Cursusbank logo Online Studiemiddag Past performance; Jurisprudentie, praktijkervaringen én handreikingen

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
3
duratie1 dag
-
355,-

Feb

09

Online Studiemiddag Past performance; Jurisprudentie, praktijkervaringen én handreikingen

Een evaluatie van eerste uitspraken en ervaringen in de praktijk en handreikingen voor een zorgvuldig gebruik van deze uitsluitingsgrond

De Past performance uitsluitingsgrond is bij de implementatie van de laatste versies van de aanbestedingsrichtlijnen als nieuwe uitsluitingsgrond toegevoegd aan de Aanbestedingswet 2012. De introductie van deze uitsluitingsgrond werd ingegeven door een behoefte van aanbestedende diensten om eerdere opdrachten waarin zich ernstige tekortkomingen hebben voorgedaan of de opdrachtnemer anderszins blijk heeft gegeven van ernstig wangedrag in aanmerking te kunnen nemen bij de toelating van ondernemers tot de aanbesteding van een nieuwe opdracht. Deze uitsluitingsgrond brengt voor ondernemers (meer dan andere uitsluitingsgronden) risico’s met zich, juist omdat een minder goede performance een onderwerp is waar iedere ondernemer weleens mee te maken krijgt. Bij de toepassing van de uitsluitingsgrond in de praktijk zijn een goed begrip van de implicaties daarvan en zorgvuldigheid dan ook van groot belang.

Tijdens deze bijeenkomst zal onder meer aandacht worden besteed aan:
• doel en reikwijdte van deze uitsluitingsgrond;
• de rol van het proportionaliteitsbeginsel bij toepassing van de uitsluitingsgrond;
• de wijze waarop verschillende grote en kleinere aanbesteders (waaronder de Rijksoverheid) de uitsluitingsgrond in de praktijk hanteren;
• aandachtspunten en beperkingen voortvloeiend uit de Europese en nationale rechtspraak;
• de wijze waarop in andere Europese lidstaten wordt omgegaan met de diverse vraagstukken die opkomen bij het gebruik van de uitsluitingsgrond;
• de relatie met andere uitsluitingsgronden;
• de mogelijkheid om voorafgaand aan een nieuwe aanbesteding de getroffen self-cleaning maatregelen met de aanbestedende dienst te bespreken;
• praktische handreikingen voor een zorgvuldig en evenwichtig gebruik van de uitsluitingsgrond, inclusief een bespreking van mogelijkheden om de uitsluitingsgrond in te kaderen.

Voor meer informatie en inschrijven zie: https://www.ibr.nl/onderwijs/aanbestedingsrecht/past-performance-jurisprudentie-praktijkervaringen-en-handreikingen/


Programma

Dinsdag 9 februari 2021, 13:30 uur tot 17:00 uur

13.30 - 14.30 uur    inleiding 

14.30 - 14.35 uur    pauze

14.35 - 15.35 uur    vervolg inleiding 

15.35 - 15.45 uur    pauze

15.45 - 17.00 uur    vervolg inleiding, vragen en afsluiting


Docent(en)

mr. J.W.A. (Janet) Meesters
Advocaat DLA Piper


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Bouwrecht
Cursustitel
Online Studiemiddag Past performance; Jurisprudentie, praktijkervaringen én handreikingen
Type cursus
Online Cursus
Niveau
Verdieping
NOvA PO
3 punt(en)
Studie uren:
3
Adres

Afstandsonderwijs

-

- -

Datum
Dinsdag 9 februari 2021
Prijs
€ 355,00
Cursusdagen
09-02-2021, 13:30 - 17:00