Cursusbank logo Online Studiemiddag Juridische aspecten van ontwerpen en bouwen met BIM voor niet-juristen

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie1 dag
..
445,-

Sep

15

Online Studiemiddag Juridische aspecten van ontwerpen en bouwen met BIM voor niet-juristen

Bouwen met BIM wordt steeds vaker toegepast in de praktijk. Ook wordt steeds vaker door opdrachtgevers gevraagd naar de levering van een BIM-model of BIM-data. BIM wordt daarbij gebruikt als middel om de samenwerking en informatie-uitwisseling te ondersteunen (het ‘bimmen’), of als middel om informatie over ontwerp of bouwwerk op te slaan (in een BIM-model of met behulp van (BIM-)data). In beide gevallen worden in de praktijk een veelheid aan samenwerkings- en contractvormen gebruikt en wordt samengewerkt in gesegregeerde vorm, met behulp van ontwerpteams, geïntegreerde contracten of op andere wijze door samenwerkende ontwerpende en uitvoerende partijen.

Deze bijeenkomst is gericht op niet-juristen die in de praktijk regelmatig met BIM en de juridische aspecten daarvan te maken hebben. Kennis van werken met BIM en digitalisering in de bouw wordt vooronderstelt.

Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij de samenwerkingsvormen waarin met BIM kan worden gewerkt en hoe die samenwerking contractueel kan worden vormgegeven. Ingegaan wordt op de verschillende (bouw)contractvormen waarbij BIM of digitalisering deel kunnen uitmaken van de afspraken. Ook wordt stilgestaan bij thans beschikbare BIM protocollen, uitvoeringsplannen en Informatie Levering specificaties (ILS). Tot slot wordt aandacht besteed aan de inhoud van het contract, de inhoud van de meer technische afspraken, de communicatieafspraken en aansprakelijkheden, waarschuwingsplichten en rechten op data en BIM-modellen.

Tijdens deze bijeenkomst is ruimte voor discussie en het stellen van vragen via de chat.

Voor het volledige programma en inschrijven zie: https://www.ibr.nl/onderwijs/privaatrecht-onderwijs/online-studiemiddag-juridische-aspecten-van-ontwerpen-en-bouwen-met-bim-voor-niet-juristen/


Programma

Woensdag 15 september 2021, 13:30 uur tot 17:00 uur

13.30 - 14.30 uur inleiding
14.30 - 14.40 uur pauze
14.40 - 15.40 uur inleiding
15.40 - 15.50 uur pauze
15.50 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting


Docent(en)

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman
Directeur Instituut voor Bouwrecht en Hoogleraar bouwrecht TU Delft


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Bouwrecht
Cursustitel
Online Studiemiddag Juridische aspecten van ontwerpen en bouwen met BIM voor niet-juristen
Type cursus
Online Cursus
Niveau
Verdieping
Studie uren:
3
Adres

Online, real-time en interactief via chat

...

.. ..

Datum
Woensdag 15 september 2021
Prijs
€ 445,00
Cursusdagen
15-09-2021, 13:30 - 17:00