Cursusbank logo Online Congres Naar een coherent en toekomstbestendig stelsel van juridisch-administratieve voorwaarden in de bouw: voorstel voor een routekaart

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
4
duratie1 dag
..
495,-

Sep

22

Online Congres Naar een coherent en toekomstbestendig stelsel van juridisch-administratieve voorwaarden in de bouw: voorstel voor een routekaart

Op 22 september 2021 organiseert het Instituut voor Bouwrecht een congres over de toekomst van het Nederlandse bouwcontractenrecht. Aanleiding is de kritische herwaardering van de geïntegreerde bouworganisatievorm en daarmee verband houdende ontwikkelingen, zoals: de introductie van het zogenoemde “twee-fasen-proces”, in het verlengde van het in 2019 door Rijkswaterstaat gepubliceerde McKinsey-rapport; de hernieuwde belangstelling voor het bouwteam en de daarmee verband houdende introductie van de Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020; de aanstaande herziening van de UAV-GC 2005; en de veelgehoorde roep om bouwcontracten die opdrachtgever en opdrachtnemer beter prikkelen tot constructieve samenwerking.

Wat zijn de problemen die deze ontwikkelingen beogen op te lossen en wat is hun onderlinge samenhang? In hoeverre beantwoorden de voorgestelde oplossingen aan de daaraan te stellen randvoorwaarden? En wat houden die randvoorwaarden dan precies in? Deze vragen worden tijdens het congres niet alleen besproken vanuit juridisch, maar ook vanuit een breed organisatorisch, bestuurlijk en historisch perspectief. Het doel is om na te gaan of en in hoeverre de huidige juridisch-administratieve voorwaarden in de bouw nog voldoende voorzien in de behoeften van deze tijd. Wellicht moeten zij worden aangepast of aangevuld met een of meer nieuwe voorwaarden om nieuwe ontwikkelingen en oplossingen te faciliteren? In het verlengde hiervan zou er zelfs over kunnen worden nagedacht of eventueel een stelselwijziging nodig is – te denken valt aan een coherente set van standaardvoorwaarden, vergelijkbaar met de NEC contracten – en hoe die stelselwijziging dan het beste tot stand zou kunnen worden gebracht.

In de aanloop naar het congres verschijnt deze zomer een themanummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht waarin prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen een probleemanalyse, een begin van een toetsingskader en een eerste evaluatie geeft van de verschillende oplossingen die de afgelopen tijd zijn ontwikkeld. Een aantal van deze oplossingen wordt door gerenommeerde auteurs (mr. R.G.T. (Rob) Bleeker, mr. A.M.B. (Andrea) Chao, mr. G.J. (Georg) Huith, mr. A.G.J. (Arent) van Wassenaer) in dit themanummer vervolgens verder uitgewerkt. Het themanummer wordt afgesloten met een voorstel voor een routekaart waarin een coherente aanpak van de uitdagingen in het bouwcontractenrecht voor de toekomst wordt bepleit, opgesteld door prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman en prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen. Tijdens het congres zal ook dit voorstel voor een routekaart worden besproken.
Het themanummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht is het studiemateriaal voor dit congres. Indien u een papieren exemplaar bestelt, krijgt u het themanummer toegestuurd tegen de genoemde kosten.

In de komende maanden zal meer informatie over het congres verschijnen, hou het Tijdschrift voor Bouwrecht en onze nieuwsbrieven in de gaten en reserveer de datum vast in uw agenda!

Deze bijeenkomst wordt tevens fysiek in de zaal aangeboden. Indien u de bijeenkomst fysiek wilt bijwonen dan kunt u zich aanmelden via deze link.

Voor het volledige programma en inschrijven zie: https://www.ibr.nl/onderwijs/privaatrecht-onderwijs/congres-naar-een-coherent-en-toekomstbestendig-stelsel-van-juridisch-administratieve-voorwaarden-in-de-bouw-voorstel-voor-een-routekaart/ 


Programma

Woensdag 22 september 2021, 13:30 uur tot 18:00 uur

Binnenkort zal meer informatie over het programma beschikbaar komen.


13.30 - 15.30 uur inleiding
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 18.00 uur vervolg inleiding, vragen en afsluiting


Docent(en)

mr. R.G.T. Bleeker
advocaat Rozemond Advocaten te Amsterdam

Prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen
Hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam

mr. A.G.J. van Wassenaer
eigenaar The Faithful Goose | Projects with Impact

mr. A.M.B. Chao
Advocaat Simmons & Simmons LLP

mr. G.J. (Georg) Huith
Advocaat Croon Advocaten

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman
Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Bouwrecht
Cursustitel
Online Congres Naar een coherent en toekomstbestendig stelsel van juridisch-administratieve voorwaarden in de bouw: voorstel voor een routekaart
Type cursus
Online Cursus
Niveau
Verdieping
NOvA PO
4 punt(en)
Studie uren:
4
Adres

Online, real-time en interactief via chat

...

.. ..

Datum
Woensdag 22 september 2021
Prijs
€ 495,00
Cursusdagen
22-09-2021, 13:30 - 18:00