Cursusbank logo Cursussen ondernemingsrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Beroep

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

In het ondernemingsrecht wordt een kader geschept, en hierdoor de grenzen, waarbinnen de voor de onderneming gestelde doelen gerealiseerd dienen te worden. Hierbij geldt niet alleen de wetgeving, maar ook de onderneming zelf stelt deze grenzen op.

 

Ondernemingsrecht is een rechtsgebied dat overwegend samenvalt met boeken 2, 6 en 7 Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel. Deze dienen voornamelijk voor de bescherming van de rechtspositie van de ondernemingen. Hierbij kan men denken aan de oprichting van een onderneming, aandelenemissies en fusies, het opstellen van contracten, rechtsbijstand in handelsconflicten, fiscale zaken en incasso.

Het ondernemingsrecht wordt vaak nog onderverdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat dan alleen over de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Het rechtspersonenrecht is veel ruimer en gaat over alle rechtspersonen, waaronder dus ook de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap.

Wat de meest geschikte structuur is voor een onderneming is afhankelijk van het soort onderneming dat men wil gaan voeren. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm brengt veel juridische en economische gevolgen teweeg. Het is daarom van belang voor een onderneming om vooraf zicht te hebben op de voor- en nadelen van haar keuze. Door zich te laten adviseren door een specialist in ondernemingsrecht kunnen onaangename verrassingen voorkomen worden.

Indien de onderneming wilt gaan starten heeft men de keuze tussen een aantal diverse juridische structuren. Om te zorgen dat de onderneming net als een natuurlijk persoon juridisch geldige handelingen kan verrichten (zoals het sluiten van contracten of het hebben van eigendom) zal de onderneming een rechtspersoonlijkheid moeten hebben. Zo zijn er vennootschappen, de besloten vennootschap, de naamloze vennootschap, de eenmanszaak en de VOF.

Advocaten gespecialiseerd in het ondernemingsrecht weten de weg in de regels van het ondernemingsrecht en staan de onderneming bij, adviseren en begeleiden bij alle problemen betreffende ondernemingsrecht. Hier kan het gaan om:

 • fusies en overnames;
 • de keuze van de ondernemingsvorm;
 • het oprichten en vestigen van vennootschappen;
 • geschillen tussen aandeelhouders;
 • specifieke problemen binnen familievennootschappen;
 • het opzetten van personenvennootschappen (maatschap/V.O.F.);
 • het opstellen van contracten en algemene voorwaarden;
 • aansprakelijkstelling en schadeclaims;
 • fiscale kwesties;
 • huur of verhuur van bedrijfsruimte;
 • geschillen met werknemers;
 • incasso’s;
 • faillissementen;
 • concurrentie en mededinging;
 • enz.

In het ondernemingsrecht wordt met drie begrippen gewerkt:

 1. beroep: iedere maatschappelijke werkkring waarmee een persoon inkomen verwerft
 2. bedrijf: het zelfstanding, regelmatig en openlijk optreden in een zekere kwaliteit van een persoon
 3. onderneming: verzamelbegrip voor een of meerdere bedrijven die naar buiten toe in een bepaalde juridische vorm als eenheid optreden.

Ondernemingsrecht

In Nederland is het ondernemingsrecht een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met rechtspersonen en dan toegespitst op bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen. De stichting valt daar veelal buiten.

79 resultaten

Sorteer op:

Deze cursus is bestemd voor ervaren familierechtadvocaten, die met de meer complexe zaken te maken hebben. Op een zeer interactieve en toegankelijke manier krijgt u inzicht in waarom waardering en fiscaliteit niet zonder elkaar kunnen. Door...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Apeldoorn

375,-

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen is een van de centrale en actuele thema's van het ondernemingsrecht. Met name door het voortgaande corporate governance debat en nieuwe wetgeving (Wet Flex-BV, Wet Bestuur en...
punt

NOvA PO: 5 punten

punt

KNB: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Nieuwegein

495,-

Bestuurszelfstandigheid is een van de kernwaarden in het Nederlandse vennootschapsrecht. Hoe verhoudt zich dat tot het feit dat bestuurders van vennootschappen dienen te handelen in het belang van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming? ...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

280,-

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
punt

NOvA PO: 2 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Webinar

125,-

SamenvattingDe belangrijkste leerstukken betreffende de vestiging van aansprakelijkheden en de aard en omvang van de schade. Uiteraard gebaseerd op de actuele stand van de jurisprudentie en literatuur. Door bespreking van korte casus krijg je...
punt

NOvA PO: 12 punten

tijdsduur

2 dagen

lokatie

Utrecht

865,-

Weet u dat elk kantoor verplicht is om kantoorbeleid te hebben conform WWFT, wat de vereisten zijn en waar u op moet letten? Bent u ervan op de hoogte dat uw kantoorbeleid jaarlijks een update moet ondergaan? Kent u de verschillende...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

280,-

Wilt u betere contracten opstellen en beoordelen? Leer de do’s and don’ts bij het opstellen van contractclausules. Het kunnen schrijven van een effectief contract is zeer waardevol. Een functioneel contract ondersteunt de achterliggende...
punt

NOvA PO: 15 punten

punt

KNB: 15 punten

tijdsduur

2 dagen

lokatie

Amsterdam

1.495,-

Boom juridisch Opleidingen | Webinars Ondernemingsrecht   In 60 minuten bent u weer op de hoogte van de recente jurisprudentie op het gebied van het ondernemingsrecht.  
punt

NOvA PO: 1 punt

tijdsduur

1 dag

lokatie

Webinar

75,-

Bent u op de hoogte van de gevolgen van de baanbrekende Hoge Raad-arresten met betrekking tot de maatschap, VOF en CV?  Hoe werkt deze rechtspraak door in de praktijk? En heeft u al kennis genomen van de voorstellen van de commissie van...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

320,-

Programma:Effectief fusies en overnames begeleiden.De ontwikkelingen buitelen over elkaar heen en grote kans is groot dat u overnames begeleidt of gaat begeleiden:lage rentestanden en een vlucht van institutionele beleggers naar alternatieve...
punt

NOvA PO: 10 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Zeist

1,-

pijlStart