Cursusbank logo Ontbinding van wederkerige overeenkomsten

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
3
duratie1 dag
Amsterdam
295,-

NOV 2021

16

Ontbinding van wederkerige overeenkomsten

Dit is een oude cursus. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze cursus

Na een jarenlang intensief debat in de doctrine was de kogel eindelijk door de kerk: de Hoge Raad oordeelde dat de tenzij-clausule van art. 6:265 BW in bepaalde gevallen breder mag worden toegepast dan eerder het geval was (HR 18 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1810). Dit biedt tevens meer ruimte voor een (ambtshalve) toetsing van de tenzij-clausule. Ook afgezien van deze principiële ontwikkeling, blijft het leerstuk actueel. Tevens is recentelijk veel aandacht besteed aan de ontbinding van duurovereenkomsten, onder meer door ontbinding van de renteswapovereenkomsten en de effectenleasecontracten. Lag enkele jaren geleden de aandacht bij de vraag of de ontbindingsbevoegdheid door de redelijkheid zou moeten worden beperkt, tegenwoordig staat het vaststellen van de rechtsgevolgen centraal. Wanneer is een gedeeltelijke ontbinding aangewezen? Kan ook de eisende partij een beroep doen op koopsomvermindering bij bijvoorbeeld koop en aanneming van werk? Wat zijn de rechtsgevolgen van de ontbinding van een renteswapovereenkomst en hoe verhoudt dit zich tot de gevolgen van vernietiging? Kan de waarde wijziging van de zaak aan de ontbinding in de weg staan? En kan een eigen schuld-verweer naar analogie op de rechtsgevolgen van ontbinding worden toegepast?

DOCENT(EN)

 

Mr. dr. L.  Reurich);
Mr. dr. L. Reurich
  • Docent Beroepsopleiding Advocaten
  • Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag
  • Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland

 

DOELGROEP EN NIVEAU

De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen.

Niveau is verdieping.


Programma

Dinsdag 16 november 2021, 14:00 uur tot 17:15 uur
13.30 - 14.00 Ontvangst
14.00 - 15.30 Systematiek van het ontbindingsrecht
(On)mogelijkheden van gedeeltelijke ontbinding
Samenhang met de vordering tot vernietiging wegens dwaling
De optimale uitoefening van de ontbinding: in en buiten rechte
15.30 - 15.45 Pauze
15.45 - 17.15 Ontbinding aan de redelijkheid getoetst
De gevaren van een onwerkzame ontbindingsverklaring
17.15 Afsluiting

Docent(en)

dhr. mr. L. Reurich
Docent Beroepsopleiding Advocaten, Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag, Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Juridische Opleidingen
Cursustitel
Ontbinding van wederkerige overeenkomsten
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
3 punt(en)
Adres

Mercure Hotel Amsterdam West

Oude Haagseweg 20

1066 BW Amsterdam

Datum
Dinsdag 16 november 2021
Prijs
€ 295,00
Cursusdagen
16-11-2021, 14:00 - 17:15