Cursusbank logo Onderwijs en Arbeidsrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
4
duratie1 dag
Zwolle
395,-

Apr

09

Onderwijs en Arbeidsrecht

De normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs kan nog wel jaren duren. Zoals bekend wijkt de rechtspositie van de werknemer in het onderwijs op meerdere onderdelen af van die van werknemers binnen het gewone arbeidsrecht. Ook binnen het onderwijs bestaan de nodige verschillen door het systeem van openbaar en bijzonder onderwijs. De arbeidsrechtelijke positie van werknemers in het onderwijs staat tijdens deze cursus centraal.
Het juridisch kader wordt neergezet: verschil openbaar en bijzonder onderwijs, systematiek van de regelgeving, de aard van de arbeidsverhoudingen en de wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Vervolgens wordt de cursist wegwijs gemaakt in wat de verschillende CAO’s voorschrijven over disciplinaire- en ordemaatregelen. De betekenis van de Commissie van Beroep na de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid staat op het programma, er wordt ingegaan op de bijzonderheden bij ziekte in het onderwijs en de wet gelijke behandeling wordt besproken. Ook de voor het onderwijs specifieke onderwerpen als bovenwettelijke uitkeringen en het Participatiefonds komen aan de orde.

Tijdens de cursus worden diverse casusposities besproken en gaan de docenten in op uw vragen.

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de cursist op de hoogte van de bijzonderheden van het arbeidsrecht in onderwijsland en weet de cursist, indien hij te maken krijgt met arbeidsrechtelijke kwesties in het onderwijs, waar hij in het bijzonder op moet letten en wat er in het onderwijs anders is geregeld dan in het gewone arbeidsrecht. De cursist kan na afloop van de cursus zelfstandig arbeidsrechtelijke kwesties behandelen en afhandelen.

VOOR WIE
De cursus is bedoeld voor de cursist die regelmatig te maken heeft met rechtspositionele vraagstukken in het onderwijs maar merkt dat zijn kennis op dit terrein tekort schiet, waardoor de cursist niet zelfstandig arbeidsrechtelijke kwesties in het onderwijs kan behandelen. Dit kunnen onder andere zijn: advocaten, rechtsbijstandsjuristen, arbeidsrechtjuristen, P&O-medewerkers, HRM-medewerkers, bestuursleden en directieleden werkzaam in het onderwijs.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.


Programma

Dinsdag 9 april 2019, 12:00 uur tot 16:45 uur

12.00 – 12.30 uur Ontvangst met sandwiches en koffie, registratie en uitreiking documentatie
12.30 – 13.30 uur Juridisch kader – verschil openbaar en bijzonder onderwijs – systematiek van de regelgeving – aard van de arbeidsverhoudingen – Commissie van Beroep – wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren
13.30 – 14.30 uur Arbeidsverhouding in het onderwijs – arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – arbeidsvoorwaarden – schorsing als ordemaatregel – CAO’s: PO, VO, MBO en HBO
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 15.45 uur
14.45 – 15.45 uur Vervolg Arbeidsverhouding in het onderwijs – bijzonderheden ziekte en re-integratie – beëindiging van de arbeidsovereenkomst – bovenwettelijke uitkering – bekostiging werkloosheidsuitkeringen – participatiefonds – actuele jurisprudentie WWZ in het onderwijs
15.45 – 16.45 uur Gelijke behandeling – toepasselijke wet- en regelgeving – uitspraken College voor de Rechten van de Mens – de onbevoegde docent Mr. drs. J.P. Dikker
16.45 uur Afsluiting

 


Docent(en)

Mr. drs. J.P. Dikker
Advocaat advocaat bij SWDV advocaten te Haarlem en Hoofddorp


Details

Cursusaanbieder
Instituut voor Arbeidsrecht & HRM
Cursustitel
Onderwijs en Arbeidsrecht
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Verdieping
NOvA PO
4 punt(en)
Adres

Bilderberg Grand Hotel Wientjes

Stationsweg 7

8011 CZ Zwolle

Datum
Dinsdag 9 april 2019
Prijs
€ 395,00
Cursusdagen
09-04-2019, 12:00 - 16:45