Cursusbank logo Cursussen voor notarissen

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Uw zoekopdracht

Van:
Tot:

Verwijder zoekopdracht

Extra zoekfilters

Kennisgebieden

Meer

Type cursus

Beroep

Meer

Punten

tot

Prijs

tot

Cursusaanbieders

Meer

Sprekers

Meer

Een notaris heeft de exclusieve bevoegdheid vanuit de wet om op de bovengenoemde rechtsgebieden een authentieke akte te kunnen opstellen en te kunnen verlijden. Een aantal voorbeelden van deze aktes zijn huwelijkse voorwaarden, oprichting van rechtspersonen en levering van een onroerende zaak. Notarieel recht is een specialisatie binnen de studie rechtsgeleerdheid. Als deze studie gevolgd is is dit een voorbereiding op het vak notaris. Een notaris stelt aktes op omdat de wet deze bevoegdheid toekent aan de notaris of omdat iemand of een partij dit verlangt van de notaris.

Een notaris is lid van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) en staat onder toezicht van het Bureau Financieel Toezicht en onder tuchtrechtelijk toezicht van de Kamer van Toezicht. Een notaris heeft de bevoegdheid verkregen bij wet om authentieke aktes op te maken op het gebied van onder andere:

  • Personen- en familierecht, zoals testamenten, huwelijkse voorwaarden, verklaring van erfrecht, echtscheidingsakten, et cetera.
  • Rechtspersonenrecht, zoals het opmaken van statutenwijzigingen, oprichtgingsakten, uitgifte van aandelen (emissie), akten van overdracht, et cetera.
  • Onroerendezaakrecht, zoals hypotheekakten, akten van levering, akten in het kader van openbare veiling, et cetera. 

Naast bovenstaande aktes kan iemand of een partij ook vragen om een akte in notariële vorm op te maken.

In de wet staat beschreven wanneer een tussenkomst van een notaris noodzakelijk is voor het opmaken van een akte. De notaris heeft dan ook verplichtingen waaraan hij zicht dient te houden om zijn of haar positie te waarborgen. Het gaat hier dan om:

  • De specifieke kennis van een notaris en de adviserende rol die hij heeft in deze
  • Onafhankelijkheid van de notaris om zijn functie te kunnen vervullen. Deze is vergelijkbaar met de rechterlijke macht
  • Een notaris dient onpartijdig te zijn
  • De verplichting om partijen gedegen voor te lichten over de te verrichten rechtshandelingen die voortvloeien uit de aktes. Hiermee wordt voorkomen dat een notaris misbruik kan maken van zijn positie.
  • De wijze van opstellen, registreren en bewaren van aktes door een notaris. 

Een van de belangrijkste redenen voor het opstellen van een akte door een notaris is om partijen een grotere rechtszekerheid te geven. Een notariële akte geeft iemand of een partij een aanzienlijk sterkere positie in het bewijsrecht dan wanneer er sprake is van geen notariële akte ofwel een onderhandse akte of overeenkomst.

In diverse gevallen kan het zinvol zijn om een notariële akte op te stellen, ook al is dit niet vanuit de wet verplicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zakelijke overeenkomst waarin een betaling van een geldsom in voorkomt. Een van de grootste voordelen om deze zakelijke overeenkomst notarieel vast te leggen is de executoriale kracht van de akte. Als één van de partijen de afspraken die voortvloeien uit de akte niet nakomen, kan de andere partij direct beslag laten leggen op goederen van de partij die de afspraken niet nakomt. Dit in tegenstelling bij een onderhandse overeenkomst, hier zal eerst een procedure opgestart dienen te worden bij de rechter.

Notarieel recht

Het notarieel recht is een verwijzing naar de diverse rechtsgebieden waar een notaris in actief is. De voornaamste rechtsgebieden die hieronder vallen zijn personen- en familierecht, ondernemingsrecht en het goederenrecht.

38 resultaten

Sorteer op:

Tijdens de cursus Actualiteiten Verbintenissenrecht zullen onder meer Hoge Raad arresten worden besproken over mededelingsplichten en onderzoeksplichten, over prognoses bij franchiseovereenkomsten, over de uitleg van eenzijdige rechtshandelingen...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Nieuwegein

395,-

Deze inleidende cursus Erfrecht behandelt de basis van het Erfrecht aan de hand van zes blokken van twee uren. Daarbij komen niet alleen de belangrijkste materieelrechtelijke onderwerpen aan de orde, maar oefent u ook met toepassing in de praktijk....
punt

NOvA PO: 12 punten

tijdsduur

2 dagen

lokatie

Nieuwegein

990,-

In de masterclass ‘Retorische Intelligentie’ gaat u aan de slag met het aanscherpen van uw verbale intelligentie. Want u weet: in alles wat u doet in uw werk, is overtuigingskracht cruciaal. Niet alleen in de rechtszaal, maar ook bij de...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Nieuwegein

395,-

Non-conformiteitAllereerst wordt het onderwerp non-conformiteit behandeld. Het komt geregeld voor dat de koper van een woning of bedrijfspand na de levering van de gekochte zaak (aan hem) ontdekt dat er een gebrek is dat het gebruik van de zaak...
punt

NOvA PO: 4 punten

punt

KNB: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam

395,-

Bestemd voor: Notarissen, Kandidaat-notarissen en Estate planners   Een stappenplan met relevante IPR informatie   Sinds 17 augustus 2015 is het mogelijk dat u wordt gevraagd om een Europese verklaring van erfrecht op te stellen. Ook is het...
punt

NOvA PO: 6 punten

punt

KNB: 6 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Breukelen

795,-

Bestemd voor: (kandidaat-)notarissen. In deze cursus geven onze docenten u inzicht op welke onderdelen uw erfrechtelijke en huwelijksvermogensrechtelijke modellen aangepast moeten worden zodat ze actueel zijn. Bovendien bespreken zij aan de...
punt

NOvA PO: 4 punten

punt

KNB: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Utrecht

595,-

Voor goed begrip van het Contractenrecht is inzicht nodig in theorie en vooral praktijk. Aan de hand van de theorie wordt een aantal clausules besproken en toegespitst op de praktische toepassing in de praktijk. Er bestaan maar weinig opleidingen...
punt

NOvA PO: 4 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Zwolle

395,-

In de vijfde Summercourse Echtscheidingsrecht 2018 worden behandeld de vermogensrechtelijke en fiscale gevolgen van een echtscheiding, pensioen in eigen beheer alsmede de aanspraak en verplichting tot betalen / ontvangen van alimentatie. Wat...
punt

NOvA PO: 15 punten

tijdsduur

3 dagen

lokatie

Schiermonnikoog

1.485,-

Algemene ledenvergadering + jubileumevent in de ochtendIn de ochtend voorafgaand aan het wetenschappelijk congres vinden de algemene ledenvergadering + jubileumevent van de KNB plaats (start jubileumevent: 11:00 uur).Wetenschappelijk congresDe...
punt

KNB: 3 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Bussum

219,-

Le­zing Ac­tu­a­li­tei­ten Pen­si­oen­recht III Woens­dag 26 sep­tem­ber 2018 Le­zing 1 Om optimaal op de actualiteiten in te spelen wordt de inhoud van deze lezing later bepaald. Volgende...
punt

NOvA PO: 2 punten

tijdsduur

1 dag

lokatie

Amsterdam

230,-

pijlStart