Cursusbank logo Online studiemiddag Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
2
duratie1 dag
-
225,-

Mrt

24

Online studiemiddag Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft niet alleen grote gevolgen voor de vergunningverlening, maar ook voor vergunningvrij bouwen. De vele wijzigingen in vergunningvrij bouwen hangen samen met de wijzigingen in de vergunningverlening. De Omgevingswet bevat namelijk een ‘knip’ in de omgevingsvergunning voor bouwen, waardoor voor een bouwwerk twee omgevingsvergunningen vereist kunnen zijn: een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit en een omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen geeft invulling aan de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (de opvolger van het Bouwbesluit 2012) bevat vijf lijsten om te bepalen of een bouwwerk omgevingsvergunningvrij is.

Tijdens deze studiemiddag worden de nieuwe regels van vergunningvrij bouwen uitgelegd. Niet alleen wordt het verband met de vergunningverlening onder de Omgevingswet behandeld, maar ook met vergunningvrij bouwen onder de Wabo. De onverplichte vergunningaanvraag en de conformiteitsverklaring zijn twee mogelijkheden om vooraf zekerheid te verkrijgen dat het bouwwerk daadwerkelijk vergunningvrij is. Ook wordt stilgestaan bij wat het betekent dat een bouwwerk vergunningvrij is. Dit betekent namelijk niet dat voor het bouwwerk geen regels gelden. Tot slot is er aandacht voor de bouwmelding voorafgaand aan de start van de bouwwerkzaamheden onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Voor meer informatie en inschrijven zie: https://www.ibr.nl/onderwijs/publiekrecht/online-studiemiddag-vergunningvrij-bouwen-onder-de-omgevingswet/


Programma

Woensdag 24 maart 2021, 14:00 uur tot 16:30 uur

14.00 - 14.15 uur Inleiding over vergunningverlening onder de Omgevingswet

14.15 - 15.00 uur Vergunningvrij bouwen 

15.00 - 15.15 uur pauze

15.15 - 15.45 uur Onverplichte vergunningaanvraag en conformiteitsverklaring

15.45 - 16.15 uur De bouwmelding onder het stelsel van kwaliteitsborging

16.15 - 16.30 uur Vragen/discussie en afsluiting


Docent(en)

mr. dr. ing. P.M.J. (Peter) de Haan
dvocaat Asselbergs & Klinkhamer Advocaten


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Bouwrecht
Cursustitel
Online studiemiddag Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet
Type cursus
Online Cursus
Niveau
Verdieping
NOvA PO
2 punt(en)
Studie uren:
2
Adres

Afstandsonderwijs

-

- -

Datum
Woensdag 24 maart 2021
Prijs
€ 225,00
Cursusdagen
24-03-2021, 14:00 - 16:30