Cursusbank logo 'Online Intervisie'

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
2
duratie1 dag
Online
125,-

MRT 2022

03

'Online Intervisie'

Dit is een oude cursus. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze cursus

Over de cursus 

Vanuit de Orde van Advocaten is kenbaar gemaakt dat de wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen is aangenomen. Hieruit volgt dat iedere advocaat verplicht wordt jaarlijks deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Advocaten kunnen hierbij kiezen uit peer review, intervisie of gestructureerd intercollegiaal overleg. De dekens hebben alle advocaten opgeroepen om te voldoen aan peer review, intervisie of gestructureerd intercollegiaal overleg. 
Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten onder begeleiding van een intervisor. 

Tijdens de bespreking worden dilemma’s, vragen of het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening ingebracht door de deelnemers. Het is niet de bedoeling dat tijdens de intervisie uitgebreid de juridische inhoud van een dossier wordt besproken; het gaat om de koers in een zaak of dilemma’s die spelen. 

Hoe ziet de intervisielunch van De Blauwvinger Academie er uit: 
•          intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten; 
•          de intervisie duurt minimaal twee uur aangesloten onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid,van de Advocatenwet; 
•          de deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden; 
•          voorafgaand aan de intervisie wordt gesproken over de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken; 
•          de advocaten brengen ieder één of meer dilemma’s of vragen in over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in. 

 


Programma

Donderdag 3 maart 2022, 9:00 uur tot 11:15 uur

Het programma van de cursus is als volgt:

09:00 uur: aanvang van de intervisie
10:00-10:15 uur pauze
10:15 -11:15: 2e deel intervisie
11:15 uur: einde intervisie.


Docent(en)

Beeker
Advocaat Over de intervisiebegeleidster: mr. M.E. (Maartje) Beeker is ruim 15 jaar werkzaam als familie- en ondernemingsrecht advocaat en tevens partner bij CKV Advocaten te Zwolle. Maartje is één van de oprichters van De Blauwvinger Academie. Zij is opgeleid als intervisiebegeleider (conform het vereiste van de Orde zoals genoemd in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet). Naast haar werk als advocaat is zij tevens lid van twee Raden van Toezicht.


Details

Cursusaanbieder
De Blauwvinger Academie
Cursustitel
'Online Intervisie'
Type cursus
Online Cursus
Niveau
Specialisatie
NOvA PO
2 punt(en)
Studie uren:
2
Adres

Online

Online

Online Online

Datum
Donderdag 3 maart 2022
Prijs
€ 125,00
Cursusdagen
03-03-2022, 09:00 - 11:15