Cursusbank logo Online Studiemiddag Milieueffectrapportage in het Omgevingsrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
3
duratie1 dag
..
355,-

DEC 2021

15

Online Studiemiddag Milieueffectrapportage in het Omgevingsrecht

De milieueffectrapportage (mer) is een verplicht instrument dat bij veel projecten en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving ingezet moet worden bij de voorbereiding van besluiten (waaronder begrepen ruimtelijke plannen). Op deze wijze wordt geborgd dat milieubelangen op een volwaardige wijze in de besluitvorming worden meegewogen. Bij het opstellen van de mer is er ruimte voor participatie door burgers, organisaties en overheden. Daarbij kan met name aandacht worden gevraagd voor de redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven. Het uiteindelijk opgestelde milieueffectrapport (MER) kan leiden tot extra voorschriften bijvoorbeeld met betrekking tot verplicht te treffen mitigerende of compenserende maatregelen.

In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de vraag hoe te bepalen of er voor één (of meerdere) besluiten MER’en opgesteld moet(en) worden, al dan niet door eerst een zogeheten mer-beoordelingsprocedure te hebben doorlopen. De link met de kruimelgevallenregeling zal tevens worden belicht. Verder is er aandacht voor de inhoudseisen voor een MER en voor de (rechtsbeschermings)procedures, waarbij de rol van de commissie voor de milieueffectrapportage aan de orde komt. In de bijeenkomst zal steeds worden gerefereerd aan actuele jurisprudentie en zal een doorkijk worden gegeven naar de mer-regeling in de Omgevingswet.

Voor het volledige programma en inschrijven zie: https://www.ibr.nl/onderwijs/publiekrecht-onderwijs/omgevingsrecht-publiekrecht-onderwijs/online-studiemiddag-milieueffectrapportage-in-het-omgevingsrecht-2/ 


Programma

Woensdag 15 december 2021, 13:30 uur tot 17:00 uur

13.30 - 14.30 uur inleiding over de werkingssfeer (wanneer voor welke besluiten welk type mer(-beoordeling)
14.30 - 14.40 uur pauze
14.40 - 15.40 uur inleiding over inhoud van de MER
15.40 - 15.50 uur pauze
15.50 - 17.00 uur inleiding over procedures en doorwerking in besluitvorming


Docent(en)

mr. S.M. (Selma) van Velsen
Zelfstandig adviseur omgevingsrecht Zelfstandig adviseur omgevingsrecht


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Bouwrecht
Cursustitel
Online Studiemiddag Milieueffectrapportage in het Omgevingsrecht
Type cursus
Online Cursus
Niveau
Verdieping
NOvA PO
3 punt(en)
Studie uren:
3
Adres

Online, real-time en interactief via chat

...

.. ..

Datum
Woensdag 15 december 2021
Prijs
€ 355,00
Cursusdagen
15-12-2021, 13:30 - 17:00