Cursusbank logo Online cursus Letselschade bij zelfstandigen

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie1 dag
Online Cursus
295,-

Feb

16

Online cursus Letselschade bij zelfstandigen

Tijdens deze online cursus gaan we in op letselschade bij zelfstandig ondernemers. Hierbij spelen namelijk andere aspecten dan bij letselschade van werknemers. Het kan lastig zijn het inkomensverlies van zelfstandigen te bepalen. Hoe moet de gederfde winst worden berekend? Daarvoor moet je kunnen beoordelen wat de winst zou zijn geweest zonder ongeval en dit vergelijken met de winst na het ongeval. Daarnaast is het lezen en interpreteren van jaarrekeningen en winst- en verliesrekeningen van belang. Ook wordt bij letsel onderzocht hoeveel toekomst het bedrijf zou hebben gehad zonder letsel.

Niet kunnen werken betekent voor zelfstandigen vaak dat hun inkomen meteen (gedeeltelijk) stopt. Zelfstandigen met letsel kunnen zich niet ziek melden bij hun werkgever en krijgen geen loon doorbetaald. De omzet valt weg en de zelfstandige maakt geen winst meer, terwijl de kosten doorlopen. Veel zelfstandigen hebben geen oudedagsvoorziening en geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en kunnen daardoor snel in problemen komen. Het gevolg is inkomensschade. Daarnaast kan ook de continuïteit van het bedrijf snel in gevaar komen.
Omdat steeds meer mensen als zelfstandige aan de slag gaan, neemt het aantal zelfstandigenschades toe. Het belang van het kunnen berekenen van inkomensschade wordt hierdoor steeds groter.

Op dit moment zijn bovendien de gevolgen van letsel in combinatie met de effecten van de coronacrisis relevant. Denk bijvoorbeeld aan een zelfstandige die grote evenementen organiseert en deze nu niet kan organiseren als gevolg van de coronacrisis. Als deze zelfstandige nu een ongeval overkomt, is het de vraag welke inkomensachteruitgang te wijten is aan het letsel en welk deel aan de crisis.

Doelgroep
De online cursus is interessant voor letselschadeadvocaten, belangenbehartigers, letselschade-experts en letselschadebehandelaars bij aansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraars, schaderegelings- of expertisebureaus.

Cursusvorm
Deze cursus bestaat uit een online bijeenkomst van 2 uur. De docenten delen kennis en behandelen casuïstiek. Via ons digitale systeem is er de mogelijkheid om vragen te stellen en kwesties voor te leggen.
Daarnaast maken de docenten gebruik van zogenaamde online break-out rooms om cursisten opdrachten in groepsverband te laten bespreken. Daarna worden de opdrachten plenair besproken.
De cursus wordt afgesloten met een korte toets, zodat PE-punten kunnen worden toegekend.

Docenten
De heer drs. Jochem van Rossum FFP is rekenkundig expert personenschade bij Sedgwick
De heer bc. Hans Tiemersma LRGD QC is senior rekenkundig expert personenschade bij Sedgwick en gerechtelijk deskundige. Hij heeft veel ervaring als docent letselschade berekenen.

Wat leer je?
Na afloop van de cursus kun je:
• de kenmerken van de definitie van een zelfstandige noemen en kort toelichten
• in een voorbeeld de economische en financiële positie van een zelfstandige beschrijven
• toelichten hoe op basis van de omzet het (netto) inkomen wordt berekend
• in een eenvoudig voorbeeld de schade van een zelfstandige berekenen
• op hoofdlijnen de invloed van de coronacrisis op de letselschadeberekening van zelfstandigen beschrijven

Benodigde voorkennis en ervaring
Enige jaren ervaring met letselschade en enkele zelfstandigenschades afgewikkeld.

Na afronding ontvang je
Bewijs van deelname.

Punten
Voor deze bijeenkomst kent NIVRE 2 PE punten toe.Programma

Dinsdag 16 februari 2021, 14:00 uur tot 16:15 uur

Docent(en)

Hans Tiemersma
senior rekenkundig expert personenschade bij Sedgwick

Jochem van Rossum
rekenkundig expert personenschade bij Sedgwick


Details

Cursusaanbieder
OSR Juridische Opleidingen
Cursustitel
Online cursus Letselschade bij zelfstandigen
Niveau
Verdieping
Adres

Online Cursus

-

- Online Cursus

Datum
Dinsdag 16 februari 2021
Prijs
€ 295,00
Cursusdagen
16-02-2021, 14:00 - 16:15