Cursusbank logo Nieuw: Basiscursus Bouwrecht

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOvA PO:
3
duratie1 dag
Breukelen
395,-

Apr

05

Nieuw: Basiscursus Bouwrecht

De belangrijkste kern in drie uur!

Deze cursus heeft een startgarantie

Bestemd voor: advocaat; bedrijfsjurist, Overheidsjurist

Bij het bouwen zijn veel actoren actief. Niet enkel is er een opdrachtgever en een aannemer betrokken. Veelvuldig is ook een architect, installateur en constructeur actief. Bij een klein bouwproject zijn snel 10 verschillende partijen betrokken. Bij een groot bouwproject loopt dat rustig op tot 100 verschillende partijen. Het bouwrecht heeft betrekking op al deze relaties. Het bouwrecht is een breed functioneel rechtsgebied binnen het recht.

De Basiscursus Bouwrecht is een inleidende cursus in het privaatrechtelijke bouwrecht. In de cursus wordt stilgestaan bij de uitvoering van het bouwproces. Hierbij worden de begrippen klassieke driehoek en innovatieve contracten betrokken, waarbij met enkele in de bouw  gebruikelijke algemene voorwaarden, zoals de UAV-gc 2005, UAV 2012 en de AVA 2013 een relatie wordt gelegd. Het bouwrecht vindt zijn basis in titel 12 van boek 7 BW, aanneming van werk. Geschillen worden vanwege de technische aspecten veelal beslecht door arbitrage. In beginsel is dit door de Raad van Arbitrage voor de Bouw. In de cursus komen voorts de onderwerpen bestek, bouwtijd, oplevering, korting/boete, verjaring & vervaltermijnen, opschorting, retentierecht, meerwerk, stelposten, richtprijs en opzegging van de overeenkomst langs.

 

Deze Basiscursus Bouwrecht geeft een kernachtige introductie in het civiele bouwrecht. Voor deze cursus is geen kennis van het bouwrecht nodig, wel wordt uitgegaan van een normale privaatrechtelijke bagage.

Deze cursus wordt gedoceerd door mr. ir. F.M. van Cassel - van Zeeland, advocaat. Hij heeft ruim 18 jaar ervaring in het bouwrecht, is oud-secretaris van de Raad van Arbitrage voor de Bouw en onder andere co-auteur van het handboek Bouwrecht in Kort bestek.


Programma

Vrijdag 5 april 2019, 13:30 uur tot 17:00 uur

13:00 – 13:30 uur
Ontvangst met lunch


13:30 – 15:00 uur 

·    inleiding bouwen

·    terminologie

·    toezicht, oplevering en verborgen gebreken

15:00 – 15:30 uur
Pauze15:30 – 17:00 uur

·  prijs van het werk, meerwerk & minderwerk

·  geschilbeslechting, rechter en arbiter

·  tips bij (dreigende) bouwgeschillen

 


Docent(en)

mr. ir. F.M. van Cassel-van Zeeland
advocaat Simmons & Simmons LLP


Details

Cursusaanbieder
SDU Juridische Opleidingen
Cursustitel
Nieuw: Basiscursus Bouwrecht
Type cursus
Klassikaal
Niveau
N.v.t.
NOvA PO
3 punt(en)
Adres

Hotel Van der Valk

Stationsweg 91

3621 LK Breukelen

Datum
Vrijdag 5 april 2019
Prijs
€ 395,00
Cursusdagen
05-04-2019, 13:30 - 17:00