

17.15 uur Einde


Docent(en)

mr. dr. Bart Breederveld
advocaat bij Rensen advocaten in Alkmaar. Bart is gespecialiseerd in de afwikkeling van vermogens na echtscheiding, het erfrecht en boedelverdeling en het faillissementsrecht. Zijn nevenfuncties omvatten: universitair docent aan de Vrije Universiteit in het huwelijks- en relatievermogensrecht en het goederen- en insolventierecht , raadsheer-plaatsvervanger aan het Gerechtshof te 's-Gravenhage en redactielid van FJR.


Details

Cursusaanbieder
Lexlumen
Cursustitel
Oplossingen voor problemen met betrekking tot de beperkte huwelijksgemeenschap
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
4 punt(en)
KNB
4 punt(en)
Adres

Hotel theater Figi

Het Rond 2

3701 HS Zeist

Datum
Woensdag 24 maart 2021
Prijs
€ 495,00
Cursusdagen
24-03-2021, 13:00 - 17:15