Cursusbank logo Online cursus: Jeugdbeschermingsrecht, de Jeugdwet en de daaruit voortvloeiende implicaties

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
4
duratie1 dag
Video on demand
200,-

DEC 2022

31

Online cursus: Jeugdbeschermingsrecht, de Jeugdwet en de daaruit voortvloeiende implicaties

De dynamiek binnen de jeugdwet is de laatste jaren enorm gegroeid. Er is sprake van wijzigingen in de jeugdwet, decentralisatie van de jeugdzorg en de synergie tussen het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht neemt toe. Tijdens deze cursus komen deze aspecten gestructureerd aan bod en worden met name de verbanden gelegd hoe de verschillende aspecten in relatie tot elkaar staan vanuit zowel juridisch als orthopedagogisch aspect. Hierbij wordt een praktische insteek gegeven (aan de hand van concrete casuïstiek) hoe jeugdzaken benaderd kunnen worden vanuit de belangen van minderjarigen. De navolgende onderwerpen komen aan bod:
 

 • Bescherming van minderjarigen
 • De ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Gezagsbeëindiging en de schriftelijke aanwijzing
 • Wetgeving en jurisprudentie Jeugdwet en (gesloten) jeugdzorg
 • De positie van de minderjarige in jeugdbeschermingszaken en het belanghebbende begrip
 • Wisselwerking civiel en strafrecht
 • De invloed van het IVRK en het EVRM op het Nederlands jeugdbeschermingsrecht
 • De rol van gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogdij-instellingen
   

Dit is een videotutorial on demand en is per direct beschikbaar.

Hoe werkt het?

 • Deze online cursus is opgedeeld in vier videotutorials van ieder ongeveer één uur.
 • Deze videotutorials zijn direct beschikbaar en kan je op ieder gewenst moment bekijken. De videotutorials kan je ook in delen bekijken, aangezien je iedere video kunt pauzeren, voor- en achteruitspoelen.
 • Na iedere videotutorial dien je een aantal toetsvragen te beantwoorden (meerkeuzevragen) en als je de vragen met een voldoende hebt beantwoord ontvang je per video 1 PO-punt.

Programma


Docent(en)

dr. mr. L.E.M. (Leo) Hendriks
Hij houdt zich in zijn praktijk voornamelijk bezig met het strafrecht in al zijn facetten tot en met cassatie bij de Hoge Raad. Naast de ´gewone´ strafzaken ligt accent op fraude- en milieuzaken in het hele land. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Strafrecht- advocaten. Hendriks is sinds 2002 tevens Raadsheer-Plaatsvervanger in de economische strafkamer van het Gerechtshof Arnhem. Voordat hij advocaat werd, was Hendriks werkzaam in de universitaire wereld en was hij onder meer verbonden aan de Universiteit Maastricht (vakgroep straf(proces)recht van 1987 - 1992) en de Universiteit van Amsterdam (Centrum voor milieurecht van 1992 - 1995), waar hij in 1994 promoveerde op het onderwerp: Techniek en normstelling in het milieustrafrecht. Van 2001 - 2005 was hij naast advocaat eveneens verbonden aan de vakgroep straf(proces)recht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hendriks heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan. Het meest in het oog springen de boeken. – Techniek en normstelling in het milieustrafrecht (diss. Uva 1994) – Milieustrafrecht (serie studiepockets, 3e druk 2010) – Gratie (serie Praktijkcahiers Strafrecht, 2006) Daarnaast schreef hij vele artikelen, bijdragen in bundels en noten (als vaste annotator voor milieustrafrechtelijke uitspraken voor het Tijdschrift Milieu en Recht en meer recent voor Nieuwbrief Strafrecht Geannoteerd ).

T. (Thomas) Frohn, Master of Education (MEd)
Thomas Frohn, werkzaam als operationeel leidinggevende bij de Raad voor de Kinderbescherming in de regio Zuidoost Nederland (Maastricht, Eindhoven en Den Bosch) en tevens werkzaam als adviseur met een specialisatie op het sterk veranderende gebied van ontwikkelingen in politiek en bestuur bij Grave Adviezen (Personal coaching en Consultancy, gevestigd in Maastricht).


Details

Cursusaanbieder
MR. in opleidingen
Cursustitel
Online cursus: Jeugdbeschermingsrecht, de Jeugdwet en de daaruit voortvloeiende implicaties
Type cursus
Online Cursus
Niveau
N.v.t.
NOvA PO
4 punt(en)
Studie uren:
4
Adres

Video on demand

-

- Video on demand

Datum
Zaterdag 31 december 2022
Prijs
€ 200,00