Cursusbank logo Online cursus Letselschade bij zelfstandigen

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie1 dag
Diverse locaties
375,-

FEB 2023

21

Online cursus Letselschade bij zelfstandigen

Letselschade bij zelfstandig ondernemers

Ben jij op zoek naar een snelle en efficiente manier om meer te weten te komen over het berekenen van VAV bij zelfstandigen? Tijdens deze korte online cursus gaan we in op letselschade bij zelfstandig ondernemers. Hierbij spelen namelijk andere aspecten dan bij letselschade van werknemers. Het kan lastig zijn het inkomensverlies van zelfstandigen te bepalen. Hoe moet de gederfde winst worden berekend? Daarvoor moet je kunnen beoordelen wat de winst zou zijn geweest zonder ongeval en dit vergelijken met de winst na het ongeval. Daarnaast is het lezen en interpreteren van jaarrekeningen en winst- en verliesrekeningen van belang. Ook wordt bij letsel onderzocht hoeveel toekomst het bedrijf zou hebben gehad zonder letsel. Niet kunnen werken betekent voor zelfstandigen vaak dat hun inkomen meteen (gedeeltelijk) stopt. Zelfstandigen met letsel kunnen zich niet ziekmelden bij hun werkgever en krijgen geen loon doorbetaald. De omzet valt weg en de zelfstandige maakt geen winst meer, terwijl de kosten doorlopen. Veel zelfstandigen hebben geen oudedagsvoorziening en geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en kunnen daardoor snel in problemen komen. Het gevolg is inkomensschade. Daarnaast kan ook de continuïteit van het bedrijf snel in gevaar komen. Omdat steeds meer mensen als zelfstandige aan de slag gaan, neemt het aantal zelfstandigenschades toe. Het belang van het kunnen berekenen van inkomensschade wordt hierdoor steeds groter. Op dit moment zijn bovendien de gevolgen van letsel in combinatie met de effecten van de coronacrisis relevant. Denk bijvoorbeeld aan een zelfstandige die grote evenementen organiseert en deze nu niet kan organiseren als gevolg van de coronacrisis. Als deze zelfstandige nu een ongeval overkomt, is het de vraag welke inkomensachteruitgang te wijten is aan het letsel en welk deel aan de crisis.

Wat is de doelgroep?

Deze online cursus is interessant voor letselschadeadvocaten, belangenbehartigers, letselschade-experts en letselschadebehandelaars bij aansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraars, schaderegelings- of expertisebureaus.

Wat is de cursusvorm?

Deze cursus bestaat uit een online bijeenkomst van 3 uur. De docenten delen kennis en behandelen casuïstiek. Via ons digitale platform bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen en kwesties voor te leggen. Daarnaast maken de docenten gebruik van zogenaamde online break-out rooms om cursisten opdrachten in groepsverband te laten bespreken. Daarna worden de opdrachten plenair besproken. De cursus wordt afgesloten met een korte toets, zodat PE-punten kunnen worden toegekend.

Wie zijn de docenten?

De heer drs. Jochem van Rossum De heer bc. Hans Tiemersma LRGD QC

Wat leer je tijdens de cursus letselschade bij zelfstandigen?

Na afloop van de cursus kun je:
  • de kenmerken van de definitie van een zelfstandige noemen en kort toelichten;
  • in een voorbeeld de economische en financiële positie van een zelfstandige beschrijven;
  • toelichten hoe op basis van de omzet het (netto) inkomen wordt berekend;
  • in een eenvoudig voorbeeld de schade van een zelfstandige berekenen;
  • op hoofdlijnen de invloed van de coronacrisis op de letselschadeberekening van zelfstandigen beschrijven.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Om deze cursus goed te kunnen volgen, heb je enige jaren ervaring met letselschade nodig en moet je enkele zelfstandigenschades afgewikkeld hebben.

Wat ontvang je na afronding van de cursus?

  • 3 PO (J) punten
  • Bewijs van deelname.

Programma

Dinsdag 21 februari 2023, 14:00 uur tot 16:30 uur

Docent(en)

Jochem van Rossum
rekenkundig expert personenschade bij Sedgwick


Details

Cursusaanbieder
OSR Juridische Opleidingen
Cursustitel
Online cursus Letselschade bij zelfstandigen
Niveau
Verdieping
Adres

Diverse locaties

Diverse locaties

0000xx Diverse locaties

Datum
Dinsdag 21 februari 2023
Prijs
€ 375,00
Cursusdagen
21-02-2023, 14:00 - 16:30