Cursusbank logo Onderwijs en Arbeidsrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
4
duratie1 dag
Capelle aan den IJssel
435,-

MRT 2023

30

Onderwijs en Arbeidsrecht

De rechtspositie van de werknemer in het onderwijs wijkt op meerdere onderdelen af van die van werknemers binnen het gewone arbeidsrecht. Ook binnen het onderwijs bestaan de nodige verschillen door het systeem van openbaar en bijzonder onderwijs. De arbeidsrechtelijke positie van werknemers in het onderwijs staat tijdens deze cursus centraal.

Het juridisch kader wordt neergezet: verschil openbaar en bijzonder onderwijs, systematiek van de regelgeving, de aard van de arbeidsverhoudingen en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Deze wet treedt op 1 januari 2020 in werking. Vervolgens wordt de cursist wegwijs gemaakt in wat de verschillende CAO’s voorschrijven over disciplinaire en ordemaatregelen. De betekenis van de Commissie van Beroep staat op het programma, er wordt ingegaan op de bijzonderheden bij ziekte in het onderwijs en de wetgeving op het gebied van gelijke behandeling wordt besproken. Ook de voor het onderwijs specifieke onderwerpen als bovenwettelijke uitkeringen en het Participatiefonds komen aan de orde.

Tijdens de cursus worden diverse casusposities besproken en gaan de docenten in op uw vragen.

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de cursist op de hoogte van de bijzonderheden van het arbeidsrecht in onderwijsland en weet de cursist, indien hij te maken krijgt met arbeidsrechtelijke kwesties in het onderwijs, waar hij in het bijzonder op moet letten en wat er in het onderwijs anders is geregeld dan in het gewone arbeidsrecht. De cursist kan na afloop van de cursus zelfstandig arbeidsrechtelijke kwesties behandelen en afhandelen.

VOOR WIE
De cursus is bedoeld voor de cursist die regelmatig te maken heeft met rechtspositionele vraagstukken in het onderwijs maar merkt dat zijn kennis op dit terrein tekortschiet, waardoor de cursist niet zelfstandig arbeidsrechtelijke kwesties in het onderwijs kan behandelen. Dit kunnen onder andere zijn: advocaten, rechtsbijstandsjuristen, arbeidsrechtjuristen, P&O-medewerkers, HRM-medewerkers, bestuursleden en directieleden werkzaam in het onderwijs.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.


Programma

Donderdag 30 maart 2023, 12:00 uur tot 16:45 uur

12.00 -12.30 Ontvangst met sandwiches en koffie, registratie en uitreiking documentatie 

 

12.30 - 13.30 Juridisch kader

– openbaar en bijzonder onderwijs

– systematiek van de regelgeving

– aard van de arbeidsverhoudingen

– Commissie van Beroep

 

13.30 - 14.30 Arbeidsverhouding in het onderwijs

– arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

– de onbevoegde docent

– arbeidsvoorwaarden

– schorsing als ordemaatregel

– disciplinaire maatregelen

– CAO’s: PO, VO, MBO en HBO

 

Mevrouw mr. J.W. Janse-Velema

 

14.30 - 14.45 Pauze

 

14.45 - 15.45 Vervolg Arbeidsverhouding in het onderwijs

– bijzonderheden ziekte en re-integratie

– beëindiging van de arbeidsovereenkomst

– ontslag om formatieve redenen

 

15.45 - 16.45 Ontslag en werkloosheid

– ontslag en werkloosheid: transitievergoeding, afwijkende voorziening i.p.v. transitievergoeding (art. 7:673b BW), WW-uitkering, bovenwettelijke uitkeringen, (anti)cumulatie, loonsuppletie, garantie-uitkering, eigenrisicodragerschap (ERD), Participatiefonds, controle sollicitatieplicht, re-integratieplicht (art. 72a WW)

– Wet normering topinkomens (WNT)

 

De heer mr. drs. J.P. Dikker

 

16.45 Afsluiting

 

 


Docent(en)

Mr. drs. J.P. Dikker
advocaat bij Smithuijsen Winters & De Vries te Hoofddorp

Mw. mr. J.W. Janse-Velema
advocaat bij Verus te Woerden


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Arbeidsrecht & HRM
Cursustitel
Onderwijs en Arbeidsrecht
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
4 punt(en)
Studie uren:
4
Adres

NH Hotel Capelle aan den IJssel

Barbizonlaan 2

2908 MA Capelle aan den IJssel

Datum
Donderdag 30 maart 2023
Prijs
€ 435,00
Cursusdagen
30-03-2023, 12:00 - 16:45