Cursusbank logo Omgaan met cliënten met psychiatrische problemen (SHV module 4)

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

duratie1 dag
Veenendaal
450,-

Apr

09

Omgaan met cliënten met psychiatrische problemen (SHV module 4)

Accreditatie / PE punten

 • BPBI 5 punten
 • Kiwa NEN 5 punten

  Kennis
 • NBPB 5 lesuren
 • VeWeVe

  geaccrediteerd t.b.v. beschermingsbewindvoerder en curatoren (C B)
 • Wsnp 5 punten

  Vakinhoudelijk
 • Registerplein (in aanvraag)

KENNIS & VAARDIGHEDEN - Doel van de cursus is om uw theoretische kennis en vaardigheden ten aanzien van het omgaan met cliënten met psychiatrische problemen te vergroten.

Toename van psychiatrische problematiek
Medewerkers van schuldhulpverlening, beschermingsbewind, sociaal werk en woningcorporaties, krijgen in hun werk in toenemende mate te maken met cliënten met psychiatrische problematiek. Mede ten gevolge van alle veranderingen in het sociale domein zijn cliënten met psychische kwetsbaarheid steeds vaker onderdeel van hun praktijk. Dit is een nieuw perspectief. Vanuit dit perspectief wordt een nieuwe en andere manier van werken gevraagd ten aanzien van deze doelgroep.

Contact maken en aansluiten bij de eigen kracht van cliënten
Ervaringsdeskundigen met een psychische kwetsbaarheid geven nadrukkelijk aan dat zij de klachten en de ziekteverschijnselen wel hebben maar het niet zijn. Het is, volgens hen, steeds van groot belang de context en de vier levensgebieden (sociaal, maatschappelijk, individueel en lichamelijk) daarbij te betrekken. Mensen met psychiatrische problemen presenteren hun klachten vaak op één niveau, terwijl de mogelijkheid voor het inzetten van een interventie juist op een ander niveau, bijvoorbeeld leren omgaan met financiën, zou kunnen of moeten liggen. Tijdens de cursus oefent u hiermee.

Werkwijze
Naast het behandelen van theorie zal worden gewerkt met praktische oefeningen door middel van het rollenspel op basis van actuele casuïstiek. Er wordt aangesloten bij de persoonlijke ervaringen van de professional in relatie tot het werken met cliënten. De praktische toepassing van het geleerde staat hierbij centraal. Het doel van deze training is praktisch oefenen en leren van elkaar. De oefeningen zijn kort om de theorie zoveel te kunnen laten beklijven en ook zoveel mogelijk collega’s uit het vak aan het werk te zien. In de oefeningen starten we vanuit de ervaring van de deelnemers. Vervolgens wordt samen met de groep gereflecteerd op de ervaringen.

Wat weet en kunt u na afloop van deze cursusmodule:
Deelnemers leren hun theoretische kennis en vaardigheden ten aanzien van complex gedrag en de communicatie met mensen met (chronische) psychische kwetsbaarheid te vergroten.

 • De deelnemer kan complex en soms onaangepast gedrag herkennen en taxeren en de relatie leggen met psychiatrische problemen van de cliënt.
 • De deelnemer is na de cursus in staat tot het voeren van gesprekken met cliënten met psychiatrische problemen. Onder begeleiding van de trainer heeft de deelnemer geoefend.
 • De deelnemer is zich bewust hoe om te gaan met professionele en persoonlijke grenzen en hoe daarop te reflecteren

Met Blended learning
Voor een optimaal leerresultaat krijgt u als deelnemer aan de cursus tevens toegang tot een besloten online leeromgeving (Blended learning). Hier vindt u (extra) lesmaterialen als aanvulling op de bijeenkomsten, zoals filmpjes, artikelen en verwijzingen naar boeken. De informatie is eenvoudig en op elk gewenst moment te bestuderen. Dit maakt het leren flexibel en afwisselend.

De voordelen van blended learning:

 • Beter leerrendement van de bijeenkomsten door online voorbereiding
 • Flexibiliteit in uw leermoment
 • Extra tools & tips
 • Kennis borgen na afloop van de bijeenkomst.
 • Online vragen kunnen stellen aan de docent

Stuur uw praktijkvragen in
Wij nodigen u uit om uiterlijk één week voor de cursusdatum uw praktijkvragen in te sturen. Deze worden dan tijdens deze cursus, voor zover mogelijk, behandeld door de docenten. U kunt uw vragen sturen naar: klantenservice(@)kerckebosch.nl.

Verdiepingscursus Schuldhulpverlening
Praktische cursus met handvatten voor alledaagse problemen in de schuldhulpverlening
Voor uw persoonlijke effectiviteit als professional werkzaam in de schuldhulpverlening of betrokken bij financiële hulpverlening, is het belangrijk uw kennis en vaardigheden te onderhouden, aan te scherpen en te vergroten. Om te voorzien in uw behoefte aan praktische informatie organiseert Studiecentrum Kerckebosch een uitdagende verdiepingscursus. De cursus bestaat uit twaalf modules, die u zowel afzonderlijk als in combinatie kunt volgen. U kunt een aantal modules zowel in het voor- en najaar volgen en sommige modules alleen in het voor - of najaar.

Bekijk het volledige aanbod op agenda/zorg-welzijn.
De cursussen die binnen de verdiepingscursus vallen zijn aangegeven met de tekst 'SHV module (cijfer)'.

Bestemd voor

Het leertraject ‘Omgaan met mensen met psychiatrische problemen’ is specifiek voor medewerkers van schuldhulpverlening, beschermingsbewind, maatschappelijke dienstverlening en woningcorporaties ontwikkeld. De cursus richt zich op verruiming van theoretische kennis en vaardigheden ten aanzien van complex gedrag en de communicatie met mensen met (chronische) psychische kwetsbaarheid.

Deze cursussen zijn speciaal ontwikkeld voor (medewerkers van):

 • Schuldhulpverlening bij gemeenten
 • Bureaus Schuldhulpverlening
 • Beschermingsbewindvoerders (m.u.v. module 2)
 • Bureaus voor inkomensbeheer
 • Kredietbanken
 • Wsnp-bewindvoerders (modules 5 en 8)

Incompany:
Deze modules kunnen wij ook incompany voor u organiseren en indien gewenst op maat maken. Een incompany cursus is interessant vanaf 10 deelnemers. Stuur voor meer informatie een e-mail aan de klantenservice: klantenservice(@)kerckebosch.nl.

Sprekers

 • drs. Sjaak Boon
  Senior adviseur en trainer
  ONDERBOVEN, de kracht van eigen oplossingen
 • Gerard van der Laan

Programma

Dinsdag 9 april 2019, 9:30 uur tot 16:15 uur
09:30 - 10:00
Ontvangst met koffie/thee, registratie deelnemers
10:00 - 11:00
Inleiding psychiatrie in het algemeen
 • Persoonlijke ervaringen van de professional
 • Werken met cliënten met psychiatrische problematiek-
 • Wat is de huidige context en wat zijn de ervaringen van ervaringsdeskundigen?
 • Organisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in Nederland
11:00 - 11:15
Koffie/theepauze
11:15 - 12:15
Verwardheid en psychose: de realiteit anders ervaren
 • Theorie en achtergrond van dit toestandsbeeld; ontstaan en oorzaken
 • Epidemiologie: hoe vaak komt het voor?
 • Symptomen: hallucinaties en wanen. Soorten wanen en hallucinaties. Positieve en negatieve symptomen
 • Hoe maak je contact en verwijs je op een goede manier? Oefenen
 • Reddersdriehoek: hoe sluit je aan bij de eigen kracht van cliënten?
12:15 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:00
Stemmingsproblematiek, depressie en suïcidaal gedrag
 • Theorie en achtergrond van dit toestandsbeeld: ontstaan, oorzaak van depressie
 • Epidemiologie: hoe vaak en bij wie komt het voor?
 • Symptomen: verschil sombere stemming en diepe depressie; lichamelijke symptomen
 • Hoe maak je contact? Oefenen
 • Reddersdriehoek: hoe sluit je aan bij de eigen kracht van cliënten?
14:00 - 15:00
Persoonlijkheidsstoornissen
 • Theorie en achtergrond van dit toestandsbeeld. Voorbeeld: borderline stoornis en de narcistische stoornis
 • Epidemiologie: hoe vaak komt het voor?
 • Symptomen: verschil persoonlijkheidsstoornis ten opzichte van andere psychiatrische stoornissen
 • Hoe maak en onderhoud je contact? Oefenen
 • Reddersdriehoek: hoe sluit je aan bij de eigen kracht van cliënten?
15:00 - 15:15
Koffie- en theepauze
15:15 - 16:15
Wat is de behoefte aan ondersteuning van de doelgroep?

Praktisch oefenen met acteur (op basis van vrijwilligheid). De verschillende gespreksvaardigheden die helpend zijn bij de verschillende beelden, worden in de middag met elkaar en met de acteur geoefend.

16:15
Gelegenheid tot stellen van overgebleven vragen

Docent(en)

drs. Sjaak Boon
Senior Adviseur en Trainer ONDERBOVEN, de kracht van eigen oplossingen Oprichter Bureau Boon

Gerard van der Laan
Acteur Stichting Raakvlak Trainingsacteur sinds 1980. Het gebruiken van uitgespeelde beroepssituaties in trainingen gecombineerd met theorie en reflectie is voor mij de ideale werkvorm bij trainingen waar het om communicatie gaat. Bovendien is het acteren van tegenrollen voor mij en voor de deelnemers naast leerzaam ook erg leuk.


Details

Cursusaanbieder
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Cursustitel
Omgaan met cliënten met psychiatrische problemen (SHV module 4)
Type cursus
Klassikaal
Niveau
N.v.t.
Studie uren:
7
Adres

Van der Valk Hotel Veenendaal

Bastion 73

3905 NJ Veenendaal

Datum
Dinsdag 9 april 2019
Prijs
€ 450,00
Cursusdagen
09-04-2019, 09:30 - 16:15