Cursusbank logo Ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
6
puntKNB:
6
puntNOAB:
6
puntNBPB/BPBI:
6
puntKBvG:
6
duratie1 dag
Den Haag
399,-

FEB 2022

04

Ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel

Dit is een oude cursus. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze cursus

Tijdens deze cursus wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten van de ontnemingsmaatregel, actualiteiten en handvatten voor de praktijk.

Enerzijds komen de mogelijkheden tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel aan bod, terwijl anderzijds verweren en strategieën de revue passeren. Onderwerpen worden behandeld aan de hand van recente jurisprudentie en praktijkvoorbeelden. Daarnaast is er voldoende ruimte voor het delen van eigen ervaringen van de deelnemers en het stellen van vragen dan wel voorleggen van casussen.


Programma

Vrijdag 4 februari 2022, 9:30 uur tot 17:00 uur

I      Inleiding

 • Doel ontnemingsmaatregel

 • Wettelijk kader

 • Ontneming vs andere manieren van afpakken


II     Voordeel

 • Wederrechtelijkheid voordeel

 • Verkrijgen van voordeel

 • Berekeningsmethoden/waarderingsmethoden

 • Besparing van kosten

 • Schatting van voordeel

 • Vervolgprofijt

 • Toerekenen van voordeel/hoofdelijkheid

 • Kostenaftrek, kosten in relatie tot voordeel


III    Bewijsrecht

 • Bewijsschema

 • Aannemelijkheid, voldoende aanwijzingen

 • Onrechtmatig verkregen bewijs

 • Bewijsvermoeden

 • EHRM Geerings

 • Omkering bewijslast

 • Fair trial


IV    Procedure

 • Vordering

 • Oproeping

 • Termijnen

 • Stukken

 • Schriftelijke voorbereiding

 • Ter terechtzitting

 • Hoger beroep

 • Cassatie

 • Getuigen/onderzoekswensen


V     Executie

 • Vaststellen betalingsverplichting

 • Lijfsdwang

 • Betalingsregeling

 • Strafrechtelijk executie onderzoek

 • Vermindering/kwijtschelding

 • Aftrek schadevergoeding benadeelde partijen

 • Samenloop van betalingsverplichtingen/dubbele ontneming

 • Draagkracht


VI    Praktijk

 • Strategieën

 • Schikkingen

 • Etc.


Docent(en)


Details

Cursusaanbieder
BijzonderStrafrecht.nl Academie
Cursustitel
Ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel
Type cursus
Webinar, Klassikaal, Online Cursus
Niveau
Verdieping
NOvA PO
6 punt(en)
KNB
6 punt(en)
NOAB
6 punt(en)
NBPB/BPBI
6 punt(en)
KBvG
6 punt(en)
Studie uren:
6
Adres

BijzonderStrafrecht cursuslocatie

Koninginnegracht 60

2541 AE Den Haag

Datum
Vrijdag 4 februari 2022
Prijs
€ 399,00
Cursusdagen
04-02-2022, 09:30 - 17:00