Cursusbank logo Cursussen ondernemingsrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Beroep

Meer

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

In het ondernemingsrecht wordt een kader geschept, en hierdoor de grenzen, waarbinnen de voor de onderneming gestelde doelen gerealiseerd dienen te worden. Hierbij geldt niet alleen de wetgeving, maar ook de onderneming zelf stelt deze grenzen op.

 

Ondernemingsrecht is een rechtsgebied dat overwegend samenvalt met boeken 2, 6 en 7 Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel. Deze dienen voornamelijk voor de bescherming van de rechtspositie van de ondernemingen. Hierbij kan men denken aan de oprichting van een onderneming, aandelenemissies en fusies, het opstellen van contracten, rechtsbijstand in handelsconflicten, fiscale zaken en incasso.

Het ondernemingsrecht wordt vaak nog onderverdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat dan alleen over de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Het rechtspersonenrecht is veel ruimer en gaat over alle rechtspersonen, waaronder dus ook de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap.

Wat de meest geschikte structuur is voor een onderneming is afhankelijk van het soort onderneming dat men wil gaan voeren. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm brengt veel juridische en economische gevolgen teweeg. Het is daarom van belang voor een onderneming om vooraf zicht te hebben op de voor- en nadelen van haar keuze. Door zich te laten adviseren door een specialist in ondernemingsrecht kunnen onaangename verrassingen voorkomen worden.

Indien de onderneming wilt gaan starten heeft men de keuze tussen een aantal diverse juridische structuren. Om te zorgen dat de onderneming net als een natuurlijk persoon juridisch geldige handelingen kan verrichten (zoals het sluiten van contracten of het hebben van eigendom) zal de onderneming een rechtspersoonlijkheid moeten hebben. Zo zijn er vennootschappen, de besloten vennootschap, de naamloze vennootschap, de eenmanszaak en de VOF.

Advocaten gespecialiseerd in het ondernemingsrecht weten de weg in de regels van het ondernemingsrecht en staan de onderneming bij, adviseren en begeleiden bij alle problemen betreffende ondernemingsrecht. Hier kan het gaan om:

 • fusies en overnames;
 • de keuze van de ondernemingsvorm;
 • het oprichten en vestigen van vennootschappen;
 • geschillen tussen aandeelhouders;
 • specifieke problemen binnen familievennootschappen;
 • het opzetten van personenvennootschappen (maatschap/V.O.F.);
 • het opstellen van contracten en algemene voorwaarden;
 • aansprakelijkstelling en schadeclaims;
 • fiscale kwesties;
 • huur of verhuur van bedrijfsruimte;
 • geschillen met werknemers;
 • incasso’s;
 • faillissementen;
 • concurrentie en mededinging;
 • enz.

In het ondernemingsrecht wordt met drie begrippen gewerkt:

 1. beroep: iedere maatschappelijke werkkring waarmee een persoon inkomen verwerft
 2. bedrijf: het zelfstanding, regelmatig en openlijk optreden in een zekere kwaliteit van een persoon
 3. onderneming: verzamelbegrip voor een of meerdere bedrijven die naar buiten toe in een bepaalde juridische vorm als eenheid optreden.

Ondernemingsrecht

In Nederland is het ondernemingsrecht een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met rechtspersonen en dan toegespitst op bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen. De stichting valt daar veelal buiten.

35 resultaten

Sorteer op:

Sinds de verandering van het arbeidsrecht in 2015 zijn praktijk en rechtspraak bezig onduidelijkheden duidelijk te krijgen en de nieuwe regels in de praktijk goed toe te passen. Het arbeidsrecht van 2015 blijkt geen rustig bezit: er zijn al...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Nieuwegein

595,-

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen is een van de centrale en actuele thema's van het ondernemingsrecht. Met name door het voortgaande corporate governance debat en nieuwe wetgeving (Wet Flex-BV, Wet Bestuur en...
punt

NOvA PO: 5 punten

punt

KNB: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam

495,-

SamenvattingOp het gebied van het aanbestedingsrecht hebben in de afgelopen jaren ingrijpende wijzigingen plaatsgevonden. Er bestaan nu een aantal aanbestedingsprocedures met elk verschillende selectie-eisen en gunningscriteria De keuze voor...
punt

NOvA PO: 10 punten

tijdsduur

2 dagen

lokatie

Utrecht

865,-

Mr. G. te Winkel (advocaat Jones Day) zal tijdens dit college de invloed van de jurisprudentie van de Ondernemingskamer op het ondernemingsrecht behandelen.Dr. R.H. van het Kaar (senior onderzoeker Hugo Sinzheimer Instituut) zal tijdens dit...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Waardenburg

425,-

In deze cursus zal prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht, partner Baker TillyBerk, accountancy en belastingadvieskantoor) de meest prangende actualiteiten...
punt

NOvA PO: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Waardenburg

395,-

SamenvattingKorte omschrijving van de cursus.In veel samenwerkingsverbanden, zoals in franchise- en distributieovereenkomsten, speelt het mededingingsrecht een belangrijke rol. Niet-naleving van deze regels kan grote consequenties tot gevolg...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

549,-

Er is veel beweging in de detailhandelssector. Nieuwe vormen van detailhandel, zoals internet-winkelen, komen op en de behoeften van de consument zijn steeds meer gericht op beleving, efficiëntie en gemak. De leegstand neemt toe, onder...
punt

NOvA PO: 5 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

595,-

Het CPO heeft in samenwerking met Sdu «JOR» bijeenkomsten ontwikkeld. Deze studiedag biedt u de kans uw kennis van het insolventie-, financierings- en zekerhedenrecht op een effectieve en efficiënte wijze te verrijken met de...
punt

NOvA PO: 4 punten

punt

KNB: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam

700,-

Cur­sus Fi­nan­ci­eel Toe­zicht­recht mo­du­le 1- don­der­dag 7 juni 2018 - NIEUW! De nieuwe Payment Services Directive 2 brengt nieuwe regels voor de betaalmarkten, ook voor de innovatieve...
tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam

350,-

De docenten richten zich op de problemen die zich in de praktijk veelvuldig voordoen bij de financiering van ondernemingen in het MKB. Aan de hand van recente jurisprudentie en voorbeelden uit de praktijk komen actuele ontwikkelingen met betrekking...
punt

NOvA PO: 12 punten

punt

KNB: 12 punten

tijdsduur

2 dagen

lokatie

Utrecht

1.065,-

pijlStart