Cursusbank logo Online Studiemiddag Capita Selecta Algemene wet bestuursrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
4
duratie1 dag
-
380,-

Mrt

23

Online Studiemiddag Capita Selecta Algemene wet bestuursrecht

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het centrum van ons bestuursrechtelijk systeem. Allerlei onderwerpen hebben een plaats in deze wet: van de totstandkomingsprocedure van verschillende soorten besluiten en bezwaar en beroep door belanghebbenden tot de beginselen waaraan een bestuursorgaan gebonden is. Het belang van de Awb als lex generalis voor het bouw- en omgevingsrecht als specifiek onderdeel van het bestuursrecht is dan ook moeilijk te overschatten. Ontwikkelingen in het algemeen bestuursrecht beïnvloeden het omgevingsrecht en omgekeerd. Hoog tijd om kennis te nemen van belangrijke ontwikkelingen in het algemeen bestuursrecht!

Tijdens deze bijeenkomst zal op een aantal actuele onderwerpen nader worden ingegaan, mede in relatie tot het omgevingsrecht. Aan de orde komt onder meer:

• Belanghebbendebegrip, art. 6:13 Awb en het relativiteitsvereiste
• Proces- en financiële participatie
• Vertrouwensbeginsel
• Exceptieve toetsing van algemene regels.
• Finale geschilbeslechting: wat is er mogelijk?

Voor meer informatie en inschrijven zie: https://www.ibr.nl/onderwijs/publiekrecht/online-studiemiddag-capita-selecta-algemene-wet-bestuursrecht/


Programma

Dinsdag 23 maart 2021, 13:30 uur tot 17:45 uur

13.30 - 15.30 uur inleiding, vragen/discussie

15.30 - 15.45 uur pauze

15.45 - 17.45 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting


Docent(en)

prof. mr. dr. K.J. (Kars) de Graaf
Hoogleraar bestuursrecht en duurzaamheid Universiteit Groningen

prof. mr. dr. H.D. (Hanna) Tolsma
Universitair docent Rijksuniversiteit Groningen


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Bouwrecht
Cursustitel
Online Studiemiddag Capita Selecta Algemene wet bestuursrecht
Type cursus
Online Cursus
Niveau
Verdieping
NOvA PO
4 punt(en)
Studie uren:
4
Adres

Afstandsonderwijs

-

- -

Datum
Dinsdag 23 maart 2021
Prijs
€ 380,00
Cursusdagen
23-03-2021, 13:30 - 17:45