Cursusbank logo Cursussen ondernemingsrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Beroep

Meer

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

In het ondernemingsrecht wordt een kader geschept, en hierdoor de grenzen, waarbinnen de voor de onderneming gestelde doelen gerealiseerd dienen te worden. Hierbij geldt niet alleen de wetgeving, maar ook de onderneming zelf stelt deze grenzen op.

 

Ondernemingsrecht is een rechtsgebied dat overwegend samenvalt met boeken 2, 6 en 7 Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel. Deze dienen voornamelijk voor de bescherming van de rechtspositie van de ondernemingen. Hierbij kan men denken aan de oprichting van een onderneming, aandelenemissies en fusies, het opstellen van contracten, rechtsbijstand in handelsconflicten, fiscale zaken en incasso.

Het ondernemingsrecht wordt vaak nog onderverdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat dan alleen over de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Het rechtspersonenrecht is veel ruimer en gaat over alle rechtspersonen, waaronder dus ook de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap.

Wat de meest geschikte structuur is voor een onderneming is afhankelijk van het soort onderneming dat men wil gaan voeren. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm brengt veel juridische en economische gevolgen teweeg. Het is daarom van belang voor een onderneming om vooraf zicht te hebben op de voor- en nadelen van haar keuze. Door zich te laten adviseren door een specialist in ondernemingsrecht kunnen onaangename verrassingen voorkomen worden.

Indien de onderneming wilt gaan starten heeft men de keuze tussen een aantal diverse juridische structuren. Om te zorgen dat de onderneming net als een natuurlijk persoon juridisch geldige handelingen kan verrichten (zoals het sluiten van contracten of het hebben van eigendom) zal de onderneming een rechtspersoonlijkheid moeten hebben. Zo zijn er vennootschappen, de besloten vennootschap, de naamloze vennootschap, de eenmanszaak en de VOF.

Advocaten gespecialiseerd in het ondernemingsrecht weten de weg in de regels van het ondernemingsrecht en staan de onderneming bij, adviseren en begeleiden bij alle problemen betreffende ondernemingsrecht. Hier kan het gaan om:

 • fusies en overnames;
 • de keuze van de ondernemingsvorm;
 • het oprichten en vestigen van vennootschappen;
 • geschillen tussen aandeelhouders;
 • specifieke problemen binnen familievennootschappen;
 • het opzetten van personenvennootschappen (maatschap/V.O.F.);
 • het opstellen van contracten en algemene voorwaarden;
 • aansprakelijkstelling en schadeclaims;
 • fiscale kwesties;
 • huur of verhuur van bedrijfsruimte;
 • geschillen met werknemers;
 • incasso’s;
 • faillissementen;
 • concurrentie en mededinging;
 • enz.

In het ondernemingsrecht wordt met drie begrippen gewerkt:

 1. beroep: iedere maatschappelijke werkkring waarmee een persoon inkomen verwerft
 2. bedrijf: het zelfstanding, regelmatig en openlijk optreden in een zekere kwaliteit van een persoon
 3. onderneming: verzamelbegrip voor een of meerdere bedrijven die naar buiten toe in een bepaalde juridische vorm als eenheid optreden.

Ondernemingsrecht

In Nederland is het ondernemingsrecht een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met rechtspersonen en dan toegespitst op bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen. De stichting valt daar veelal buiten.

74 resultaten

Sorteer op:

Resultaat na de cursus:U weet bestuurders en moedervennootschappen effectief aan te sprekenU beschermt uw bestuurders (en commissarissen) op niveauU kent de relevante regels zowel in als buiten faillissementU kunt decharge en vrijwaringen op...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Zeist

495,-

‘Legal English in contracten, gebruik en misbruik Anglo-Amerikaanse juridische termen in Engelstalige contracten’ is een praktische handleiding voor het interpreteren van Anglo-Amerikaans juridisch vocabulaire dat onbedoeld is ‘geïmporteerd’...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Thuisstudie

185,-

Deel 2 van de juridische nascholing Vermogensdelicten richt zich op drie specifieke delicten die in tijden van economische crisis frequent voorkomen. In de gepubliceerde rechtspraak is zichtbaar dat de delicten van omkoping en faillissementsfraude...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Thuisstudie

185,-

Tegenwoordig komen advocaten steeds vaker met vermogensdelicten in aanraking. Onder meer door ons uitgebreide toeslagenstelsel en de moeilijkheden die bij de controle daarvan komen kijken, is in de piket de kans op een klassieke winkeldiefstal...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Thuisstudie

185,-

Resultaat na de cursus:U weet bestuurders en moedervennootschappen effectief aan te sprekenU beschermt uw bestuurders (en commissarissen) op niveauU kent de relevante regels zowel in als buiten faillissementU kunt decharge en vrijwaringen op...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Zeist

395,-

Deze cursus betreft de belangrijkste juridische vraagstukken in een franchiserelatie. De kenmerkende juridische elementen van een franchisecontract worden besproken, voorzien van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie. Een opfriscursus voor iedereen...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Thuisstudie

185,-

Nov

20
Het mededingingsrecht is voor ondernemingen een niet meer weg te denken rechtsgebied. De mededingingswet stelt immers grenzen aan het gedrag van ondernemingen, alleen of in afstemming met anderen, bijvoorbeeld distributieovereenkomsten. Voor...
punt

NOvA PO: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Thuisstudie

185,-

Het Financieel strafrecht, dat ziet op de strafrechtelijke handhaving van de financiële wet en regelgeving, omvat een breed terrein. De cursus ‘Actualiteiten Financieel strafrecht’ behandelt de recente ontwikkelingen in jurisprudentie en...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Rotterdam

395,-

Na het volgen van deze cursus kan de cursist:Bij zijn cliënt aangeven wanneer de bank waarschijnlijk over zal gaan tot overboeking naar bijzonder beheer Aangeven welke mogelijkheden er zijn om dit zo lang mogelijk te voorkomen Aangeven wat...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Zeist

495,-

Het opzetten, inrichten en onderhouden van fondsen vereist zowel juridische als fiscale expertise. Daarbij spelen van oudsher civielrechtelijke en fiscale aspecten een rol, maar tegenwoordig is mede van groot belang het toezichtrechtelijk kader,...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam

495,-

pijlStart