Cursusbank logo Ontslagrecht Actueel

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
6
duratie1 dag
Hoofddorp
650,-

MRT 2023

14

Ontslagrecht Actueel

De Wet werk en zekerheid (Wwz) van 1 juli 2015 en de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) van 1 januari 2020 hebben het ontslagrecht ingrijpend veranderd. De rechtspraktijk heeft na een periode van gewenning wegen gevonden om daarmee om te gaan. Toch bleken allerlei praktische, door de wetgever niet voorziene problemen, hobbels op te leveren die uiteindelijk in de jurisprudentie opgelost moesten worden. De gerechtshoven en de Hoge Raad hebben daarbij de toon gezet.
Op deze cursusdag wordt de actuele stand van de rechtspraak behandeld aan de hand van richtinggevende arresten van de Hoge Raad en de implementatie daarvan in de rechtspraktijk. Daarbij gaat het om de invulling door de rechter van de verschillende ontslaggronden, waaronder de sinds 1 januari 2020 geldende “cumulatie”-grond, de verschillende vergoedingen zoals de transitievergoeding, maar ook de verschillende soorten billijke vergoedingen die de rechter aan werknemers kan toekennen.
Daarnaast zullen actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure aan de orde komen, waaronder de implementatie van de ‘menselijke maat’ en ‘maatwerk’ in de ontslagprocedure, de per augustus 2022 gewijzigde aanvraagformulieren bedrijfseconomisch ontslag, de rol van de Wet op de Ondernemingsraden en de cao/het sociaal plan, de invloed van jurisprudentie op de ontslagpraktijk van UWV en de voor begin 2023 geplande wijzigingen/aanvullingen van de Uitvoeringsregels ontslag.
Fris uw praktijkkennis weer op met vakspecialisten uit diverse invalshoeken!

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de deelnemer weer geheel op de hoogte van alle ontwikkelingen in het ontslagrecht.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen, en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen (HR-professionals) mits zij over minimaal 3 jaar praktijkervaring in het arbeidsrecht beschikken.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.


Programma

Dinsdag 14 maart 2023, 9:00 uur tot 17:00 uur

 

09.00 -09.30 uur Ontvangst met koffie, uitreiking documentatie

09.30 – 11.30 uur Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter

– de ontslaggronden, in het bijzonder artikel 669 lid 3 sub d, g, h en i

– update jurisprudentie

Mw. mr. I.H. Castenmiller-van Hoorn

11.30 – 11.45 uur Pauze

11.45 – 12.45 uur Procedures, vergoedingen en flex

– ontbindingsprocedure

– voorwaardelijke ontbindingsprocedure

– vernietigingsprocedures (hoger beroep)

– billijke vergoedingen

– andere vergoedingen

– oproepovereenkomsten (o.a. vereisten op grond van Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022)

Mr. D.J. Buijs/Mw. mr. E.W. de Groot*

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 14.45 uur Voortzetting programma

Mr. D.J. Buijs/Mw. mr. E.W. de Groot*

14.45 – 15.00 uur Pauze

15.00 – 17.00 uur Actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure

– duur en kans van slagen ontslagprocedure bij UWV

– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV en wat is de kans van slagen?

– de per augustus 2022 gewijzigde aanvraagformulieren voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

– ‘menselijke maat’ en ‘maatwerk’ in de ontslagprocedure: wanneer aan de orde en wat houdt het in?

– Coalitie akkoord over de arbeidsmarkt: de stand van zaken (Hoofdlijnenbrief Min. SZW d.d. 5 juli 2022)

– Compensatieregeling transitievergoeding <-> Uitspraak Centrale Raad van Beroep d.d. 1 juni 2022

– Actualiteiten procedurele Uitvoeringsregels en Uitvoeringsregels bedrijfseconomisch ontslag

– toetsing aan andere regelgeving (WOR, cao/sociaal plan): wanneer aan de orde en hoe?

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (A-grond)

– inhoud toets bedrijfseconomische redenen: enkele praktijkgevallen

– aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom afspiegeling:

* Van welke functie moet worden uitgegaan wanneer de werknemer al enige tijd in een andere functie werkt?

* de stoelendansmethode versus afspiegeling

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (B-grond)

* Toetsingskader

* Vertraging WIA keuringen in relatie tot ontslag op de B-grond

* Long-covid en subsidiemaatregelen

Aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom herplaatsing (A- en B-grond): start herplaatsingsinspanningen, aanvang en einde herplaatsingstermijn, reikwijdte herplaatsing, norm (redelijkheid), rol werkgever en werknemer, het herplaatsingsgesprek, scholing en herplaatsing, etc.

Mr. J. Meijer

17.00 uur Afsluiting


Docent(en)

mr. J. (Jan) Meijer
Jan Meijer is werkzaam bij het Landelijk management van de afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV. In deze hoedanigheid is hij onder meer verantwoordelijk voor het beleidsmatig aansturen van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf op het terrein van de uitvoering van de ontslagtaak en onderhoudt hij de contacten met onder meer het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, branche-organisaties, de wetenschap en de Stichting van de Arbeid. Onder zijn vakinhoudelijke verantwoordelijkheid zijn de Uitvoeringsregels ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid tot stand gekomen. Daarnaast is hij redacteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en spreekt hij regelmatig op congressen van het Instituut voor Arbeidsrecht, Lexlumen, RPMS, SRA etc. Hij studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Mw. mr. I.H. Castenmiller - van Hoorn
advocaat bij BarentsKrans te Den Haag

Mr. D.J. Buijs
Oud-kantonrechter Oud-kantonrechter

Mevrouw mr. E.W. de Groot
Kantonrechter te Arnhem Kantonrechter te Arnhem


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Arbeidsrecht & HRM
Cursustitel
Ontslagrecht Actueel
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
6 punt(en)
Studie uren:
6
Adres

Novotel Amsterdam Schiphol Airport

Taurusavenue 12

2132 LS Hoofddorp

Datum
Dinsdag 14 maart 2023
Prijs
€ 650,00
Cursusdagen
14-03-2023, 09:00 - 17:00