Cursusbank logo Nieuwe wetgeving Aanpassing Fiscaal Kwalificatiebeleid Rechtsvormen (CV en FGR)

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
3
puntKNB:
3
duratie1 dag
Uw kantoor
495,-

Sep

02

Nieuwe wetgeving Aanpassing Fiscaal Kwalificatiebeleid Rechtsvormen (CV en FGR)

Grote gevolgen voor bestaande beleggings-, 'privacy'-structuren en familiefondsen
<strong>Het ter consultatie voorgelegde wetsvoorstel 'Fiscaal kwalificatiebeleid van de rechtsvormen CV en FGR’ heeft tot veel praktijkvragen geleid. De gevolgen voor bestaande beleggings-,'privacy'-structuren en familiefondsen zijn namelijk groot. De Minister lijkt haast te hebben met dit wetsvoorstel.</strong> <strong>Voor Nederlandse familiebedrijven, families en vermogende particulieren heeft dit belangrijke gevolgen:</strong> <strong>=&gt; een commanditaire vennootschap zal voortaan altijd transparant zijn voor Nederlandse fiscale doeleinden, d.w.z. niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting</strong> <strong>=&gt; familiefondsen, in de vorm van een fonds voor gemene rekening, zullen veelal niet meer als ‘open’ en daarmee belastingplichtig voor de VPB kwalificeren. Deze worden in de regel dan ook transparant.</strong> <strong>Bestaande beleggings- en ‘privacy’-structuren, waarbij gebruik wordt gemaakt van een open (VPB-plichtige) CV of FGR, moeten tegen het licht gehouden worden.</strong> <strong>In deze live online cursus krijgt u zowel van een notaris - Jan Willem Schenk - als van een fiscalist - Jeroen Peters - beiden van HVK Stevens, heldere uitleg over de betekenis van dit wetsvoorstel voor uw praktijk. Ook krijgt u inzichten over wat u uw klanten kunt adviseren.</strong>

Programma

Donderdag 2 september 2021, 14:00 uur tot 17:20 uur

13.45 uur Opening Zoom omgeving

14.00 uur Ter internetconsultatie neergelegde wetsvoorstel

 • Achtergrond. Wat is het probleem dat men poogt op te lossen c.q. tegen te gaan? Oorzaak ‘hybrid mismatches, maar ook ‘boxhoppen’, m.n. waar het de FGR betreft.
 • Wat geregeld in het wetsvoorstel?
 • CV voortaan altijd transparant, ongeacht wat er in de CV-overeenkomst is geregeld omtrent de toetreding en vervanging van vennoten. Hoe zat het daar ook weer eens mee?
 • FGR in familieverhoudingen zal veelal niet meer als OFGR kwalificeren.
 • Nieuwe regels voor naar buitenlands recht aangegane/opgerichte, in Nederland gevestigde, lichamen (waaronder doelvermogens, zie definitie in AWR);
 • Overgangsrecht voor OCV’s die hun positie als vennootschapsbelastingplichtige rechtsvorm kwijtraken;
 • Eindafrekening voor VPB, met doorschuifmogelijkheid
 • Eindafrekening in box 2 van de IB, met ruime doorschuifmogelijkheid (verschil met aandelenfusiefaciliteit van art. 4.41-1 jo. art. 3.55 Wet IB 2001)3.
 • Overdrachtsbelasting, dividendbelasting
 • Géén overgangsrecht voor andere situaties (bij FGR en buitenlandse rechtsvormen). Wat daaromtrent geregeld in de huidige wet- en regelgeving.
 • Wat opportunistische kansen, die wetsvoorstel wellicht zou kunnen bieden

14.30 uur Civiele en fiscale aspecten van commanditaire vennootschappen

 • Qua aangaan;
 • Eenmalige en doorlopende registratieverplichtingen bij het Handelsregister / UBO-register;
 • Verwerking van een belang als beherend en als commanditair vennoot in de jaarrekening van een bv;
 • Aansprakelijkheid van de beherende en commanditaire vennoot;
 • Hoe past wetsvoorstel in enige jaren geleden ter internetconsultatie neergelegde wetsvoorstel om personenvennootschappen rechtspersoonlijkheid te geven (de CVR en OVR)?

15.00 uur Korte pauze

15.10 uur Civiele en fiscale aspecten van fondsen voor gemene rekening

 • Qua aangaan;
 • Eenmalige en doorlopende registratieverplichtingen bij het Handelsregister / UBO-register;
 • Aansprakelijkheid van de beheerder, bewaarder en participanten;
 • Verwerking van een belang als participant in een FGR in de jaarrekening van een bv;

16.00 uur korte pauze

16.10 uur Jaarrekening-technische gevolgen

 • Jaarrekening-technische gevolgen van inbreng van een commanditaire participatie in een CV of een participatie in een FGR in een BV.
 • Wanneer deze ná oprichting van de BV (grotendeels) als agio wordt gestort, komt de volle waarde in het economische verkeer (“WEV”) dan terug in de eindbalans in de eerstvolgende te publiceren jaarrekening?

16.30 uur Alternatieven voor afscherming van het vermogen in een vennootschappelijke structuur

 • Buitenlandse structuur  -> Complex, kostbaar, kwetsbaar
 • Binnenlandse structuur
 • Biedt de CV nog kansen, maar dan op een andere plek in de structuur?
 • Hoe zit het met verplichtingen uit hoofde van het jaarrekeningenrecht?
 • Naar buitenlandse recht aangegane/opgerichte rechtsvormen, feitelijk bestuurd en geleid vanuit Nederland;
 • Wet op de formeel buitenlandse vennootschap
 • Buitenlandse rechtsvormen, die niet als kapitaalvennootschap kwalificeren en zich ook overigens hier niet hoeven te registreren, omdat ze géén onderneming drijven. Hoe zit het in dat kader met het incorporatiestelsel vs. het ‘siège réel’ systeem?
 • Mogelijkheden om een cv grensoverschrijdend om te zetten in een andere rechtsvorm, zoals een LLP naar Angelsaksich recht, een Kommanditgesellschaft auf Aktien (“KGaA“) naar Duits recht, een Commanditaire Vennootschap op Aandelen naar Curacaos recht, een Commanditaire Vennootschap op Aandelen (“Comm.VA/SCA“) naar Belgisch recht of een Société en Commandite par Actions (“SCA“) naar Luxemburgs recht.

17.20 uur Einde cursus


Docent(en)

mr. J.W. (Jan Willem) Schenk
Voordat hij zich aansloot bij HVK Legal was Jan Willem Schenk meer dan 21 jaar als notaris en juridisch professional werkzaam (en vanaf 2000 als partner) bij CMS, Baker & McKenzie en Van Doorne in Nederland. Jan Willem werkte van 1996 tot 1999 op Curaçao. Jan Willem heeft lange ervaring in het opzetten van internationale joint ventures, private equity deals, (grensoverschrijdende) fusies en herstructureringen van zowel nationale als internationale ondernemingen, werknemersparticipatieplannen en asset protection en privacy structuren voor vermogende families.

Jeroen Peters
Jeroen Peters


Details

Cursusaanbieder
Lexlumen
Cursustitel
Nieuwe wetgeving Aanpassing Fiscaal Kwalificatiebeleid Rechtsvormen (CV en FGR)
Type cursus
Klassikaal
Niveau
N.v.t.
NOvA PO
3 punt(en)
KNB
3 punt(en)
Adres

In-company

-

- Uw kantoor

Datum
Donderdag 2 september 2021
Prijs
€ 495,00
Cursusdagen
02-09-2021, 14:00 - 17:20